logo(1)

cert

Szpital przyjazny

Pacjentowi i środowisku

szukaj:

szpital z lotu ptaka


 

 
CMPK
                CMPK              
 
 
 
 
             
       
 
 
 
 
 
 

 

CERTYFIKATY, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

 
Certyfikat akredytacyjny
 

Od wielu lat w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej prowadzone były wysiłki w kierunku poprawy jakości świadczonych usług.


Pierwszym krokiem na, drodze do jakości” było uzyskanie Certyfikatu Akredytacyjnego przyznanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. System akredytacji medycznej ma na celu zapewnienie bezpiecznego środowiska, w którym leczeni są pacjenci oraz postępowanie personelu w sposób oczekiwany i zgodny z najnowszą wiedzą medyczną.
Akredytacja medyczna przyznawana jest wówczas, gdy szpital uzyska 75% spełnienia standardów akredytacyjnych w następujących dziedzinach: ciągłość opieki, prawa pacjenta, ocena stanu pacjenta, opieka nad pacjentem, kontrola zakażeń szpitalnych, zabiegi i znieczulenia, farmakoterapia, laboratorium, diagnostyka obrazowa, odżywianie, poprawa jakości i bezpieczeństwo pacjenta oraz zarządzanie ogólne, zasobami ludzkimi, informacją i środowiskiem opieki.


W 2003 r. Szpital ostrowski otrzymał na okres trzech lat „Status Szpitala Akredytowanego”. Tym samym znalazł się w elitarnej grupie szpitali akredytowanych w Polsce. Od tego momentu szpital uzyskuje w kolejnych IV edycjach certyfikaty akredytacyjne z bardzo wysoką punktacją.


W roku 2009, jako pierwszy w Polsce szpital ostrowski poddał się ocenie wg nowych standardów akredytacyjnych, które były trudniejsze do spełnienia oraz wymagały wypracowania nowych procedur postępowania. Wprowadzono System monitorowania jakości obejmujący identyfikowanie, gromadzenie i analizowanie danych na temat efektywności klinicznej i bezpieczeństwa opieki. Doświadczenia szpitala ostrowskiego w dziedzinie monitorowania jakości wykorzystywane są przez inne placówki jako przykłady dobrych rozwiązań.
 

 

   
W dwóch edycjach Rada Akredytacyjna uznała, że spełnione zostały w 94-96% wymogi zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi standardami jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania zakładu.
   

 

Certyfikat ISO 9001

   
W 2005r. nastąpiło wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) zgodnego z międzynarodową normą ISO 9001:2000 /aktualnie 9001:2008/ oraz uzyskanie Certyfikatu przyznanego przez niezależną jednostkę certyfikującą Bureau Veritas Quality International /obecnie Bureau Veritas Polska/.
Bureau Veritas Polska jako jednostka certyfikująca posiada akredytację min. Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) oraz Brytyjskiego Urzędu Akredytacyjnego (UKAS). Podczas 3 kolejnych edycji certyfikacji ISO szpital uzyskiwał pełną rekomendację do otrzymania, a następnie utrzymania certyfikatu.
 
   
   Zakres certyfikacji obejmuje następujące usługi medyczne:
• diagnostykę i leczenie,
• pielęgnowanie i rehabilitację pacjentów w systemie lecznictwa szpitalnego,
• ambulatoryjną opiekę specjalistyczną,
• podstawową opiekę zdrowotną,
• ratownictwo medyczne
 
   

 

Perły Medycyny 2008 

   
 29 listopada 2008 r. rozstrzygnięta została II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Medycznego PERŁY MEDYCYNY. Kapituła Konkursu nagrodziła najlepsze zakłady opieki zdrowotnej i firmy działające na rynku medycznym.
Szpital w Ostrowi Mazowieckiej zajął I miejsce, otrzymując złotą ,,Perłę Eskulapa” .
Konkurs jest organizowany przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz Europę 2000 Consulting Sp.z o.o. 
 
 
   

 

Ogólnopolski Ranking Szpitali

   
Od 2004 roku Szpital Powiatowy w Ostrowi Mazowieckiej bierze udział w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali organizowanym przez gazetę Rzeczpospolita i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W 2007 roku w kategorii szpitali publicznych uzyskał 10 miejsce w kraju i stał się liderem placówek mazowieckich zajmując 1 miejsce w województwie.
   
   
   

 

Tytuł LIDER RYNKU 2008

   
Decyzją organizatora konkursu InterRES International Fair Sp. z o.o. z dnia 20 marca 2008 r. Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ostrowi Mazowieckiej uzyskał tytuł LIDER RYNKU 2008 Najlepszy w Polsce Szpital Powiatowy pod względem jakości usług medycznych wraz z Nominacją Europejskiego Konkursu Promocyjnego EURO LEADER.
   
 
  • Konkurs LIDER RYNKU 2008 EURO LEADER był skierowany do najlepszych w Polsce organizacji, a jego celem było wyróżnienie i promocja, firm produktów i usług o czołowej pozycji rynkowej oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych.
  • O wyniku oceny decydowały: produktywność, kreatywność, jakość oferowanych usług, innowacyjność, potencjał technologiczny oraz inne kluczowe czynniki sukcesu.
 
 
 

 

Narodowy Ranking Szpitali 2008

   
Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ostrowi Mazowieckiej SPZZOZ zajął 14 miejsce w Narodowym Rankingu Szpitali SUPER expressu.
Narodowy Ranking Szpitali przebiegał pod patronatem Ministerstwa Zdrowia. Do oceny wzięto pod uwagę następujące kryteria: uzyskane certyfikaty i wyróżnienia, ewentualne zadłużenie, remonty. Ogromne znaczenie miało, czy szpital posiada certyfikat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, a także opinie pacjentów wyrażone w Ankiecie Satysfakcji. Pacjenci oceniali min. warunki w szpitalu, czystość, jakość wyżywienia, fachowość oraz uprzejmość lekarzy i pielęgniarek.
 
   
,,SUPER express” z dnia 19 maja 2008r. opublikował listę 100 najlepszych szpitali w Polsce. Nasz Szpital sklasyfikowany został na 14 pozycji pod względem ilości zdobytych punktów na 304 placówki, które zdecydowały się przystąpić do rankingu.  
   

 

Lider Zmian w Ochronie Zdrowia 2013

   
Konkurs Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia to wspólna inicjatywa wydawnictwa Wolters Kluwer Polska oraz Uczelni Łazarskiego. Celem konkursu jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi. Podsumowanie I edycji konkursu odbyło się 27 lutego 2013r. Nagrodzone zostały projekty, które przyniosły już wymierne, pozytywne efekty i mogą stać się inspiracją dla innych, jako przykłady najlepszych praktyk polskich szpitali w obszarach zarządzania bezpieczeństwem pacjentów, finansów, infrastruktury oraz kapitału ludzkiego.
   
Szpital ostrowski zwyciężył w kategorii Zarządzanie bezpieczeństwem pacjentów
i stał się Liderem Zmian w Ochronie Zdrowia pokonując Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach oraz Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.
 
   
   
  Opracowanie:
mgr Janina Lenda – Michałowska
   
   

 

 

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka