logo(1)

logo2019

Szpital przyjazny Pacjentowi i środowisku

szukaj:

szpital z lotu ptaka


 

Pacjencie, nie stój

w kolejce!

Zarejestruj się do lekarza przez internet

mpi
W MPI znajdziesz wyniki
swoich badań laboratoryjnych,
RTG oraz dokumentację medyczną
 

 

Gdzie się leczyć w czasie COVID-19

Poradnik dla pacjentów korzystających z teleporad


 

Przechwytywanie(7)

Zapraszamy do bezpłatnego aktywowania Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

w Przychodni przy Okrzei

czytaj więcej>>


 

Od dnia 02 stycznia 2020 r. Rejestracja Telefoniczna do Poradni Specjalistycznych czynna jest w godz. 08.00 - 15.30

 


 


Akcja Poboru krwi w powiecie ostrowskim

czytaj więcej>>

 


Usługi komercyjne SPZZOZ

informacja

Komunikat NFZ dla pacjnetów

Poradnik dla pracowników medycznych i aptekarzy
 


tip_baner_maly

 

UE_EFRR_rgb-1

 
 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Świadczenia

Kod usługi Nazwa usługi Wartość
551010004052 D52 Niewydolność Oddechowa 1
551010004053 D53 Nadciśnienie Płucne > 17 R.Ż. 1
551010005016 E16 Ozw > 69 R.Ż. Lub Z Pw 1
551010005017 E17 Ozw < 70 R.Ż. 1
551010005018 E18 Ozw Bez Uniesienia St 1
551010005019 E19 Ozw - Leczenie Z Zastosowaniem Leku Trombolitycznego Drugiej/ Trzeciej Generacji 1
551010005021 E21 Przezskórne Zamknięcie Nieprawidłowych Połączeń Wewnątrzsercowych I Zewnątrzsercowych > 17 R.Ż. 1
551010005022 E22 Przezskórne Walwuloplastyki > 17 R.Ż. 1
551010005027 E27 Koronarografia I Inne Zabiegi Inwazyjne 1
551010005031 E31 Wszczepienie/ Wymiana Rozrusznika Jednojamowego 1
551010005032 E32 Wszczepienie/ Wymiana Rozrusznika Dwujamowego 1
551010005033 E33 Wszczepienie/ Wymiana Układu Z Funkcją Resynchronizującą Serca (Crt) 1
551010005034 E34 Wszczepienie/ Wymiana Kardiowertera-Defibrylatora Jedno-/ Dwujamowego 1
551010005035 E35 Wszczepienie/ Wymiana Kardiowertera-Defiryblatora Dwukomorowego 1
551010005036 E36 Wszczepienie/ Wymiana Crt-D > 17 R.Ż. 1
551010005037 E37 Reperacja/ Repozycja/ Rewizja/ Wymiana Elektrody/ Układu Stymulującego/ Kardiowertera-Defibrylatora 1
551010005038 E38 Usunięcie Przezżylne Elektrod W Przypadku Powikłań 1
551010005039 E39 Leczenie Zabiegowe Zaburzeń Rytmu < 18 R.Ż. 1
551010005041 E41 Ablacja Zaburzeń Rytmu Z Wykorzystaniem Systemu Elektroanatomicznego 3D 1
551010005042 E42 Ablacja Zaburzeń Rytmu Z Wykorzystaniem Systemu Elektroanatomicznego 1
551010005043 E43 Ablacja Zaburzeń Rytmu 1
551010005051 E51 Zapalenie Wsierdzia 1
551010005052 E52 Zaawansowana Niewydolność Krążenia 1
551010005053 E53 Niewydolność Krążenia > 69 R.Ż. Lub Z Pw 1
551010005054 E54 Niewydolność Krążenia < 70 R.Ż. Bez Pw 1
551010005055 E55 Zakrzepica Żył Głębokich 1
551010005056 E56 Choroba Niedokrwienna Serca > 69 R.Ż. Lub Z Pw 1
551010005057 E57 Choroba Niedokrwienna Serca > 17 R.Ż. < 70 R.Ż. Bez Pw 1
551010005059 E59 Nagłe Zatrzymanie Krążenia 1
551010005061 E61 Zaburzenia Rytmu Serca > 69 R.Ż. Lub Z Pw 1
551010005062 E62 Zaburzenia Rytmu Serca > 17 R.Ż. < 70 R.Ż. Bez Pw 1
551010005063 E63 Zaburzenia Rytmu Serca < 1 R.Ż. Lub < 18 R.Ż. Z Pw 1
551010005064 E64 Zaburzenia Rytmu Serca > 0 R.Ż. I < 18 R.Ż. 1
551010005071 E71 Omdlenie I Zapaść 1
551010005072 E72 Nieinwazyjna Diagnostyka Bólu W Klatce Piersiowej > 17 R.Ż. 1
551010005073 E73 Choroby Zastawek Serca > 17 R.Ż. 1
551010005074 E74 Wrodzone Wady Serca > 17 R.Ż. 1
551010005075 E75 Wrodzone Wady Serca < 1 R.Ż. Lub < 18 R.Ż. Z Pw 1
551010005076 E76 Wrodzone Wady Serca > 0 R.Ż. I < 18 R.Ż. 1
551010005077 E77 Inne Choroby Układu Krążenia > 17 R.Ż. 1
551010005078 E78 Inne Choroby Układu Krążenia < 1 R.Ż. Albo < 18 R.Ż. Z Pw 1
551010005079 E79 Inne Choroby Układu Krążenia > 0 R.Ż. I < 18 R.Ż. 1
551010005086 E86 Nadciśnienie Tętnicze Oporne I Wtórne 1
551010005087 E87 Ciężkie Nadciśnienie Tętnicze > 17 R.Ż. 1
551010005088 E88 Nadciśnienie Tętnicze > 17 R.Ż. 1
551010004016 D16 Zator Płucny 1
551010004037 D37 Inne Choroby Układu Oddechowego 1
551010004038 D38 Obrzęk Płuc 1
551010015041 Q41 Zabiegi Endowaskularne - 1. Grupa 1
551010015042 Q42 Zabiegi Endowaskularne - 2. Grupa 1
551010015043 Q43 Zabiegi Endowaskularne - 3. Grupa 1
551010015044 Q44 Zabiegi Endowaskularne - 4. Grupa 1
551010015046 Q46 Zabiegi Endowaskularne - 6. Grupa 1
551010015047 Q47 Zabiegi Endowaskularne - 7. Grupa 1
552010001469 Dyskwalifikacja Z Planowego Zabiegu Operacyjnego/Procedur Inwazyjnych Z Powodu Ujawnionych W Szpitalu Przeciwskazań (Np. Choroby Infekcyjne, Kardiologiczne, Zmiana Sposobu Postępowania - Odstąpienie Od Leczenia Operacyjnego) 8
553010001401 Leczenie Przetoczeniami Immunoglobulin 6
553010001473 Znieczulenie Ogólne Lub Dożylne (Wg Icd-9) U Dziecka Do Zabiegów Diagnostycznych I Badań Diagnostycznych 5
551010014021 P21 Choroby Serca 1
551010015045 Q45 Zabiegi Endowaskularne - 5. Grupa 1
552010000029 Hospitalizacja Przed Przekazaniem Do Ośrodka O Wyższym Poziomie Referencyjnym 12
552010001361 Ciężka Niewydolność Serca - Kwalifikacja Do Przeszczepu Serca/ Płuca/ Serca I Płuc 132
552010001363 Świadczenie Za Zgodą Płatnika 1
552010001384 Hospitalizacja Z Przyczyn Nie Ujętych Gdzie Indziej 10
552010001466 Hospitalizacja Związana Z Ldl-Aferezą 108
553010000006 Żywienie Dojelitowe 2
553010000940 Przetoczenie Koncentratu Krwinek Czerwonych 3
553010000942 Przetoczenie Koncentratu Krwinek Płytkowych Z Aferezy 20
553010001322 Przetoczenie Osocza 2
553010001416 Częściowe (Niekompletne) Żywienie Pozajelitowe 2
553010001434 Żywienie Pozajelitowe Immunomodulujące 6
553010001454 Przetoczenie Ubogoleukocytarnego Koncentratu Krwinek Płytkowych Z Aferezy 20
553010001455 Przetoczenie Ubogoleukocytarnego Koncentratu Krwinek Czerwonych 5
553010001456 Przetoczenie Ubogoleukocytarnego Koncentratu Krwinek Płytkowych Z Krwi Pełnej 2
553010001466 Ldl-Afereza 104
553010001468 Kompletne Żywienie Pozajelitowe 4
553010001469 Leczenie Świeżego Zawału Serca Z Zastosowaniem Antagonisty Receptora Dla Glikoproteiny Iib/Iiia U Chorego Poddanego Angioplastyce Wieńcowej 63
553010001472 Ciągłe Leczenie Nerkozastępcze 48
551010005028 E28 Zabiegi Diagnostyczne Serca < 18 R.Ż 1

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

0001(1)

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka