logo(1)

logo2019

Szpital przyjazny Pacjentowi i środowisku

szukaj:

szpital z lotu ptaka


 

 

        Galeria - Szpital w obiektywie

 
 
 
 
             
       
 
 
 

 

 

 
 
 
CERTYFIKATY, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA
 

Certyfikat akredytacyjny

 
Od wielu lat w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej prowadzone były wysiłki w kierunku poprawy jakości świadczonych usług.
Pierwszym krokiem na, drodze do jakości” było uzyskanie Certyfikatu Akredytacyjnego przyznanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. System akredytacji medycznej ma na celu zapewnienie bezpiecznego środowiska, w którym leczeni są pacjenci oraz postępowanie personelu w sposób oczekiwany i zgodny z najnowszą wiedzą medyczną.
Akredytacja medyczna przyznawana jest wówczas, gdy szpital spełni 75% wymaganych standardów akredytacyjnych w następujących dziedzinach: ciągłość opieki, prawa pacjenta, ocena stanu pacjenta, opieka nad pacjentem, kontrola zakażeń, zabiegi i znieczulenia, farmakoterapia, laboratorium, diagnostyka obrazowa, odżywianie, poprawa jakości i bezpieczeństwo pacjenta oraz zarządzanie ogólne, zasobami ludzkimi, informacją i środowiskiem opieki.
W 2003 r. szpital ostrowski otrzymał na okres trzech lat „Status Szpitala Akredytowanego”. Tym samym znalazł się w elitarnej grupie szpitali akredytowanych w Polsce. Od tego momentu uzyskuje w kolejnych edycjach certyfikaty akredytacyjne z wysoką punktacją.
 W roku 2009, jako pierwszy w Polsce, szpital ostrowski poddany został ocenie wg nowych standardów akredytacyjnych, które były zdecydowanie trudniejsze do spełnienia oraz wymagały wypracowania nowych procedur i zasad postępowania. Wprowadzono System monitorowania jakości obejmujący identyfikowanie, gromadzenie i analizowanie danych na temat efektywności klinicznej i bezpieczeństwa opieki. Doświadczenia szpitala ostrowskiego w dziedzinie monitorowania jakości wykorzystywane są przez inne placówki, jako przykłady dobrych rozwiązań.
 
 

Certyfikat ISO 9001

 
W 2005r. nastąpiło wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) zgodnego z międzynarodową normą ISO 9001:2000 /aktualnie 9001:2015/ oraz uzyskanie Certyfikatu przyznanego przez niezależną jednostkę certyfikującą Bureau Veritas Quality International /obecnie Bureau Veritas Polska/.
Bureau Veritas Polska jako jednostka certyfikująca posiada akredytację min. Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) oraz Brytyjskiego Urzędu Akredytacyjnego (UKAS). Podczas kolejnych recertyfikacji ISO szpital uzyskuje pełną rekomendację do otrzymani certyfikatu.

 

Zakres certyfikacji obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 • świadczeń szpitalnych,
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • podstawowej opieki zdrowotnej,
 • ratownictwa medycznego – SOR,
 • nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
 • rehabilitacji leczniczej,
 • prowadzenia diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej,
 • szerzenia oświaty zdrowotnej,
 • promocji zdrowia.
 

Perły Medycyny 2008 

 
29 listopada 2008 r. rozstrzygnięta została II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Medycznego PERŁY MEDYCYNY. Kapituła Konkursu nagrodziła najlepsze zakłady opieki zdrowotnej i firmy działające na rynku medycznym.
Szpital ostrowski zajął I miejsce i otrzymał złotą ,,Perłę Eskulapa”.
Konkurs jest organizowany przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz Europę 2000 Consulting Sp.z o.o.
 

 

Ogólnopolski Ranking Szpitali

 

Od 2004 roku Szpital ostrowski uczestniczył w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali organizowanym przez gazetę Rzeczpospolita i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W 2007 roku w kategorii szpitali publicznych uzyskał 10 miejsce w kraju i stał się liderem placówek mazowieckich zajmując      1 miejsce w województwie.

 

 

Tytuł LIDER RYNKU 2008

 
Decyzją organizatora konkursu InterRES International Fair Sp. z o.o. z dnia 20 marca 2008 r. szpital ostrowski uzyskał tytuł LIDER RYNKU 2008 Najlepszy w Polsce Szpital Powiatowy pod względem jakości usług medycznych wraz z Nominacją Europejskiego Konkursu Promocyjnego EURO LEADER.

 

 • Konkurs LIDER RYNKU 2008 EURO LEADER był skierowany do najlepszych w Polsce organizacji, a jego celem było wyróżnienie i promocja, firm produktów i usług o czołowej pozycji rynkowej oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych.
 • O wyniku oceny decydowały: produktywność, kreatywność, jakość oferowanych usług, innowacyjność, potencjał technologiczny oraz inne kluczowe czynniki sukcesu.
 
 

 

 

Narodowy Ranking Szpitali 2008

Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ostrowi Mazowieckiej SPZZOZ zajął 14 miejsce w Narodowym Rankingu Szpitali SUPER expressu.
Narodowy Ranking Szpitali przebiegał pod patronatem Ministerstwa Zdrowia. Do oceny wzięto pod uwagę następujące kryteria: uzyskane certyfikaty i wyróżnienia, ewentualne zadłużenie, remonty. Ogromne znaczenie miało, czy szpital posiada certyfikat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, a także opinie pacjentów wyrażone w Ankiecie Satysfakcji. Pacjenci oceniali min. warunki w szpitalu,
czystość, jakość wyżywienia, fachowość oraz uprzejmość lekarzy i pielęgniarek.
,,SUPER express” z dnia 19 maja 2008 r. opublikował listę 100 najlepszych szpitali w Polsce. Szpital ostrowski sklasyfikowany został na 14 pozycji pod względem ilości zdobytych punktów na 304 placówki, które zdecydowały się przystąpić do rankingu.

 

 

Lider Zmian w Ochronie Zdrowia 2013

 
Konkurs Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia to wspólna inicjatywa wydawnictwa Wolters Kluwer Polska oraz Uczelni Łazarskiego. Celem konkursu jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi. Podsumowanie I edycji konkursu odbyło się 27 lutego 2013 r. Nagrodzone zostały projekty, które przyniosły już wymierne, pozytywne efekty i mogą stać się inspiracją dla innych, jako przykłady najlepszych praktyk polskich szpitali w obszarach zarządzania bezpieczeństwem pacjentów, finansów, infrastruktury oraz kapitału ludzkiego.

Szpital ostrowski zwyciężył w kategorii Zarządzanie bezpieczeństwem pacjentów
i stał się Liderem Zmian w Ochronie Zdrowia pokonując Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach oraz Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.
  Opracowanie:
mgr Janina Lenda – Michałowska

 

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

0001(1)

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka