logo(1)

logo2019

Szpital przyjazny

Pacjentowi i środowisku

szukaj:

szpital z lotu ptaka


 

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Kierownik Gabinetu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej - lek. Monika Trzcińska 

 

Świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach od godziny 8.00 dnia danego do godz. 8.00 dnia następnego.

Świadczenia ambulatoryjne udzielane są w budynku „C” Szpitala parter, gabinet nr 5 obok Izby Przyjęć (wejście od strony ul. Szpitalnej).

W medycznie uzasadnionych przypadkach świadczenia udzielane są w domu pacjenta na podstawie zgłoszenia telefonicznego pod nr tel. 29 746 37 60, 505 172 813, 505 172 918


KIEDY SKORZYSTAĆ Z NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ?
Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej korzystamy w przypadku:
a) nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia,
b) konieczności zachowania ciągłości leczenia w szczególności, gdy:
- nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia; gdy takie objawy występują, należy wezwać zespół ratownictwa medycznego,
- zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy.
 
JAKIE ŚWIADCZENIA UZYSKAMY W RAMACH NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ?
- porada lekarska w warunkach ambulatoryjnych w kontakcie bezpośrednim, telefoniczna lub w przypadkach uzasadnionych stanem świadczeniobiorcy – w miejscu jego zamieszkania (wizyta domowa),
- świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości i leczenia lub pielęgnacji (z wyjątkiem pielęgniarskiej opieki domowej świadczonej w ramach POZ),
- świadczenia udzielane przez pielęgniarkę doraźnie, wynikające z porady udzielonej przez lekarza w ramach opieki nocnej i świątecznej.
 
JAKICH ŚWIADCZEŃ NIE UZYSKAMY W RAMACH NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ?
- wizyty kontrolnej, w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
- recepty na leki stale stosowane w schorzeniu przewlekłym,
- zaświadczenia o stanie zdrowia,
- skierowania do specjalisty.
 
 
 
  
 
 
 

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka