logo(1)

logo2019

Szpital przyjazny Pacjentowi i środowisku

szukaj:

szpital z lotu ptaka


 

 

        Galeria - Szpital w obiektywie

 
 
 
 
             
       
 
 
 

 

 

 
 

Cel i zakres usług

Celem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej jest udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością, w szczególności w zakresie:

1) świadczeń szpitalnych,

2) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,

3) podstawowej opieki zdrowotnej,

4) ratownictwa medycznego i pomocy doraźnej,

5) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

6) rehabilitacji leczniczej,

7) prowadzenia diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej,

8) opieki nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem,

9) wydawania orzeczeń i opiniowanie o stanie zdrowia,

10) szerzenia oświaty zdrowotnej,

11) promocji zdrowia,

12) organizowania i prowadzenia nadzoru specjalistycznego nad udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

0001(1)

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka