logo(1)

cert

Szpital przyjazny

Pacjentowi i środowisku

szukaj:

szpital z lotu ptaka


 

 

Dostawy materiałów szewnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

SIWZ

Data ogłoszenia 18.07.2019


Świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

SIWZ

Ogłoszenie

Klucz publiczny

Data ogłoszenia 15.07.2019


Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora do posiewu krwi
i innych płynów ustrojowych
dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej

SIWZ

Ogłoszenie

Pytania i odpowiedzi

Data ogłoszenia 11.07.2019

Data aktualizacji 16.07.2019


Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego dla potrzeb  Centralnego Laboratorium Analitycznego

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacje z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Data ogłoszenia 19.06.2019

Data aktualizacji 26.06.2019

Data aktualizacji 01.07.2019

Data aktualizacji 08.07.2019Świadczenie usług transportu sanitarnego  dla potrzeb  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej
.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Data ogłoszenia 06.06.2019

Data aktualizacji 12.06.2019

Data aktualizacji 14.06.2019

Data aktualizacji 28.06.2019


Dostawy produktów leczniczych dla potrzeb  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_c3adc672-ebe9-48b8-9159-944c3ebdf967

Modyfikacja SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

OFERTY ASORTYMENTOWO - CENOWE WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Data ogłoszenia 31.05.2019

Data aktualizacji 07.06.2019

Data aktualizacji 21.06.2019

Data aktualizacji 04.07.2019

Data aktualizacji 17.07.2019Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na

 

PRZEBUDOWĘ POMIESZCZEŃ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

Ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ.- formularz oferty

załącznik nr 2 do SWIZ - wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ- oswiadzenie wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób skierowanych...

Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie

załącznik nr 7 do SWIZ- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 8 do SWIZ – dokumentacja projektowa

załącznik nr 9 do SWIZ - Przedmiar robót

Pytania i Odpowiedzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Zmiana Terminu Otwarcia Ofert

Informacje z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

Data ogłoszenia 2018.10.24

Data aktualizacji 2018.11.06

Data aktualizacji 2018.11.08

Data aktualizacji 2018.11.13

Data aktualizacji 2018.11.19

 

 


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na

PRZEBUDOWĘ POMIESZCZEŃ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

Ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ.- formularz oferty

załącznik nr 2 do SWIZ - wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ- oswiadzenie wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób skierowanych...

Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie

załącznik nr 7 do SWIZ- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

załącznik nr 9 do SWIZ - Przedmiar robót

Załącznik nr 8 do SWIZ – dokumentacja projektowa.

Pytania i odpowiedzi.

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie
 

Data ogłoszenia 2018.10.04

Data aktualizacji - umieszczenie odpowiedzi - 2018.10.16

Data aktualizacji 2018.10.19

Data aktuaizacji 2018.10.22

 


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na

PRZEBUDOWĘ POMIESZCZEŃ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO - UNIEWAŻNIONE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ.- formularz oferty

załącznik nr 2 do SWIZ - wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ- oswiadzenie wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób skierowanych...

Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie

załącznik nr 7 do SWIZ- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

załącznik nr 9 do SWIZ - Przedmiar robót

Załącznik nr 8 do SWIZ – dokumentacja projektowa.

Unieważnienie postępowania

Data ogłoszenia 2018.10.02

Data aktualizacji 2018.10.04

 


 

 

 

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka