logo(1)

logo2019

szukaj:

szpital z lotu ptaka


 

Pacjencie, nie stój

w kolejce!

Zarejestruj się do lekarza przez internet

mpi
W MPI znajdziesz wyniki
swoich badań laboratoryjnych,
RTG oraz dokumentację medyczną
 

 

Gdzie się leczyć w czasie COVID-19

Poradnik dla pacjentów korzystających z teleporad


 

Przechwytywanie(7)

Zapraszamy do bezpłatnego aktywowania Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

w Przychodni przy Okrzei

czytaj więcej>>


 

Od dnia 02 stycznia 2020 r. Rejestracja Telefoniczna do Poradni Specjalistycznych czynna jest w godz. 08.00 - 15.30

 


 


Akcja Poboru krwi w powiecie ostrowskim

czytaj więcej>>

 


Usługi komercyjne SPZZOZ

informacja
cennik

Komunikat NFZ dla pacjnetów

Poradnik dla pracowników medycznych i aptekarzy
 


tip_baner_maly

 

UE_EFRR_rgb-1

 
 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

KONKURS „LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA”


Konkurs Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia to wspólna inicjatywa wydawnictwa Wolters Kluwer Polska oraz Uczelni Łazarskiego.

Celem konkursu jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pacjentów, finansami, infrastrukturą i kapitałem ludzkim.

Konkurs, to przede wszystkim działanie, które ma szerzyć wiedzę o zarządzaniu nowoczesnym podmiotem leczniczym, ale też tę wiedzę tworzyć poprzez dzielenie się najlepszymi doświadczeniami w różnych obszarach zarządzania. Skierowany jest do podmiotów leczniczych prowadzących działalność szpitalną. Oceniane są projekty z zakresu zarządzania placówką medyczną, których wdrożenie przyniosło pozytywne efekty oraz wymierne zmiany.

Merytorycznej oceny zgłoszonych projektów dokonuje Komisja Ekspercka oraz przyznaje nominacje w każdej kategorii konkursowej. W skład Kapituły wchodzi do 11 osób będących przedstawicielami uczelni wyższych, środowiska medycznego oraz instytucji związanych z sektorem ochrony zdrowia.
Podsumowanie I edycji konkursu ,,Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia” oraz Konferencja "Najlepsze praktyki zarządzania szpitalem" odbyły się 27 lutego 2013 r., a podczas uroczystej Gali Finałowej wręczone zostały statuetki i nagrody zwycięzcom konkursu oraz  szpitalom nominowanym.
Wyróżnione i nagrodzone zostały projekty, które przyniosły już wymierne, pozytywne efekty i mogą stać się inspiracją dla innych, jako przykłady najlepszych praktyk polskich szpitali w obszarach zarządzania bezpieczeństwem pacjentów, finansów, infrastruktury oraz kapitału ludzkiego. 

 Nominacje w I edycji Konkursu ,,Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia”
________________________________________
Kategoria - Zarządzanie bezpieczeństwem pacjentów
• Boni Fratres Catoviensis Sp. z o.o. – Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach za projekt „Tutaj rodzi się zaufanie – projekt kompleksowej poprawy bezpieczeństwa i jakości opieki medycznej nad matką i dzieckiem w Szpitalu Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach”
• Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej za projekt „Zarządzanie bezpieczeństwem pacjentów”
• Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze za projekt „Utworzenie Centrum Urazowego w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze.
________________________________________
Kategoria – Zarządzanie finansami
• Centrum Onkologii-Instytut im Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie za projekt ,,Rozszerzenie dostępu do udzielania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Centrum Onkologii”
• Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. za projekt ,,Wyniki – projekt zarządzania finansami”
• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za projekt ,,Rozszerzenie oferty świadczeń medycznych, pozyskanie środków finansowych oraz wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych w ramach rozwoju i rozbudowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 2010-2012”
________________________________________
Kategoria – Zarządzanie infrastrukturą
• Instytut Hematologii i Transfuzjologii za projekt „Pracownia Angiografii – hybrydowa sala operacyjna”
• Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im dr Wł. Biegańskiego za projekt „Kompleksowa termomodernizacja obiektów WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi”
• Zachodniopomorskie Centrum Onkologii za projekt „Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi”
________________________________________
Kategoria – Zarządzanie kapitałem ludzkim
• Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza za projekt „Nowy model organizacji szpitala – menedżerowie oddziałów”
• Szpital św. Rafała – Scanmed SA za projekt „Zarządzanie zasobami ludzkimi poprzez realizację zasad odpowiedzialności biznesu”
• Wojskowy Instytut Medyczny za projekt „Zespoły interdyscyplinarne ds. działań strategiczno-koordynacyjnych w Wojskowym Instytucie Medycznym”

 


ZWYCIĘZCY I EDYCJI KONKURSU

„LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA”
Kategoria - Zarządzanie bezpieczeństwem pacjentów
• Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej za projekt „Zarządzanie bezpieczeństwem pacjentów”

Kategoria – Zarządzanie finansami
• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za projekt ,,Rozszerzenie oferty świadczeń medycznych, pozyskanie środków finansowych oraz wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych w ramach rozwoju i rozbudowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 2010-2012”

Kategoria – Zarządzanie infrastrukturą
• Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie za projekt „Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi”

Kategoria – Zarządzanie kapitałem ludzkim 

  Wojskowy Instytut Medyczny  w Warszawie za projekt „Zespoły interdyscyplinarne ds. działań strategiczno-koordynacyjnych w Wojskowym Instytucie Medycznym”

 

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

0001(1)

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka