W dniu 28 lutego 2018r. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej

23.02.2018

00:00

w dniu 28 lutego 2018r. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej
czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

szukaj:


 

 ----------------------------------------------------------------------------------
 
 
----------------------------------------------------------------------------------
 

 Ogólnopolski Konkurs

 "Uzdrowić Szpitale"

 
 
 
 
   
 
UE_EFRR_rgb-1
 
 
 
 
 
 
             
       
   Galeria - Szpital w obiektywie
 
 
 
 

 

 

Procedura obowiązująca przy przyjęciu pacjenta do Szpitala

 
Przy przyjęciu do Szpitala / Oddziału pacjent powinien posiadać:
 
  1. Skierowanie do oddziału wystawione przez lekarza kierującego.
  2. Ważną legitymację ubezpieczeniową potwierdzoną przez zakład pracy (raz w miesiącu) lub legitymację emeryta/rencisty.
  3. Dowód osobisty.
  4. Dodatkową dokumentację lekarską z poprzednich pobytów w oddziale (karty informacyjne, wyniki badań diagnostycznych).
Pacjent z w/w dokumentacją zgłasza się do Izby Przyjęć, gdzie zostaje badany i wstępnie zdiagnozowany przez lekarza przyjmującego pacjenta i kierowany do dalszego leczenia w danym oddziale.
 
 
 
Przy wypisie ze Szpitala / Oddziału pacjent powinien posiadać: 
  1. Ważną legitymację ubezpieczeniową potwierdzoną przez zakład pracy (raz w miesiącu) lub legitymację emeryta/rencisty.
  2. Dowód osobisty.

 

Informację o wypisie przekazuje pacjentowi lekarz prowadzący dzień przed lub w dniu wypisu pacjenta na obchodzie lekarskim.
 
W celu uzupełnienia brakujących danych pacjent winien zgłosić się do sekretariatu oddziału w celu ich uzupełnienia.
Kartę informacyjną wraz z zaleceniami dalszego leczenia i dokumentacją indywidualną pacjenta otrzymuje w dniu wypisu od lekarza prowadzącego.
Pacjent opuszcza oddział w obecności pielęgniarki lub członka rodziny.
 
 

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka