logo(1)

cert

Szpital przyjazny

Pacjentowi i środowisku

szukaj:

szpital z lotu ptaka


 

 

OSTROWSKA  KOALICJA  ANTYNIKOTYNOWA
- w projekcie "Odświeżamy nasze miasta. TOBECID  (Tobacco Free Cities)" 
     

Celem projektu jest wzmocnienie przestrzegania Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996r. Nr 10, poz.55 z późn.zm.). Projekt wspierany jest  przez Międzynarodową Unię ds. Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc oraz Światową Fundację ds. Walki z Chorobami Płuc.
     21 lutego 2012 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się pierwsze spotkanie koalicji antynikotynowej  w skład, której wchodzą przedstawiciele : sanepidu , urzędu miasta, policji, straży miejskiej, stowarzyszenia „Zdrowa Rodzina” oraz ochrony zdrowia (od grudnia 2012r.). Na tym spotkaniu koalicja podjęła  działania, których celem była realizacja projektu i wyznaczyła niżej wymienione zadania:
- egzekwowanie przestrzegania ustawowych zakazów palenia tytoniu w miejscach   publicznych , oznakowanie miejsc, w których nie wolno palić  
-organizacja kampanii informującej o obowiązujących regulacjach prawnych dotyczących miejsc wolnych od dymu tytoniowego oraz o konsekwencjach zdrowotnych palenia tytoniu. 
       
     W dniu 18 grudnia 2012 roku odbyło się drugie spotkanie  podsumowujące tegoroczne działania koalicji.  Sprawozdanie kierownika sekcji oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia sanepidu  zawierało informacje dotyczące szkoleń dla przedstawicieli policji, straży miejskiej, nauczycieli wychowania przedszkolnego i  edukacji wczesnoszkolnej.  Problem palenia papierosów poruszano również podczas rozmów z dyrektorami szkół.
W ramach projektu zorganizowano  pięciodniowy kurs rzucania palenia .                    
    Na spotkaniu przedstawiono propozycję dalszych działań na rzecz projektu, planowany jest między innymi konkurs na prezentację multimedialną dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
    Dyskutowano o  szkodliwości  e- papierosów , utworzeniu w Ostrowi kolejnych stref wolnych od dymu  tytoniowego oraz o tym jak ważną rolę odgrywa edukacji antynikotynowej od najmłodszych lat.
     Na terenie szpitala znajduje się ekspozycja dotyczą  groźnych skutków zdrowotnych, które wynikają z narażenia na dym tytoniowy , stref wolnych od dymu tytoniowego. Rozdawane są ulotki i broszury o tej tematyce.
 

 

opracowała B. Ścibich
 

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka