W dniu 6 grudnia 2018r. odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej

05.12.2018

00:00

W dniu 6 grudnia 2018r. bezpośrednio po Sesji Rady Powiatu Ostrów Mazowiecka (która zacznie się o godz. 13,00), w siedzibie Starostwa odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej
czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

szukaj:


 

 
CMPK
                CMPK              
 
 
 
 
             
       
 
 
 
 
 
 

 Analiza SWOT

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
•    Silne przywództwo,
•    Spójna wizja przyszłości,
•    Determinacja w prowadzeniu zmian,
•    Znaczny potencjał rozwoju tkwiący w zasobach kadrowych,
•    Pomyślnie prowadzony proces reorganizacji,
•    Poprawiające się wskaźniki efektywności działania (finansowe),
•    Stabilna sytuacja finansowa,
•    Dość szeroki zakres usług medycznych,
•    Relatywnie zaawansowany proces informatyzacji,
•    Możliwości rozbudowy obiektu,
•    Relatywnie wysoki standard usług medycznych.
•    Akredytacja, system ISO, uzyskane przez Szpital tytuły i wyróżnienia.
•    Częściowo wyeksploatowany sprzęt i aparatura medyczna,
•    Potrzeba znaczących inwestycji w infrastrukturę techniczną i aparaturę medyczną
•    Relatywnie niskie wykorzystanie posiadanego potencjału (blok operacyjny, łóżka na Oddziałach zabiegowych),
•    Problemy z wewnętrznym przepływem informacji,
•    Zmniejszenie się udziału Szpitala w rynku świadczeń ambulatoryjnych,
•    Trudności z pozyskaniem specjalistycznej kadry medycznej.

 
SZANSE ZAGROŻENIA
•    Możliwość rozbudowy dla potrzeb rozwoju usług medycznych,
•    Korzystne procesy demograficzne zapewniające popyt na świadczenia zdrowotne,
•    Silny gospodarczo rejon będący obszarem działania Szpitala,
•    Akceptacja przez organ założycielski planów rozwojowych Szpitala,
•    Brak na lokalnym rynku Szpitali o znaczącej przewadze konkurencyjnej,
•    Członkostwo Polski w UE, możliwość pozyskiwania relatywnie dużych środków rozwojowych,
•    Niestabilność systemowych rozwiązań organizacyjno – prawnych w ochronie zdrowia,
•    Obawa o zmniejszenie nakładów na system ochrony zdrowia;
•    Niedobory Kadrowe w niektórych grupach zawodowych i specjalnościach medycznych,
•    Ryzyko ograniczenia działalności medycznej w związku z brakiem wykwalifikowanej kadry,
•    Napięcia na tle płacowym wśród lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu medycznego,
•    Wysokie, stale rosnące koszty remontów i modernizacji infrastruktury technicznej,
•    Silna konkurencja na rynku usług medycznych w województwie mazowieckim,
•    Utrata potencjalnych zleceniodawców w zakresie diagnostyki laboratoryjnej na rzecz zakładów oferujących bardziej konkurencyjne ceny.
 
 

   
 
 

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka