logo(1)

logo2019

Szpital przyjazny

Pacjentowi i środowisku

szukaj:

szpital z lotu ptaka


 

 

Obowiązki pacjenta

(wyciąg z Informatora dla Pacjentów)

1.    Chorzy zgłaszający się na leczenie do Szpitala powinni poddawać się badaniu przez lekarza dyżurnego Izby Przyjęć.
2.    Po zakwalifikowaniu chorego przez dyżurnego lekarza izby przyjęć, chory może oddać do magazynu szpitalnego za pokwitowaniem ubranie, bieliznę i obuwie lub osobie opiekującej się, oraz złożyć do depozytu w kasie Szpitala posiadane przedmioty wartościowe i pieniądze, a w niedzielę i święta oraz w dni wolne od pracy przedmioty wartościowe deponowane będą w kasecie przymocowanej na stałe w Izbie Przyjęć.
3.    Szpital nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze nie przekazane do depozytu.
4.    Chory przyjęty do Szpitala powinien, na zlecenie lekarza przyjmującego go do Szpitala, zostać doprowadzony do należytego stanu sanitarno - higienicznego.
5.    Chory obowiązany jest stosować się do wszystkich zaleceń i wskazówek lekarzy i pielęgniarek.
6.    W porze obchodów lekarskich i w porze dokonywania zabiegów i opatrunków oraz w porze posiłków chorzy obowiązani są przebywać w przeznaczonych dla nich salach.
7.    Chory powinien przestrzegać godzin wyznaczonych na spożywanie posiłków – zgodnie z informacją znajdującą się na tablicy Informacyjnej w Oddziałach szpitalnych.
Dla dzieci i chorych wymagających ze względu na rodzaj schorzenia większej liczby posiłków wydawane są posiłki dodatkowe.
8.    Chorzy chodzący myją się w łazienkach, a obłożnie chorzy przy pomocy pielęgniarki lub osoby bliskiej.
9.    Chory jest odpowiedzialny za rzeczy szpitalne oddane mu do użytku na czas pobytu w Szpitalu.
10.    Zabrania się chorym uprawiania gier hazardowch (np. gry w karty o pieniądze itp.), używania napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz zajmowania się handlem na terenie Szpitala.

 

SZPITAL WYPOSAŻONY JEST W DZWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY (DSO), KTÓRY INFORMUJE O ZAGROŻENIU PRZECIWPOŻAROWYM. DYM PAPIEROSOWY URUCHAMIA SYSTEM CO PONOSI ZA SOBĄ WYSOKIE KOSZTY.
W ZWIĄZKU Z TYM PACJENTOM I OSOBOM ODWIEDZAJĄCYM ZABRANIA SIĘ PALENIA TYTONIU NA TERENIE CAŁEGO SZPITALA.

 

11.    Chorzy mają prawo korzystać z biblioteki i czytelni Szpitala, oraz mają prawo uczestniczyć w odczytach, słuchowiskach radiowych i audycjach telewizyjnych za zezwoleniem lekarza leczącego.

 

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

0001(1)

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka