logo(1)

logo2019

Szpital przyjazny Pacjentowi i środowisku

szukaj:

szpital z lotu ptaka


 

Pacjencie, nie stój

w kolejce!

Zarejestruj się do lekarza przez internet

mpi
W MPI znajdziesz wyniki
swoich badań laboratoryjnych,
RTG oraz dokumentację medyczną
 

 

Gdzie się leczyć w czasie COVID-19

Poradnik dla pacjentów korzystających z teleporad


 

Przechwytywanie(7)

Zapraszamy do bezpłatnego aktywowania Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

w Przychodni przy Okrzei

czytaj więcej>>


 

Od dnia 02 stycznia 2020 r. Rejestracja Telefoniczna do Poradni Specjalistycznych czynna jest w godz. 08.00 - 15.30

 


 


Akcja Poboru krwi w powiecie ostrowskim

czytaj więcej>>

 


Usługi komercyjne SPZZOZ

informacja

Komunikat NFZ dla pacjnetów

Poradnik dla pracowników medycznych i aptekarzy
 


tip_baner_maly

 

UE_EFRR_rgb-1

 
 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kierownik Apteki Szpitalnej - mgr farm. Adam Borowy

specjalista farmacji szpitalnej

Przewodniczący Komisji Aptek Szpitalnych przy Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Warszawie

DSC_0717

Lokalizacja: budynek E szpitala

Dane kontaktowe:

telefon/fax: (29) 746 37 64

e-mail: a.borowy@szpitalostrowmaz.pl

Apteka Szpitalna funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:35

 

W aptece zatrudnionych jest:

- 3 magistrów farmacji (1 z tytułem specjalisty farmacji szpitalnej i farmacji aptecznej I stopnia, 1 z tytułem specjalisty farmacji szpitalnej i 1 w trakcie specjalizacji w dziedzinie farmacji szpitalnej),

- 3 techników farmaceutycznych,

- referenta,

- pomoc apteczną,

- pracownika magazynu.

Dbając o stałe podnoszenie kwalifikacji magistrowie farmacji biorą udział w konferencjach (międzynarodowych i ogólnopolskich), seminariach naukowych, a także w sesjach i posiedzeniach pracowników aptek szpitalnych organizowanych przez Okręgową Izbę Aptekarską w Warszawie. Należy wspomnieć, że magistrowie farmacji ustawowo podlegają ustawicznemu kształceniu podyplomowemu, uczestnicząc w kursach specjalizacyjnych i studiach podyplomowych.

Rolą Apteki Szpitalnej jest zapewnienie jednostkom organizacyjnym szpitala jak najlepszego dostępu do produktów leczniczych i wyrobów medycznych, bezpiecznych i pełnowartościowych, zapewniających naszym pacjentom bezpieczną farmakoterapię. Dlatego też przestrzegane są rygorystyczne normy sporządzania leków recepturowych i przechowywania produktów leczniczych (wyrobów medycznych). Profesjonalnie wykształcony i fachowo przygotowany personel apteki, a także nowoczesny sprzęt i jakość organizacji pracy zapewniają wysoki poziom świadczonych usług farmaceutycznych.

 

Zadania Apteki Szpitalnej:

1. zaopatrywanie oddziałów, poradni i pozostałych jednostek szpitala w:

 • leki gotowe oraz recepturowe;
 • płyny infuzyjne - w tym także płyny dializacyjne przeznaczone do ciągłej terapii   nerkozastępczej;
 • materiały opatrunkowe w tym także opatrunki specjalistyczne np. stosowane w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka (EB);
 • materiały szewne;
 • preparaty do żywienia dojelitowego;
 • preparaty do żywienia pozajelitowego;
 • leki sprowadzane w ramach importu docelowego;

Zarządzanie produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi odbywa się w zintegrowanym systemie komputerowym, który dostarcza wszechstronnej informacji o lekach, pacjentach oraz przebiegu leczenia.

2. sporządza mieszaniny do żywienia pozajelitowego dla hospitalizowanych pacjentów. Mieszaniny żywieniowe przygotowywane są na bazie przemysłowych dwu- i trójkomorowych worków RTU dla dorosłych zgodnie z najnowszymi standardami Sekcji Żywieniowej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz zasadami GMP dla pacjentów będących w ciężkim stanie niedożywienia.

3. udziela informacji dot. produktów leczniczych

4. bierze czynny udział w usprawnianiu i racjonalizacji gospodarki lekiem w szpitalu opracowując Receptariusz Szpitalny

4. sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem leków stosowanych w Szpitalu - przekazuje do wiadomości Oddziałów decyzje GIF/WIF dotyczące wycofania, wstrzymania lub ponownego dopuszczenia leków do obrotu

5. monitoruje niepożądane działania leków

6. prowadzi ewidencję darowizn oraz próbek lekarskich

7. bierze udział w badaniach klinicznych

8. systematycznie dokonuje kontroli apteczek oddziałowych

9. bierze udział w przygotowaniu specyfikacji przetargowych

10. współtworzy procedury szpitalne

11. uczestniczy w pracach Komitetu Terapeutycznego, Komitetu ds. Antybiotykoterapii, Komitetu ds. Zakażeń Szpitalnych, Zespołu ds. Jakości

12. prowadzi staże dla studentów farmacji

 

Dzięki pełnej informatyzacji szpitala, lekarze już na etapie zlecania leku, mogą korzystać z receptariusza szpitalnego na monitorach swoich komputerów. Istnieje łatwy dostęp do informacji o lekach, ich postaci i dawek stosowanych w szpitalu, receptariusz pozwala również zorientować się w cenach danego leku.

receptariusz

System Unit dose

Odpowiedzialność Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej za ochronę zdrowia i świadczenia usług na coraz wyższym poziomie oraz ciągła poprawa jakości była impulsem do zakupu, przy udziale środków unijnych, systemu Unit Dose. System ten jest w stanie przygotować zlecone dawki leków dla konkretnego pacjenta. Apteka Szpitalna SPZZOZ w Ostrowi Maz. posiada takie unikalne rozwiązanie jako jedna z zaledwie kilku aptek w Polsce i jako jedyna spośród aptek działających w szpitalach powiatowych.

System Unit Dose bezsprzecznie poprawia jakość leczenia i bezpieczeństwo pacjenta w zakresie farmakoterapii. W piśmiennictwie określa się to „regułą 6R”:

 • right patient – właściwy pacjent
 • right drug – właściwy lek
 • right dose – właściwa dawka
 • rigt time – właściwy czas
 • right route – właściwa droga podania
 • right documentation - właściwa dokumentacja

UD1

Wdrożenie systemu Unit Dose w szpitalu SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej spowodowało szereg, rewolucyjnych wręcz, zmian w wewnątrzszpitalnej logistyce dostaw leków oraz w obiegu informacji.

Główną odpowiedzialność za przygotowanie i dostarczenie leków w postaciach stałych (tabletki, kapsułki itp.) dla pacjentów ponosi apteka szpitalna. Dawki indywidualne dla pacjenta przygotowywane są tu we właściwych warunkach.

Poprzez wdrożenia tych nowoczesnych rozwiązań Apteka Szpitalna uzyskała możliwość precyzyjnej analizy kosztów farmakoterapii każdego pacjenta.

UD2    UD4

 Przechwytywanie      Przechwytywanie2

 

 

Zlecenia lekarskie dla wszystkich pacjentów na oddziale przesyłane są drogą elektroniczną do Apteki Szpitalnej, następnie farmaceuta dokonuje ich weryfikacji „pacjent po pacjencie”. W tym momencie „obróbki” zlecenia lekarskiego istnieje możliwość zwrócenia uwagi na mogące wystąpić interakcje pomiędzy zaordynowanymi lekami, zweryfikowanie wielkości zastosowanej dawki, kontaktu z lekarzem zlecającym i w miarę potrzeby korektę zaproponowanego schemat dawkowania. Daje to farmaceucie szpitalnemu możliwość bezpośredniego uczestniczenia w procesie leczenia pacjenta. Wgląd w przepisywane leki pozwala na dzielenie się z lekarzami swoją wiedzą dotyczącą interakcji, działań niepożądanych czy sugestiami dotyczącymi sposobu podawania leków.

Zautomatyzowany system kontroli Vizen DE

Vizen DE jest częścią systemu Unit Dose, to najnowocześniejsze urządzenie kontrolne, które eliminuje konieczność wysoce pracochłonnej kontroli manualnej, przez co zapewnia zwiększone bezpieczeństwo pacjentów i lepszą efektywność w procesie produkcji. Aparat Vizen DE sprawdza zawartość wyprodukowanych saszetek z lekami na podstawie obrazów utworzonych przy pomocy programu komputerowego. Leki, które znajdują się w saszetkach są oceniane pod względem ilości, rozmiaru tabletki, jej kształtu, koloru i ewentualnych dodatkowych oznaczeń umieszczanych na powierzchni tabletki przez producenta. Dane te określające konkretną tabletkę, porównywane są ze zleceniem wysłanym z oddziału szpitalnego i rejestrowane w postaci kolorowego obrazu. W rezultacie każda wyprodukowana saszetka jest później w pełni identyfikowalna i w razie wątpliwości czy reklamacji można uzyskać jej wyraźny obraz w terminie późniejszym.

Przechwytywanie 09.12

Przechwytywanie3

 

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

0001(1)

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka