logo(1)

cert

Szpital przyjazny

Pacjentowi i środowisku

szukaj:

szpital z lotu ptaka


 

 

Konkurs ofert

Przedmiot zamówienia: udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych przez
lekarza w Oddziale Kardiologicznym z OIOK

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Data nadania 16.11.2017

Data aktualizacji 30.11.2017


Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych przez jednego lekarza specjalistę w zakresie kardiologii w SPZZOZ.

 

Ogłoszenie

SWKO

Formularz Oferty

wzór umowy - lekarz kardiolog

Rozstrzygnięcie

 

Data dodania: 23.09.2014

Data aktualizacji: 06.10.2014

 

--------------------------------------

 

Konkurs dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi:

przedmiotem zamówienia jest udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ogłoszenie

SWKO

 Formularz oferty 

Wzór umowy

Rozstrzygnięcie

Data dodania: 15.10.2013

Data aktualizacji: 30.10.2013

 

-------------------------------- 

 

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
na rzecz Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej,
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Dubois 68

 

Ogłoszenie

SWKO

Zarządzenie

Regulamin

Wzór umowy

Formularz oferty

Rozstrzygnięcie

 

Data dodania: 24.04.2012

 Data aktualizacji 02.05.2012

---------------------------------------------------------

 

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
na rzecz Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej,
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Dubois 68

 

Ogłoszenie

SWKO i Formularz oferty

Regulamin zał1 zał2

Zarządzenie

Aneks do zarządzenia

Rozstrzygnięcie

 

Data nadania 04.04.2012

Data aktualizacji: 06.04.2012

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
na rzecz Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej,
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Dubois 68

 

Ogłoszenie

SWKO

Zarządzenie

Regulamin

Projekt umowy - dyżury lekarskie

 Rozstrzygnięcie

Data dodania: 21.02.2012

Data aktualizacji 01.03.2012

 ------------------------------------------------------------

 

  Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na rzecz Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej SPZZOZ, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Dubois 68 w zakresie badań diagnostycznych w Pracowni Diagnostyki Obrazowej - badania USG.

Ogłoszenie

SWKO

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia nr 1

Załącznik do zarządzenia nr 2

Rozstrzygnięcie

 Data nadania 2012.02.03

Data aktualizacji: 08.02.2012

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych
na rzecz Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej,
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Dubois 68

 

 

Ogłoszenie

SWKO

Zarządzenie

Regulamin

ROZSTRZYGNIĘCIE

Data dodania: 18.01.2012

Data aktualizacji 31.01.2012

  ------------------------------------------

 

 

Konkurs ofert na udzielanie w 2012 r. lekarskich świadczeń zdrowotnych
na rzecz Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

 

 

  Ogłoszenie

 SWKO udzielanie świadczeń zdrowotnych od 2012

Zarządzenie

  Regulamin 1-sza strona

  Regulamin 2-ga strona

ROZSTRZYGNIĘCIE 

Rozstrzygnięcie

  Data dodania: 23.11.2011

Data aktualizacji: 21.12.2011

Data aktualizacji 30.12.2011

 

 

-----------------------------------------

 

Konkurs ofert na udzielanie w 2012r. świadczeń zdrowotnych
na rzecz Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

 

Ogłoszenie

SWKO - udzielenie świadczeń zdrowotnych od 2012

Zarządzenie

Umowy do kontraktów

 ROZSTRZYGNIĘCIE 

Protokół

Data aktualizacji: 21.12.2011

Data aktualizacji 02.02.2012

 

---------------------------------------------

OGŁOSZENIE - ROZSTRZYGNIĘCIE 

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

*Cytologii

 

Pilki do pobrania:

Rozstrzygnięcie

Data nadania 29.12.2010


OGŁOSZENIE - ROZSTRZYGNIĘCIE 

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

* poradni specjalistycznych w ramach poradni: Daibetologicznej (lekarz), Urazowo-Ortopedycznej (lekarz), Medycyny Pracy (lekarz), Psychologicznej (psycholog);

* szpitalnych oddziałach: Chorób Wewnętrznych (lekarz, pilelęgniaka), Kardiologicznego (lekarz), Urazowo-Ortopedycznego (lekarz), Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (lekarz i ratowik medyczny);

* Pogotowia Ratunkowego - ratownik medyczny;

* Nocnej Pomocy Lekarskiej - lekarz;

* Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ) w ramach poradni ogólnej - lekarz;

* Rehalibitacji Lecznuiczej - technik masażysta;

* Oddziałow Szpitalnych - psyholog.

Pilki do pobrania:

Rozstrzygnięcie

Data nadania 28.12.2010


OGŁOSZENIE - ROZSTRZYGNIĘCIE

 

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

* poradni gastroenterologicznej i pracowni endoskopowej,

* poradni reumatologicznej,

poradni diabetologicznej,

* na wykonanie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki medycznej dla pracowników i osób wykazanych przez Zamawiającego, którzy podczas pracy ulegli ekspozycji na zakażenia HIV, wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV) oraz typu C (HCV)

 

 

Pliki do pobrania:

Rozstrzygnięcie

Data dodania: 15.12.2009


OGŁOSZENIE - ROZSTRZYGNIĘCIE

 

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

* poradni specjalistycznych,,

* oddziałów szpitalnych,

* pogotowia ratunkowego, NPL

* POZ, Rehabiltacji leczniczej,

* diagnostyki USG,TK,RTG, elektrokardiologii,

* bloku operacyjnego

Rozstrzygnięcie

Data dodania 2010.01.18

 

 

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 2014.10.08

Data aktualizacji 14.10.2014

Data aktualizacji: 20.10.2014

Data aktualizacji 21.10.2014

 

--------------------

 

Dostawy produktów leczniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 2014.10.08   

Data aktualizacji: 20.10.2014

Data aktualizacji 21.10.2014

 

-------------

 

 Świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów okresowych i konserwacji oraz napraw aparatury i sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

 

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data zamieszczenia: 11.09.2014

Data aktualizacji: 17.09.2014

Data aktualizacji: 01.10.2014

Data aktualizacji 2014.10.09

 

------------------------

 

Świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów i konserwacji oraz napraw aparatury i sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

 

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 24.07.2014

Data aktualizacji: 30.07.2014

Data aktualizacji: 20.08.1014

Data aktualizacji: 27.08.2014

 

------------------------

 

SPZZOZ.XII.381.18/2014Dostawy sprzętu
i aparatury medycznej, części zamiennych do tomografu komputerowego oraz wyposażenia dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

 

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi1

Pytania i odpowiedzi2

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

data nadania 04.08.2014

data aktualizacji 08.08.2014

data aktualizacji 11.08.2014

data aktualizacji 14.08.2014

data aktualizacji: 21.08.2014


Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi 

Pytania i odpowiedzi 2

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 04.06.2014

Data aktualizacji: 18.06.2014

Data aktualizacji: 03.07.2014

Data aktualizacji 05.08.2014

Data aktualizacji: 20.08.2014


 

  Dostawy materiałów do badań diagnostycznych i odczynników dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Zawarcie umowy 2

Data dodania: 08.07.2014

Data dodania: 14.07.2014

data aktualizacji: 23.07.2014

Data aktualizacji: 24.07.2014

Data aktualizacji: 29.07.2014

 

 

Świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów okresowych i konserwacji oraz napraw aparatury i sprzętu medycznego

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Rozstrzygnięcie

Uzupełnienie do rozstrzygnięcia oraz przesunięciu terminu zawarcia umów

Zmiana uzupełnienie do rozstrzygnięcia

Zawarcie umowy

Data dodania: 09.06.2014

Data aktualizacji:  13.06.2014

Data aktualizacji: 30.06.2014

Data aktualizacji: 03.07.2014

Data aktualizacji: 08.07.2014

Data aktualizacji: 11.07.2014

 

 

Dostawy odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego   Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej 

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Sprostowanie do udzielonej odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

data nadania 12.06.2014 

data aktualizacji 23.06.2014

data aktualizacji: 01.07.2014

data aktualizacji: 11.07.2014

 

 

------------------------------

 

--------------------

Dostawy produktów leczniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
 

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

data nadania 12.06.2014r.

Data aktualizacji: 18.06.2014

Data aktualizacji: 30.06.2014

Data aktualizacji: 08.07.2014

 

 

 

 

  Dostawy materiałów do badań diagnostycznych i odczynników dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Data dodania: 08.07.2014

Data dodania: 14.07.2014

 

 

 -----------------------------

 

---------------------

 

Dostawy produktów leczniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 26.05.2014

Data aktualizacji: 29.05.2014

Data aktualizacji 12.06.2014

Data aktualizacji: 23.06.2014

 


Wykonanie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

 

Ogłoszenie

SIWZ

modyfikacja Formularza cenowego - Załącznik Nr 3 do SIWZ

Modyfikacja wzoru umowy

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 20.05.2014

Data aktualizacji: 21.05.2014

Data aktualizacji: 23.05.2014

Data dodania: 29.05.2014

Data aktualizacji: 04.06.2014
 

 

------------------------------

 

Świadczenie usług serwisowych aparatury i sprzętu medycznego

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

 

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Data dodania: 16.05.2014

Data dodania: 22.05.2014

Data aktualizacji: 29.05.2014

 

------------------------------------

 

Dostawy produktów leczniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowi Mazowieckiej

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Pytania i odpowiedzi 1

Pytania i odpowiedzi 2

Rozstrzygnięcie

Unieważnienie części postępowania w zakresie Pakietu nr 37

Zmiana do rozstrzygnięcia w zakresie pakietu Nr 2

Zawarcie umowy

Data dodania: 24.03.2014

Data aktualizacji: 08.04.2014

Data aktualizacji: 16.04.2014

Data aktualizacji: 12.05.2014

Data aktualizacji: 22.05.2014

data aktualizacji: 26.05.2014

 

 

------------------------------------------------------ 

 

Dostawy odczynników wraz z dzierżawą
analizatorów do immunochemii dla
potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

  O głoszenie

 
Data dodania: 11.04.2014
Data aktualizacji: 22.04.2014
Data aktualizacji: 28,04.2014
Data aktualizacji: 08.04.2014
 
-------------------------
 
Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Data nadania 02.12.2013r.
Data aktualizacji 19.12.2013r.
Data aktualizacji: 20.12.2013
Data aktualizacji 30.12.2013r.
Data aktualizacji:31.12.2013
Data aktualizacji: 22.01.2014
-------------------------
 
Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora do analityki dla Centralnego Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
 
Data dodania: 11.12.2013
data aktualizacji 16.12.2013
data aktualizacji: 17.12.2013
data aktualizacji: 23.12.2013
 
------------------
 
Usługi kompleksowego ubezpieczenia
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
 
Data dodania: 10.12.2013
Data aktualizacji 13.12.2013
Data aktualizacji 18.12.2013
data aktualizacji: 23.12.2013
Data aktualizacji: 27.12.2013
 
 
-----------------------
 
Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do analizatorów ABL i AQT dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Data dodania: 03.10.2013
Data aktualizacji: 07.10.2013
------------------------------
 
Zakup łóżek dziecięcych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej 
Data dodania: 07.11.2013
Data aktualizacji: 12.11.2013
Data aktualizacji: 19.11.2013
Data aktualizacji: 25.11.2013
-----------------------------------------
 
Transport, przechowywanie, przygotowanie zwłok i odpadów klinicznych do wydania wraz z dzierżawą pomieszczeń i wyposażenia Prosektorium Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Data nadania 18.10.2013r
Data aktualizacji: 13.11.2013
Data aktualizacji: 15.11.2013

 Dostawy odczynników wraz z dzierżawą
analizatorów do immunochemii dla
potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej 

O głoszenie

 
Data dodania: 11.04.2014
Data aktualizacji: 22.04.2014
Data aktualizacji: 28.04.2014
--------------------------------------
 
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Data dodania: 20.02.2014
Data aktualizacja: 25.02.2014
Data aktualizacji: 10.03.2014
Data aktualizacji: 11.03.2014
Data aktualizacji: 17.03.2014
 
-------------------------------------------
 
 
Dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Data dodania: 17.02.2014
Data aktualizacji: 20.02.2014
Data aktualizacji: 27.02.2014
Data aktualizacji 28.02.2014
-----------------------------------
 
  Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Data dodania: 05.02.2014
Data aktualizacji: 11.02.2014
Data aktualizacji: 12.02.2014
Data aktualizacji: 20.02.2014
Data aktualizacji: 26.02.2014
 
-------------------------------
 
Dostawy implantów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Data dodania: 06.02.2014
Data aktualizacji: 11.02.2014
Data aktualizacji: 17.02.2014
Data aktualizacji: 24.02.2014
 
----------------------------------------
Dostawy implantów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
 
Data dodania: 22.01.2014
Data aktualizacji 27.01.2014
Data aktualizacji: 03.02.2014
Data aktualizacji: 04.02.2014
 
-------------------------
 
Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do analizatorów ABL i AQT dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
 
Data dodania: 16.01.2014
Data aktualizacji: 30.01.2014
Data aktualizacji: 31.01.2014
 
 

 

------------------------------
 
Modernizacja rozdzielni głównej niskiego napięcia RGNN Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
 
Data dodania: 23.10.2013
Data aktualizacji:04.11.2013
Data aktualizacji: 12.11.2013
Data aktualizacji: 19.11.2013
 
 
-------------------------
 
Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do immunochemii dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
 
Data dodania: 24.10.2013
Data aktualizacji: 30.10.2013
Data aktualizacji: 06.11.2013
Data aktualizacji: 07.11.2013
 
 
------------------------------------
 
Dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
 
Data dodania: 11.10.2013
Data dodania: 16.10.2013
Data aktualizacji: 30.10.2013
Data aktualizacji: 06.11.2013
 
----------------------------
 
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych, chemikaliów w tym odczynników chemicznych zawierających substancje niebezpieczne oraz odpadów zawierających rtęć z Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
 
Data dodania: 16.10.2013
Data aktualizacji: 21.10.2013
Data aktualizacji: 29.10.2013
Data aktualizacji: 05.11.2013
 
 
-------------------------
 
Dostawy gazów medycznych, technicznych i ciekłego azotu wraz z dzierżawą zbiorników dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
 
Data dodania: 26.09.2013
Data aktualizacji: 02.09.2013
Data aktualizacji: 07.10.2013
Data aktualizacji: 08.10.2013
 
----------------------------
 
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
 
Data dodania: 04.09.2013
Data aktualizacji: 09.09.2013
Data aktualizacji: 18.09.2013
Data aktualizacji: 24.09.2013
 
-------------------------------
 
Dostawę materiałów opatrunkowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
 
Data nadania 05.08.2013
Data aktualizacji: 02.09.2013
Data aktualizacji: 13.09.2013
Data aktualizacji: 27.09.2013
 
---------------------------------
 
 
Kompleksowe wykonanie usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
 

Ogłoszenie

Zawarcie umowy
Data nadania 19.08.2013
Data aktualizacji 23.08.2013
Data aktualizacji: 25.09.2013
Data aktualizacji: 10.09.2013
 
 
 
---------------------
 
Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora do biochemii dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
 
 
Data nadania 09.08.2013
Data aktualizacji: 14.08.2013
Data aktualizacji: 16.08.2013
Data aktualizacji: 21.08.2013
Data aktualizacji: 23.08.2013
 
----------------------
 
 
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
 
 
Data dodania: 12.06.2013
Data aktualizacji: 11.07.2013
Data aktualizacji: 17.07.2013
Data aktualizacji 06.08.2013
Data aktualizacji 20.08.2013
 

Dostawy odczynników - podłoży wraz z dzierżawą analizatora do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Data dodania: 24.07.2013
Data aktualizacji 29.07.2013
Data aktualizacji 02.08.2013
Data aktualizacji 07.08.2013

 
Dostawy materiałów szewnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
 
 
Data dodania: 18.07.2013
Data aktualizacji: 23.07.2013
Data aktualizacji 01.08.2013
Data aktualizacji 07.08.2013
 
 
 

 

 


Sprzedaż agragatu prądotwórczego

Ogłoszenie załącznik_nr1 załącznik_nr2 załącznik_nr3

Rozstrzygnięcie

Data nadania 18.07.2013r.

Data aktualizacji: 26.07.2013

 

------------------------

 
 
 
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej
 
 
 
Data dodania: 08.07.2013
Data aktualizacji: 15.07.2013
Data aktualizacji: 22.07.2013
Data aktualizacji 29.07.2013
 
 
 
---------------------------
 
 
Dostawy odczynników do serologii grup krwi do sprzętu Diamed ID-System dla potrzeb Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej
 
 
Data dodania: 26.06.2013
Data aktualizacji: 02.07.2013
Data aktualizacji: 08.07.2013
Data aktualizacji: 11.07.2013
 
 
-----------------------------
 
 
Dostawy odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 
 
 
Data dodania: 18.06.2013
Data aktualizacji: 24.06.2013
Data aktualizacji: 04.07.2013
Data aktualizacji: 11.07.2013
 
 
-------------------------
 
 
Dostawy odczynników, materiałów do badań diagnostycznych i drobnego sprzętu labolatoryjnego dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
 
 
 
 
Data dodania: 13.06.2013
Data aktualizacji: 18.06.2013
Data aktualizacji: 26.06.2013
data aktualizacji: 02.07.2013
 
 
 
 
 
-----------------------
 
 
Dostawa i montaż nowego agregatu prądotwórczego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
 
 
 
 
 
Data dodania: 10.06.2013
Data aktualizacji: 14.06.2013
Data aktualizacji: 24.06.2013
Data aktualizacji: 02.07.2013
 
 
 
------------------------------------------
 
 
Dostawy produktów farmaceutycznych - leków dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
 
 
 
 
 
 
Data dodania: 04.06.2013
data aktualizacji: 10.06.2013
Data aktualizacji: 18.06.2013
Data aktualizacji: 26.06.2013
 
 
-----------------------
 
 
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
 
 
 
 
 
Data dodania: 04.06.2013
Data aktualizacji: 11.06.2013
Data aktualizacji: 17.06.2013
Data aktualizacji:24.06.2013

 

---------------------------

 

 Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

 

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 25.04.2013

Data aktualizacji: 06.05.2013

Data aktualizacji: 27.05.2013

Data aktualizacji: 04.06.2013

 

---------------------

 

Świadczenie usług serwisowych aparatury i sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

 

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 25.04.2013

Data aktualizacji: 07.05.2013

Data aktualizacji: 21.05.2013

Data aktualizacji: 23.05.2013

----------------------------------

 

Rozbudowa Budynku C Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej dla potrzeb Pracowni Rezonansu Magnetycznego

 

Ogłoszenie

SIWZ

Przedmiar_Pracowania MRI_roboty elektryczne

Przedmiar szpital

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - roboty budowlane

Specyfikacja

STWiORB rozbudowa budynku C pracownia rezonansu magnetycznego

szpital ostrów maz. - budowlane rezonans magnetyczny przedmiar

Branża Architektoniczna

Branża Elektryczna

Branża Konstrukcyjna

Branża Sanitarna

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

 

Data dodania: 12.04.2013

Data aktualizacji: 22.04.2013

Data aktualizacji: 09.05.2013

Data aktualizacji: 14.05.2013

 

----------------------------

 

Dostawy produktów farmaceutycznych - leków dla potrzeb

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania

Pytania 2

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

data dodania: 07.03.2013

data aktualizacji: 18.03.2013

data aktualizacji: 02.04.2013

Data aktualizacji: 30.04.2013

Data aktualizacji: 14.05.2013

 

---------------------------

 

Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora do koagulologii dla Centralnego Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Numer ogłoszenia: 137644 - 2013; data zamieszczenia: 09.04.2013

Ogłoszenie

SIWZ

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 09.04.2013

Data aktualizacji: 19.04.2013

Data aktualizacji: 23.04.2013

------------------------------- 

 

Dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

 

 

Ogłoszenie

SIWZ

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 12.02.2013

Data aktualizacji: 25.02.2013

Data aktualizacji: 28.02.2013

 

 

------------------------------

 

 

 

Wykonanie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 18.12.2012

Data aktualizacji 31.12.2012

Data aktualizacji 08.01.2013

Data aktualizacji 15.01.2013

 

 


Dostawy implantów ortropedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

 

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 12.12.2012

Data aktualizacji 17.12.2012

Data dodania: 27.12.2012

Data aktualizacji: 28.12.2012

 

---------------

 

Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora jonoselektywnego do elektrolitów dla Centralnego Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 06.12.2012

Data aktualizacji 13.12.2012

Data aktualizacji: 20.12.2012

 Data aktualizacji: 27.12.2012

 

----------------------

 

Usługi kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

 

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Zawarcie umowy

Data dodania: 10.12.2012

Data aktualizacji: 17.12.2012

Data aktualizacji: 19.12.2012

Data aktualizacji: 20.12.2012

Data aktualizacji: 27.12.2012

 

 

-------------------

 

Ostrów Mazowiecka: SPZZOZ.ZP.22/2012 Wykonanie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi MazowieckiejOgłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Unieważnienie

Data nadania: 04.12.2012

Data dodania: 11.12.2012

Data aktualizacji: 17.12.2012

 

 

------------------

Dostawy implantów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ (*.odt Open Office Writer)

SIWZ (*.pdf Adobe Reader)

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 23.11.2012

Data aktualizacji: 29.11.2012

Data aktualizacji: 06.12.2012

Data aktualizacji 07.12.2012

-------------------

 

Ostrów Mazowiecka: SPZZOZ.ZP.20/2012 Serwisowanie sprzętu komputerowego oraz obsługa informatyczna Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie
SIWZ

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania 15-10-2012

Data aktualizacji 25-10-2012

Data aktualizacji 30-10-2012

 

 


Wykonanie usługi - ochrona osób, mienia, obiektów oraz obsługa systemu sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

 

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania

Rozstrzygnięcie

Umowa

data dodania: 14.08.2012

data aktualizacji: 20.08.2012

Data aktualizacji: 05.09.2012

Data aktualizacji 20.09.2012

 

--------------------------------------------

 

Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do analizatorów ABL i AQT dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 22.08.2012

Data aktualizacji: 05.09.2012

Data aktualizacji: 06.09.2012

 

---------------------------------------------

 

Wykonanie zadania pn. Budowa sieci Hot Spot oraz rozbudowa sieci komputerowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 07.08.2012

Data aktualizacji: 17.08.2012

Data aktualizacji: 04.09.2012

Data aktualizacji: 06.09.2012

 
-----------------------------------------------------
 
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Data nadania 23.08.2012
Data aktualizacji 28.08.2012
Data aktualizacji 03.09.2012
Data aktualizacji: 10.09.2012
 

 
Świadczenie usług transportowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
 
 
 
 
 
 
 
Data dodania: 30.07.2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------
 
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.
 
 
 

Ogłoszenie

Data dodania: 23.05.2012
Data aktualizacji: 14.06.2012
Data aktualizacji: 20.06.2012
Data aktualizacji: 12.07.2012
Data aktualizacji: 25.07.2012
 
 
 
 

Dostawy odczynników , materiałów do badań diagnostycznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego
dla potrzeb Samodzielnej Pracowni Mikrobiologii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
data dodania 29.05.2012
data aktualizacji 01.06.2012
data aktualizacji: 20.06.2012
data aktualizacji: 21.06.2012
data aktualizacji: 27.06.2012
 
--------------------------------
Dostawy odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 
Data dodania: 10.05.2012
Data aktualizacji: 16.05.2012
Data aktualizacji: 06.06.2012
Data aktualizacji: 14.06.2012
 
----------------------------------
Dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
Data dodania: 10.05.2012
Data aktualizacji 17.05.2012
Data aktualizacji 28.05.2012
Data aktualizacji: 04.06.2012

Dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora mikrobiologicznego dla potrzeb Samodzielnej Pracowni Mikrobiologii Szpitala Powiatowego im.Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
Data nadania 19.04.2012
Data aktualizacji: 24.04.2012
Data aktualizacji 07.05.2012
Data aktualizacji: 09.05.2012

Dostawy leków dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
Data nadania 05.04.2012
Data aktualizacji: 13.04.2012
Data aktualizacji: 23.04.2012
Data aktualizacji: 25.04.2012

 
 
 
 

----------------------------------

 
Ostrów Mazowiecka: Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych funkcjonujących w Szpitalu
Numer ogłoszenia: 93340 - 2012; data zamieszczenia: 26.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Data dodania: 26.03.2012
Data aktualizacji 02.04.2012
Data aktualizacji 16.04.2012
Data aktualizacji: 19.04.2012
-------------------------------------------------------
Dostawy środków czystości i materiałów gospodarczych dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej –Curie
w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.
Data nadania 28.02.2012
Data aktualizacji 05.03.2012
Data aktualizacji: 28.03.2012
Data aktualizacji: 06.04.2012
Data aktualizacji 11.04.2012

----------------------------------------------------
   Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 
 
data nadania 07.03.2012
Data aktualizacji: 13.03.2012
Data aktualizacji: 26.03.2012
Data aktualizacji: 30.03.2012
Data aktualizacji 03.04.2012
 
 ----------------------------------------------------
Dostawa i montaż mebli dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 
Data nadania 28.02.2012
Data aktualizacji: 01.03.2012
Data aktaulizacji 09.03.2012
Data aktualizacji: 19.03.2012
 
 

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Szpitala 
 
Data dodania: 12.01.2012
Data aktualizacji: 26.01.2012
Data aktualizacji 01.02.2012
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych Szpitala Powiatowego im, Marii Skłodowskiej- Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
Data nadania 30.12.2011
Data aktualizacji: 10.01.2012
Data aktualizacji 11.01.2012
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Dostawy środków diagnostycznych i leków dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
Data nadania 21.12.2011
Data aktualizacji 02-01-2012
Data aktualizacji: 09.01.2012

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych Szpitala Powiatowego im. Marii Sklodowskiej - Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 
Data dodania: 21.12.2011
Data aktualizacji: 23.12.2011
Data aktualizacji 29.12.2011
Data aktualizacji: 30.12.2011
 

 
 
 
Kompleksowe wykonanie usług pralniczych dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii Sklodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 
Data dodania: 08.12.2011
Data aktualizacji: 05.01.2012

 
 
Dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora do analiz parametrów krytycznych dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 
Data dodania: 19.12.2011
Data aktualizacji: 22.12.2011
Data aktualizacji 29.12.2011
Data aktualizacji: 30.12.2011

Kompleksowe wykonanie usług pralniczych dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
Data dodania: 17.11.2011
Data aktualizacji: 23.11.2011
Data aktyalizacji 06.12.2011
 
 
 
 

Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
Data nadania 22.11.2011
Data aktualizacji: 25.11.2011
Data aktualizacji 05.12.2011
Data aktualizacji 07.12.2011
 
 
 
 

Dostawy leków dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 
Data dodania: 16.11.2011
Data aktualizacji: 21.11.2011
Data aktualizacji 29.11.2011
Data aktualizacji 05.12.2011
--------------------------------------------------------------------------------------------
Dostawy implantów ortopedycznych wraz z instrumentarium dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii Sklodowskiej-Curier w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 
Data nadania 2011.11.10
Data aktualizacji: 25.11.2011 
Data aktualizacji: 29.11.2011
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zakup i dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do immunochemii dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
Data dodania: 17.10.2011
Data aktualizacji 21.10.2011
Data aktualizacji: 27.10.2011
Data aktualizacji 28.10.2011
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Data nadania 2011.11.10
 
 
Dostawy implantów ortopedycznych wraz z instrumentarium dla potrzeb Szpitala Powiatowego im.Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 
Data dodania: 12.09.2011
Data aktualizacji: 11.10.2011
Data aktualizacji 26.10.2011
Data aktualizacji 28.10.2011

Wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa z rozbudową części parterowej Budynku C Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej SPZZOZ dla potrzeb SOR-u,Izby Przyjęć oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
data nadania
2011.09.22
data aktualizacji 2011.10.10
Data aktualizacji: 17.10.2011

 
Dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
Data nadania: 06.09.2011
Data aktualizacji: 04.10.2011
Data aktualizacji 10.10.2011
----------------------------------------------
 
Dostawy produktów farmaceutycznych - leków dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.
data nadania 09.08.2011r.
Data aktualizacji: 24.08.2011
Data aktualizacji: 30.08.2011r.
Data aktualizacji: 29.09.2011
Data aktualizacji 30.09.2011
Data aktualizacji: 12.10.2011
 
 
------------------------------------------------------
 
Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do analizatorów ABL i AQT w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 
Data dodania: 18.08.2011
Data akualizacji 31.08.2011
Data aktualizacji 1.09.2011
 

Dostawy materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
Numer ogłoszenia: 199042 - 2011; data zamieszczenia: 14.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Data zamieszczena: 14.07.2011
Data aktualizacji: 19.07.2011
Data aktualizacji 28.07.2011
Data aktualizacji 04.08.2011

Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
Data nadania 06.07.2011
Data aktualizacji: 11.07.2011
Data aktualizacji: 18.07.2011
Data aktualizacji: 25.07.2011
 
-----------------------------------------------------
 
 
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Powiatowego
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 
Data dodania 8.04.2011
Data aktualizacji: 21.04.2011
Data aktualizacji 09.05.2011
Data aktualizacji 09.06.2011
Data aktualizacji 24.06.2011

Dostawa materiałów opatrunkowych i narzędzi chirurgicznych jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
Data nadania 2011.05.24
Data aktualizacji: 30.05.2011
Data aktualizacji 02.06.2011
Data aktualizacji:06.06.2011

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych dla potrzeb Samodzielnej Pracowni Mikrobiologii Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 
Data nadania 12.05.2011
Data aktualizacji: 18.05.2011
Data aktualizacji 25.05.2011
Data aktualizacji: 06.06.2011
 

Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
Data nadania 04.05.2011
Data aktualizacji: 13.05.2011
Data aktualizacji: 20.05.2011
------------------------------------------------------------
 
 
 Zakup i dostawy odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 
Data dodania 12.04.2011
Data aktualizacji 15.04.2011
Data aktualizacji 02.05.2011
Data aktualizacji: 10.05.2011

Szp.Pow.ZP. 4/2011
Termomodernizacja budynku Poradni Specjalistycznych - Budynek C
 
 
 
 
Data dodania: 28.03.2011
Data aktualizacji: 07.04.2011
Data aktualizacji 8.04.2011
Data aktualizacji 14.04.2011

Dostawy środków czystości i materiałów gospodarczych dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 
 
Data dodania: 03.03.2011
Data aktualizacji: 08.03.2011
Data aktualizacji: 22.03.2011
Data aktualizacji: 28.03.2011
 
------------------------------------------------------- 
Przetarg na: Dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
data nadania 01.03.2011
data aktualizacji: 14.03.2011
data aktualizacji: 21.03.2011
 -----------------------------------------------------
Ogłoszenie Przetargu nieograniczonego na:
Usługa polegająca na kompleksowym żywieniu pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej wraz z najmem pomieszczeń po byłej kuchni z jednoczesnym wykonaniem remontu kapitalnego i modernizacją tych pomieszczeń.
 
 
data nadania 5.01.2011
data aktualizacji 01.02.2011
data aktualizaci 21.02.2011
data aktualizacji: 07.03.2011
 

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
    Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
 
Data nadania 21.12.2010
Data aktualizacji 27.12.2010
Data aktualizacji 31.12.2010
Data aktualizacji 04.01.2011

Zakup i dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badania moczu dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie
Data nadania 7.12.2010 
Data aktualizacji: 13.12.2010
Data aktualizacji 22.12.2010
Data aktualizacji 20.12.2010
 
 
 

Transport, przechowywanie , przygotowanie zwłok i odpadów klinicznych do wydania wraz z najmem pomieszczeń i wyposażenia Pracowni Patomorfologii (prosektorium).
Data nadania 10.11.2010
 Data aktualizacji 29.11.2010
Data aktualizacji: 01.12.2010

Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
Data dodania: 10.11.2010
Data aktualizacji: 23.11.2010
Data aktualizacji 24.11.2010
---------------------------------------------------
 
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 
Data dodania: 29.10.2010
Data aktualizacji: 04.11.2010
Data aktualizacji: 17.11.2010
Data aktualizacji: 23.11.2010
 
-------------------------------------------------
Dostawy środków diagnostycznych i wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii Sklodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 
Data dodania: 28.10.2010
Data aktualizacji 3.11.2010
Data aktualizacji 04.11.2010
Data aktualizacji: 12.11.2010
DAta aktualizacji 18.11.2010
 
 
----------------------------------------------
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych , chemikaliów, w tym odczynników chemicznych zawierających substancje niebezpieczne oraz odpadów zawierających rtęć ze Szpitala Powiatowego im. Marii Sklodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 
Data dodania: 22.09.2010
Data dodania 28.09.2010
Data aktualizacji: 13.10.2010
Data aktualizacji: 19.10.2010
--------------------------------------------------------
 
 
Dostawy środków diagnostycznych dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 
Data dodania: 22.09.2010
Data aktualizacji 28.09.2010
Data aktualizacji 01-10-2010
Data aktualizacji 11-10-2010
Data aktualizacji: 18.10.2010
 
--------------------------------------------------------
 
 
Dostawy gazów medycznych, technicznych i ciekłego azotu wraz z dzierżawą zbiorników dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 
Data dodania: 16.09.2010
Data aktualizacji 29.09.2010
Data aktualizacji 05.10.2010
--------------------------------------------------------
 
 
 
Wykonanie czyszczenia urządzeń, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi w obiekcie Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrowi Mazowieckiej
 
Data dodania: 15.09.2010
 Data aktualizacji 29.09.2010
Data aktualizacji 05.10.2010

 
 
 
Dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej -Curie w Ostrowi Ma
 
Data aktualizqacji: 27.08.2012
Data aktualizacji: 31.08.2012
 
--------------------------------------------------------------
 
Dostawy materiałów opatrunkowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
 
Data dodania: 26.07.2012
Data aktualizacji: 31.07.2012
Data aktualizacji: 13.08.2012
Data aktualizacji: 22.08.2012
 
-------------------------------------------
 
Zakup sprzętu , aparatury medycznej i narzędzi dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Data dodania: 19.07.2012
Data aktualizacji: 24.07.2012
Data aktualizacki 01.08.2012
Data aktualizacji: 03.08.2012

Dostawy materiałów szewnych dla potrzeb
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej
Data dodania: 10.07.2012
Data aktualizacji: 16.07.2012
Data aktualizacji: 24.07.2012
Data aktualizacji: 01.08.2012
 
 

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka