logo(1)

logo2019

Szpital przyjazny

Pacjentowi i środowisku

szukaj:

szpital z lotu ptaka


 

 -----------------------------------
 
 
-----------------------------------
 

 Ogólnopolski Konkurs

 "Uzdrowić Szpitale"

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
             
       
   Galeria - Szpital w obiektywie
 
 
 
 

 

 

Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych pilnych i rzadkich dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Data dodania 06.11.2019

data aktualzacji 12.11.2019


Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ dostępna pod linkiem: https://suprabrokers.pl/node/719

Data dodania 30.10.2019


Dostawy materiałów opatrunkowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Zmiana ogłoszenia - Przedłużenie terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi 2

Informacje z otwarcia ofert

data dodania 25.10.2019

data aktualzacji 04.11.2019

data aktualzacji 08.11.2019


Dostawy materiałów do badań diagnostycznych – odczynników i sprzętu jednorazowego do badań mikrobiologicznych dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacje z otwarcia ofert

Data dodania 17.10.2019

Data aktualizacji 23.10.2019

Data aktualizacji 28.10.2019


Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

SIWZ

Klucz publiczny

Pytania i odpowiedzi

Modyfikacja SIWZ

Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi 3

Modyfikacja SIWZ

Data dodania 10.10.2019

Data aktualizacji 15.10.2019

Data aktualizacji 16.10.2019

Data aktualizacji 31.10.2019

Data aktualizacji 04.11.2019

Data aktualizacji 07.11.2019


Świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

SIWZ

Ogłoszenie

Klucz publiczny

Pytania i odpowiedzi

Informacje z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Informacja o odwołaniu

Odwołanie

Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Ponowny wybór oferty

Informacja o odwołaniu

Odwołanie

Data ogłoszenia 15.07.2019

Data aktualizacji 06.08.2019

Data aktualizacji 14.08.2019

Data aktualizacji 16.09.2019

Data aktualizacji 30.09.2019

Data aktualizacji 01.10.2019

Data aktualizacji 17.10.2019

Data aktualizacji 29.10.2019


Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ dostępna pod linkiem: https://suprabrokers.pl/node/684

Data aktualizacji 17.09.2019

 


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na

 

 

PRZEBUDOWĘ POMIESZCZEŃ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

Ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ.- formularz oferty

załącznik nr 2 do SWIZ - wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ- oswiadzenie wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób skierowanych...

Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie

załącznik nr 7 do SWIZ- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 8 do SWIZ – dokumentacja projektowa

załącznik nr 9 do SWIZ - Przedmiar robót

Pytania i Odpowiedzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Zmiana Terminu Otwarcia Ofert

Informacje z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

Data ogłoszenia 2018.10.24

Data aktualizacji 2018.11.06

Data aktualizacji 2018.11.08

Data aktualizacji 2018.11.13

Data aktualizacji 2018.11.19

 

 


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na

PRZEBUDOWĘ POMIESZCZEŃ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

Ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ.- formularz oferty

załącznik nr 2 do SWIZ - wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ- oswiadzenie wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób skierowanych...

Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie

załącznik nr 7 do SWIZ- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

załącznik nr 9 do SWIZ - Przedmiar robót

Załącznik nr 8 do SWIZ – dokumentacja projektowa.

Pytania i odpowiedzi.

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie
 

Data ogłoszenia 2018.10.04

Data aktualizacji - umieszczenie odpowiedzi - 2018.10.16

Data aktualizacji 2018.10.19

Data aktuaizacji 2018.10.22

 


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na

PRZEBUDOWĘ POMIESZCZEŃ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO - UNIEWAŻNIONE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ.- formularz oferty

załącznik nr 2 do SWIZ - wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ- oswiadzenie wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób skierowanych...

Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie

załącznik nr 7 do SWIZ- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

załącznik nr 9 do SWIZ - Przedmiar robót

Załącznik nr 8 do SWIZ – dokumentacja projektowa.

Unieważnienie postępowania

Data ogłoszenia 2018.10.02

Data aktualizacji 2018.10.04

 


 

 

 

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka