logo(1)

logo2019

Szpital przyjazny

Pacjentowi i środowisku

szukaj:

szpital z lotu ptaka


 

 

Konkurs

dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na świadczenie usług zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Ogłoszenie

Data nadania 11.09.2019


Konkurs

dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Ogłoszenie

Data nadania 11.09.2019


Konkurs

dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie

Data nadania 11.09.2019


Konkurs

dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Gabinecie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Data nadania 09.08.2019


Konkurs

dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych przez jedną pielęgniarkę w Oddziale Neonatologicznym

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Data nadania 08.08.2019


 

Konkurs

dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Data nadania 29.07.2019


Konkurs

dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na: udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych (udział przy zabiegach z zakresu endoprotezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych)

Ogłoszenie

Unieważnienie

Data nadania 17.07.2019


Konkurs

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych w zakresie lekarskich świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych SPZZOZ zgodnie z treścią ogłoszenia i SWKO

Ogłoszenie

Informacja

Rozstrzygnięcie

Data nadania 04.06.2019


 

Konkurs

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych w zakresie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Pracowni USG, Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Ostrowi Mazowieckiej oraz w Małkini Górnej

Ogłoszenie

Informacja

Informacja

Informacja o rozstrzygnięciu w części konkursu

Informacja

Rozstrzygnięcie

Data nadania 30.05.2019


 

 

Konkurs

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych w zakresie kierowania oraz udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Kardiologicznym z OIOK, Dziale Rehabilitacji Leczniczej

Ogłoszenie

Informacja

Rozstrzygnięcie

Data nadania 28.05.2019

Data aktualizacji 19.06.2019


 

Zatrudnimy technika informatyka

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej pilnie zatrudni technika informatyka, chętnego do pracy, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozszerzenia swojej wiedzy o obsługę systemów informatycznych funkcjonujących w podmiocie leczniczym.

Ogłoszenie

Data nadania 27.05.2019


Konkurs

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych w zakresie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Data nadania 14.05.2019


Konkurs

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych w zakresie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Bloku Operacyjnym i Sterylizatorni

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Data nadania 13.05.2019

Data aktualizacji 28.05.2019


 

Konkurs

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych w zakresie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Poradni Urologicznej

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Data nadania 13.05.2019


 

Konkurs

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Data nadania 08.05.2019

Data aktualizacji 27.05.2019


Konkurs

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej zatrudni pracownika, który posiada wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki

Ogłoszenie

Data nadania 23.04.2019


Konkurs

ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w Powiatowej Przychodni Zdrowia

Ogłoszenie

Unieważnienie w części Oddział Chirurgii Ogólnej i SOR

Rozstrzygnięcie

Data nadania 15.04.2019

Data aktualizacji 26.04.2019

Data aktualizacji 30.04.2019


Konkurs

na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Data nadania 12.04.2019

Data aktualizacji 29.04.2019


Konkurs

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej zatrudni fizjoterapeutów do Działu Rehabilitacji Leczniczej

Ogłoszenie

Data nadania 18.03.2019


Konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Powiatowej Przychodni Zdrowia

i Oddziale Kardiologicznym z OIOK

Ogłoszenie

Rozstrzygniecie

Data nadania 13.03.2019

Data aktualizacji 29.03.2019


Konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Powiatowej Przychodni Zdrowia

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Data nadania 14.02.2019

Data aktualizacji 28.02.2019


Konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych na bloku operacyjnym

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Data nadania 11.02.2019

Data aktualizacji 27.02.2019


Konkurs

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Gabinecie Nocnej i
Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Powiatowej Przychodni Zdrowia w Ostrowi
Mazowieckiej

Ogłoszenie

Oferty

Data nadania 07.02.2019

Data aktuallizacji 26.02.2019


Konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla Kierownika Pracowni Diagnostyki Obrazowej

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Data nadania 08.01.2019

Data aktuallizacji 29.01.2019


Konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarza poradni neurologicznej

Ogłoszenie

Informacja

Informacja o zmianie terminów

Unieważnienie

Data nadania 08.01.2019

Data aktualizacji 29.01.2019

Data aktualizacji 12.02.2019

Data aktualizacji 26.02.2019


Konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla Kierownika Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Ogłoszenie

Informacja

Informacja o zmianie terminów

Unieważnienie

Data nadania 08.01.2019

Data aktualizacji 25.01.2019

Data aktualizacji 11.02.2019

Data aktualizacji 26.02.2019

 

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka