W dniu 6 grudnia 2018r. odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej

05.12.2018

00:00

W dniu 6 grudnia 2018r. bezpośrednio po Sesji Rady Powiatu Ostrów Mazowiecka (która zacznie się o godz. 13,00), w siedzibie Starostwa odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej
czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

szukaj:


 

 ----------------------------------------------------------------------------------
 
 
----------------------------------------------------------------------------------
 

 Ogólnopolski Konkurs

 "Uzdrowić Szpitale"

 
 
 
 
   
 
UE_EFRR_rgb-1
 
 
 
 
 
 
             
       
   Galeria - Szpital w obiektywie
 
 
 
 

 

 

 

Witamy na stronie

Samodzielnego Publicznego Zespołu

Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowi Mazowieckiej 

"Szpital Przyjazny Pacjentowi i środowisku" 


Wielkanoc-2019-kartka-na-strone


Info-na-stronke


 baner-opcja2
 


OGŁOSZENIE
(do pobrania)

                             Dyrekcja SPZZOZ

 


 

 

W dniu 17 stycznia 2019r. w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego 
                                    im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się Debata na temat funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.
Poniżej załączona została prezentacja zawierająca informację o SPZZOZ w
Ostrowi Mazowieckiej.

Prezentacja

 


MPI


Informacja o zleceniu badania bilansu biegłemu rewidentowi

 

 


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej zrealizował projekt pod nazwą: „Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego w powiecie ostrowskim poprzez przebudowę i doposażenie SOR”. Środki pochodziłyz budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł ok. 6 060 000,00 złotych, z czego dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniosłook. 4 700 000,00 złotych. Dotacji na zrealizowanie wyżej określonego Projektu udzielił ze swojego budżetu na lata: 2018 i 2019 Powiat Ostrowski w wysokości 1 000 000,00 złotych.

Dostarczony sprzęt i wyposażenie medyczne zakupionezostało w ramach dwóch pakietów (sprzęt mobilny i sprzęt montowany) o łącznej wartości 4 033 920,00 złotych. Nowoczesne urządzeniapodniosą jakośćświadczonych usług medycznych i pozwolą udzielać skuteczniejszej pomocy pacjentom wSzpitalnym Oddziale Ratunkowym.

W ramach projektu wykonano również przebudowę pomieszczeń, której koszt wyniósł1 817 659,54 złote.Zrealizowane prace miały na celu dostosowanieoddziału do eksploatacji zakupionego wyposażenia medycznego, poprawiły komfort pracy personelu medycznego oraz warunki pobytu pacjentóww Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

 

 

Opracował: Robert Kwiatkowski

 


 

ezla

 

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka