logo(1)

logo2019

Szpital przyjazny Pacjentowi i środowisku

szukaj:

szpital z lotu ptaka


 

Pacjencie, nie stój

w kolejce!

Zarejestruj się do lekarza przez internet

mpi
W MPI znajdziesz wyniki
swoich badań laboratoryjnych,
RTG oraz dokumentację medyczną
 

 

Gdzie się leczyć w czasie COVID-19

Poradnik dla pacjentów korzystających z teleporad


 

Przechwytywanie(7)

Zapraszamy do bezpłatnego aktywowania Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

w Przychodni przy Okrzei

czytaj więcej>>


 

Od dnia 02 stycznia 2020 r. Rejestracja Telefoniczna do Poradni Specjalistycznych czynna jest w godz. 08.00 - 15.30

 


 


Akcja Poboru krwi w powiecie ostrowskim

czytaj więcej>>

 


Usługi komercyjne SPZZOZ

informacja

Komunikat NFZ dla pacjnetów

Poradnik dla pracowników medycznych i aptekarzy
 


tip_baner_maly

 

UE_EFRR_rgb-1

 
 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Świadczenia

Kod usługi Nazwa usługi
551010004050 D50 Zwłóknienie I Pylica Płuc
551010004051 D51 Odma Opłucnowa
551010004052 D52 Niewydolność Oddechowa
551010004054 D54 Zapalenie Opłucnej
551010004055 D55 Ziarniniaki, Choroby Płuc Alergiczne I Z Autoimmunizacji
551010005055 E55 Zakrzepica Żył Głębokich
551010005059 E59 Nagłe Zatrzymanie Krążenia
551010005071 E71 Omdlenie I Zapaść
551010006007 F07 Choroby Przełyku
551010006013 F13 Zabiegi Lecznicze Żołądka I Dwunastnicy
551010006016 F16 Choroby Żołądka I Dwunastnicy
551010006026 F26 Choroby Jelita Cienkiego (Bez Chorób Zapalnych)
551010006036 F36 Choroby Jelita Grubego
551010006046 F46 Choroby Jamy Brzusznej
551010006066 F66 Krwawienia Z Przewodu Pokarmowego - Leczenie Zachowawcze
551010006096 F96 Choroby Odbytu
551010007014 G14 Małe Zabiegi Wątroby
551010007018 G18 Przewlekłe Choroby Wątroby Bez Pw
551010007026 G26 Choroby Dróg Żółciowych
551010007038 G38 Przewlekłe Choroby Trzustki
551010001087 A87 Inne Choroby Układu Nerwowego
551010003056 C56 Poważne Choroby Gardła, Uszu I Nosa
551010003057 C57 Inne Choroby Gardła, Uszu I Nosa
551010004016 D16 Zator Płucny
551010004017 D17 Ropień Płuc, Ropowica
551010004018 D18 Zapalenie Płuc Nietypowe, Wirusowe
551010004019 D19 Rozstrzenie Oskrzeli
551010004020 D20 Gruźlica
551010004021 D21 Zwłóknienie Torbielowate
551010004026 D26 Wysiękowe Zapalenie Opłucnej
551010004028 D28 Choroby Nowotworowe Układu Oddechowego I Klatki Piersiowej
551010004036 D36 Zaburzenia Oddychania W Czasie Snu
551010004037 D37 Inne Choroby Układu Oddechowego
551010004038 D38 Obrzęk Płuc
551010004046 D46 Pochp I Inne Obturacyjne Choroby Płuc
551010004047 D47 Zapalenie Płuc Z Pw
551010004048 D48 Zapalenie Płuc Bez Pw
551010004049 D49 Uszkodzenia Inhalacyjne Płuc
551010016005 S05 Zaburzenia Krzepliwości, Inne Choroby Krwi I Śledziony > 10 Dni
551010016006 S06 Zaburzenia Krzepliwości, Inne Choroby Krwi I Śledziony > 1 Dnia
551010016007 S07 Zaburzenia Krzepliwości, Inne Choroby Krwi I Śledziony < 2 Dni
553010001401 Leczenie Przetoczeniami Immunoglobulin
553010001473 Znieczulenie Ogólne Lub Dożylne (Wg Icd-9) U Dziecka Do Zabiegów Diagnostycznych I Badań Diagnostycznych
551010008056 H56 Zespoły Bólowe Kręgosłupa
551010008066 H66 Czynnościowe Leczenie Złamań Kości Długich, Stawowych, Miednicy, Kręgosłupa > 10 Dni
551010008067 H67 Czynnościowe Leczenie Złamań Kości Długich, Stawowych, Miednicy, Kręgosłupa
551010008086 H86 Choroby Tkanek Miękkich
551010008087 H87 Choroby Zapalne Stawów I Tkanki Łącznej
551010008088 H88 Choroby Infekcyjne Kości I Stawów
551010008089 H89 Choroby Niezapalne Kości I Stawów
551010008096 H96 Układowe Choroby Tkanki Łącznej
551010008097 H97 Spondyloartropatie Zapalne
551010008098 H98 Krystalopatie
551010010027 K27 Zaburzenia Odżywienia
551010010028 K28 Wrodzone Wady Metaboliczne
551010010036 K36 Cukrzyca Ze Stanami Hipoglikemicznymi
551010010047 K47 Choroby Tarczycy
551010011007 L07 Zakażenia Nerek Lub Dróg Moczowych
551010011029 L29 Choroby Pęcherza Moczowego I Moczowodu
551010011069 L69 Choroby Prącia, Jąder, Nasieniowodu, Moczowodu I Cewki Moczowej
551010011082 L82 Ostra Niewydolność Nerek
551010011083 L83 Przewlekła Niewydolność Nerek
551010011084 L84 Inne Choroby Nerek
551010011085 L85 Kamica Moczowa
551010014001 P01 Astma Lub Trudności W Oddychaniu
551010014003 P03 Choroby Górnego Odcinka Dróg Oddechowych
551010014004 P04 Choroby Dolnych Dróg Oddechowych
551010014005 P05 Główne Infekcje (W Tym Choroby Immunologiczne)
551010014006 P06 Mniejsze Infekcje (W Tym Choroby Immunologiczne)
551010014007 P07 Nowotwory
551010014008 P08 Drgawki Gorączkowe
551010014009 P09 Choroby Układu Nerwowego
551010014010 P10 Choroby Endokrynologiczne (Bez Cukrzycy)
551010014011 P11 Poważne Choroby Żołądkowo-Jelitowe I Metaboliczne
551010014012 P12 Inne Zaburzenia Żołądkowo-Jelitowe I Metaboliczne
551010014013 P13 Alergie
551010014014 P14 Pourazowe Uszkodzenia Poza Uszkodzeniem Mózgu
551010014015 P15 Zaburzenia Zachowania
551010014016 P16 Poważne Schorzenia Uwarunkowane Genetycznie I Inne Choroby Wrodzone
551010014017 P17 Choroby Układu Moczowo-Płciowego
551010014018 P18 Choroby Nerek Z Niewydolnością Nerkową
551010014019 P19 Choroby Krwi
551010014020 P20 Choroby Skóry, Układu Mięśniowo-Kostnego Lub Tkanki Łącznej
551010014021 P21 Choroby Serca
551010014022 P22 Infekcyjne I Nieinfekcyjne Zapalenie Żołądka I Jelit
551010014023 P23 Padaczka
551010014024 P24 Cukrzyca
551010014025 P25 Uraz Głowy Z Urazem Mózgu
551010015048 Q48 Radiologia Zabiegowa - Zabiegi Diagnostyczne
551010016042 S42 Zatrucie Średnie
551010016043 S43 Zatrucie Lekkie
551010016051 S51 Aids - Leczenie Choroby Pełnoobjawowej
551010016053 S53 Posocznica
551010016054 S54 Obserwacja I Wstępna Diagnostyka W Celu Wykluczenia Chorób Zakaźnych > 1 Dnia
551010016055 S55 Gorączka Niejasnego Pochodzenia
552010000029 Hospitalizacja Przed Przekazaniem Do Ośrodka O Wyższym Poziomie Referencyjnym
552010000243 Przewlekła Wentylacja Pacjenta W Oddziale
552010000837 Zapalenie Płuc U Chorego W Immunosupresji - Diagnostyka (Hrct, Bronchoskopia, Bakteriologia, Serologia, Biopsja), Leczenie Bez Immunoglobulinoterapii
552010000938 Hospitalizacja Związana Z Plazmaferezą Leczniczą
552010001356 Kwalifikacja Do Przeszczepu Nerki - Badanie Wstępne
552010001363 Świadczenie Za Zgodą Płatnika
552010001364 Przymusowa Hospitalizacja Zgodnie Z Art. 28 Ustawy Z Dnia 6 Września 2001 R. O Chorobach Zakaźnych I Zakażeniach
552010001384 Hospitalizacja Z Przyczyn Nie Ujętych Gdzie Indziej
552010001462 Powikłania Infekcyjne U Chorego Po Przeszczepieniu Narządu Lub Szpiku - Diagnostyka, Leczenie (Diagnostyka, Leczenie Pacjenta Od 31 Dnia Po Wykonaniu Przeszczepu)
552010001463 Ciężkie Powikłania Infekcyjne U Chorego Po Przeszczepieniu Narządu Lub Szpiku, Wymagające Intensywnego Leczenia Przeciwgrzybiczego I/Lub Przeciwwirusowego - Diagnostyka, Leczenie Pacjenta Od 31 Dnia Po Wykonaniu Przeszczepu
552010001465 Hospitalizacja Związana Z Wykonaniem Aferezy Leczniczej Poza Plazmaferezą I Ldl-Aferezą
552010001466 Hospitalizacja Związana Z Ldl-Aferezą
553010000006 Żywienie Dojelitowe
553010000035 Implantacja Portu Naczyniowego
553010000938 Plazmafereza Lecznicza
553010000940 Przetoczenie Koncentratu Krwinek Czerwonych
553010000941 Przetoczenie Koncentratu Granulocytarnego Z Aferezy
553010000942 Przetoczenie Koncentratu Krwinek Płytkowych Z Aferezy
553010000943 Przetoczenie Koncentratu Krwinek Płytkowych Z Krwi Pełnej
553010001322 Przetoczenie Osocza
553010001372 Przetoczenie Napromienianego Kkcz
553010001373 Przetoczenie Napromienianego I Filtrowanego Kkcz
553010001374 Przetoczenie Napromienianego I Filtrowanego Koncentratu Krwinek Płytkowych
553010001416 Częściowe (Niekompletne) Żywienie Pozajelitowe
553010001434 Żywienie Pozajelitowe Immunomodulujące
553010001445 Wytworzenie Stałego Dostępu Naczyniowego Z Użyciem Cewnika Typu Broviac, Hickman Lub Groshong
553010001454 Przetoczenie Ubogoleukocytarnego Koncentratu Krwinek Płytkowych Z Aferezy
553010001455 Przetoczenie Ubogoleukocytarnego Koncentratu Krwinek Czerwonych
553010001456 Przetoczenie Ubogoleukocytarnego Koncentratu Krwinek Płytkowych Z Krwi Pełnej
553010001465 Afereza Lecznicza Poza Plazmaferezą I Ldl-Aferezą
553010001466 Ldl-Afereza
553010001468 Kompletne Żywienie Pozajelitowe
551010011087 L87 Leczenie Powikłań Leczenia Nerkozastępczego < 18 R.Ż
552010001464 Hospitalizacja Związana Z Przetoczeniem Krwi, Produktów Krwiopochodnych I Immunoglobulin

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

0001(1)

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka