W dniu 6 grudnia 2018r. odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej

05.12.2018

00:00

W dniu 6 grudnia 2018r. bezpośrednio po Sesji Rady Powiatu Ostrów Mazowiecka (która zacznie się o godz. 13,00), w siedzibie Starostwa odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej
czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

szukaj:


 

 ----------------------------------------------------------------------------------
 
 
----------------------------------------------------------------------------------
 

 Ogólnopolski Konkurs

 "Uzdrowić Szpitale"

 
 
 
 
   
 
UE_EFRR_rgb-1
 
 
 
 
 
 
             
       
   Galeria - Szpital w obiektywie
 
 
 
 

 

 

17.11.2017

INFORMACJA o zmianie

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej zleci biegłemu rewidentowi przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Ogłoszenie

W dniu 6 grudnia 2018r. odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej

05.12.201800:00

W dniu 6 grudnia 2018r. bezpośrednio po Sesji Rady Powiatu Ostrów Mazowiecka (która zacznie się o godz. 13,00), w siedzibie Starostwa odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej

W dniu 6 grudnia 2018r. bezpośrednio po Sesji Rady Powiatu Ostrów Mazowiecka (która zacznie się o godz. 13,00), w siedzibie Starostwa odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uchwalenie porządku obrad.

3. przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 5 czerwca 2018r.

4. podjęcie Uchwały Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie zaopiniowania aktualizacji planu finansowego na 2018r. oraz zmiany w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2016 – 2020”

5. podjęcia uchwały Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie zaopiniowania planu finansowego na 2019r.

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie posiedzenia.

 

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka