W dniu 28 lutego 2018r. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej

23.02.2018

00:00

w dniu 28 lutego 2018r. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej
czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

szukaj:


 

 ----------------------------------------------------------------------------------
 
 
----------------------------------------------------------------------------------
 

 Ogólnopolski Konkurs

 "Uzdrowić Szpitale"

 
 
 
 
   
 
UE_EFRR_rgb-1
 
 
 
 
 
 
             
       
   Galeria - Szpital w obiektywie
 
 
 
 

 

 

Szpital Przyjazny Kombatantom

 

Od 2009 roku uczestniczymy w programie „Szpital Przyjazny Kombatantom", aby zapewnić kombatantom poczucie bezpieczeństwa i rzeczywisty dostęp do świadczeń medycznych poza kolejnością.

Program ten powstał w wyniku porozumienia pomiędzy grupą szpitali a Radą Kombatantów Województwa Mazowieckiego.

Patronat honorowy nad programem objęli:
•    Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski  
•    Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik
•    Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz – Waltz
•    Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego  NFZ  - Barbara Misińska
Celem programu jest poprawa dostępności, jak również jakości usług zdrowotnych  w ramach rzeczywistych  możliwości ochrony zdrowia przy zachowaniu pełnej równowagi finansowej.
 

Prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych POZA KOLEJNOŚCIĄ przysługuje:

1. KOMBATANTOM  na podstawie:

- Legitymacji lub zaświadczenia o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

2. INWALIDOM WOJENNYM i WOJSKOWYM na podstawie:

- Legitymacji inwalidy wojennego i wojskowego wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51

Prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w poradniach bez skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przysługuje: kombatantom  i  osobom represjonowanym, inwalidom  wojennym  i  wojskowym.

 

Pełnomocnik ds. Kombatantów 

Iwona Bubrowiecka - kontakt tel. 29 746 37 71 w godz. 8:00 – 15:35 lub osobiście w siedzibie SPZZOZ bud. administracji pok. nr 13.

 

Każdy uprawniony może osobiście lub telefonicznie kontaktować się z Pełnomocnikiem i zawsze otrzyma niezbędną pomoc w zakresie dostępu do świadczeń medycznych poza kolejnością.

 

 

 

Opracowała: Iwona Bubrowiecka

 

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka