logo(1)

logo2019

Szpital przyjazny Pacjentowi i środowisku

szukaj:

szpital z lotu ptaka


 

Pacjencie, nie stój

w kolejce!

Zarejestruj się do lekarza przez internet

mpi
W MPI znajdziesz wyniki
swoich badań laboratoryjnych,
RTG oraz dokumentację medyczną
 

 

Gdzie się leczyć w czasie COVID-19

Poradnik dla pacjentów korzystających z teleporad


 

Przechwytywanie(7)

Zapraszamy do bezpłatnego aktywowania Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

w Przychodni przy Okrzei

czytaj więcej>>


 

Od dnia 02 stycznia 2020 r. Rejestracja Telefoniczna do Poradni Specjalistycznych czynna jest w godz. 08.00 - 15.30

 


 


Akcja Poboru krwi w powiecie ostrowskim

czytaj więcej>>

 


Usługi komercyjne SPZZOZ

informacja
cennik

Komunikat NFZ dla pacjnetów

Poradnik dla pracowników medycznych i aptekarzy
 


tip_baner_maly

 

UE_EFRR_rgb-1

 
 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą: naudzileanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi i zaprasza do składnia ofert

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Data nadania 31.05.2017

Data aktualizacji: 21.06.2017

 

SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą: naudzileanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi i zaprasza do składnia ofert

Ogłoszenie

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data nadnia 17.01.2017r

Data aktualizacj 1.02.2017r.

 
 
 
 

SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi i zaprasza do składania ofert
 
 
Data dodania: 05.12.2016
Data aktualizacji: 21.12.2016
 
 
---------------------------------------
 
 
 
SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi i zaprasza do składania ofert

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Data dodania: 15.07.2016

Data aktualizacji 29.07.2016

 
 
-----------------------------------------------------------------------------------
 
 
SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej
ogłasza konkurs ofert na
udzielanie świadczeń zdrowotnych
zgodnie z warunkami szczegółowymi
i zaprasza do składania ofert
 
 
Data nadania 2016.06.15
Data aktualizacji: 01.07.2016
 

 

SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej
ogłasza konkurs ofert na
udzielanie świadczeń zdrowotnych
zgodnie z warunkami szczegółowymi
i zaprasza do składania ofert
Data nadania 2016.06.13
Data aktualizacji: 01.07.2016
Data aktualizacji: 05.07.2016
 

SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej
ogłasza konkurs ofert
dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na
udzielanie świadczeń zdrowotnych
zgodnie z warunkami szczegółowymi
i zaprasza do składania ofert
Data nadania 2016.06.06
Data aktualizacji 2016.06.24

SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

ogłasza konkurs ofert
dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na
udzielanie świadczeń zdrowotnych
zgodnie z warunkami szczegółowymi
i zaprasza do składania ofert
Data nadania 2016.05.17
Data aktualizacji: 01.06.2016
 
 

 

SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej
ogłasza konkurs ofert
dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na
udzielanie świadczeń zdrowotnych w:
 
- Ambulatorium Ogólnym przez kilku lekarzy
- w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym (dyżury) przez jednego lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji (co najmniej po 2 roku)  z położnictwa i ginekologii
- w Powiatowej Przychodni Zdrowia przez 3 lekarzy.
 
 
 
Data dodania: 9.03.2016
Data aktualizacji 24.03.2016

 

--------------------------------------------------

 

Konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych

 

Ogłoszenie

SWKO

Formularz oferty

Wzór umowy

Rozstrzygnięcie

 

Data dodania: 15.01.2016

Data aktualizacji 29.01.2016

 

---------------------------------------

 

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w: Ambulatorium Ogólnym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym , Poradni Medycyny Pracy

Ogłoszenie

SWKO

Formularz oferty

Wzór umowa lekarze dyżury Ambulatorium Ogólne, SOR

Wzór umowy-Poradnia Medycyny Pracy

Wzór umowy lekarz anestezjologo 2015

Rozstrzygnięcie

 

Data dodania: 03.12.2015

Data aktualizacji: 18.12.2015

----------------------------------------------

 

K o n k u r s   o f e r t

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie patomorfologii.

Ogłoszenie

SWKO

Formularz oferty

Umowa

Rozstrzygnięcie

Data dodania: 13.11.2015

Data aktualizacji: 01.12.2015

 

--------------------------------

 

K o n k u r s   o f e r t

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie patomorfologii.

Ogłoszenie

SWKO

Formularz oferty

Umowa

Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie o wniesieniu protestu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu

Data dodania: 21.10.2015

Data aktualizacji 06.11.2015

Data aktualizacji: 12.11.2015

 

-----------------------------

 

Konkurs Ofert na

udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SWKO

Formularz oferty

Umowa

Rozstrzygnięcie

Data dodania: 07.10.2015

Data aktualizacji: 27.10.2015

 

-------------------

 

Konkurs Ofert na

udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SWKO

Umowa

Oferta

Rozstrzygnięcie

Data zamieszczenia 2015.08.07

Data aktualizacji 2015.08.24

 

Konkurs Ofert na

udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Ambulatorium Ogólnym przez jednego lub kilku lekarzy

 

Ogłoszenie

SWKO

Formularz oferty

Wzór - umowa lekarz Ambulatorium Ogólne

Rozstrzygnięcie

Data dodania: 09.07.2015

Data aktualizacji: 28.07.2015

 

------------------------

 

Konkusr dla podmiotów lekarskich wykonujących działalność leczniczą na: udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi i zaprasza do składnia ofert

SWKO

Ogłoszenie

Formularz oferty

Wzór umowy

Rozstrzygnięcie

Data nadania 2015.06.12

data aktualizacji: 29.06.2015

 

Konkusr dla podmiotów lekarskich wykonujących działalność leczniczą na: udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi i zaprasza do składnia ofert

SWKO

Ogłoszenie

Wzór umowy

Formularz oferty

Rozstrzygnięcie

Data nadania 05-05-2015

Data aktualizacji: 18.05.2015

 

Konkurs na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Ambulatorium Ogólnym

 

Ogłoszenie

SWKO

formularz oferty

wzór umowa lekarze dyżury Ambulatorium Ogólne-2015r.

Rozstrzygnięcie

 

Data dodania: 08.04.2015

Data aktualizacji: 28.04.2015

--------------------------------

 

Konkurs ofert na  udzielenie świadczeń zdrowotnych w OddzialeUrazowo-Ortopedycznym

i Poradni Urazowo-Ortopedycznej

 

Ogłoszenie

SWKO

Formularz Oferty

Umowa

Rozstrzygnięcie

Data dodania: 16.03.2015

Data aktualizacji: 31.03.2015

 

 

----------------------------

 

Konkurs ofert na  udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Ambulatorium Ogólnym oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Ogłoszenie

SWKO

Formularz oferty

Wzór umowa lekarze dyżury Ambulatorium Ogólne

Wzór umowy lekarz Szpitalny Oddział Ratunkowy

Rozstrzygnięcie załnr1 załnr2

Data dodania: 12.02.2015

Data aktualizacji 27.02.2015

 

------------------------------------------

 

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Ambulatorium Ogólnym przez jednego lekarza

Ogłoszenie

SWKO

Formularz oferty

Wzór umowy

Rozstrzygnięcie

Data dodania: 15.01.2015

Data aktualizacji: 30.01.2015

 

----------------------------

 

Konkurs na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w czasie dyżuru medycznego.

 

Ogłoszenie

SWKO

Formularz oferty

Wzór umowy

Rozstrzygnięcie

Data dodania: 14.01.2015

Data aktualizacji: 30.01.2015

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

0001(1)

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka