logo(1)

logo2019

Szpital przyjazny Pacjentowi i środowisku

szukaj:

szpital z lotu ptaka


 

Pacjencie, nie stój

w kolejce!

Zarejestruj się do lekarza przez internet

mpi
W MPI znajdziesz wyniki
swoich badań laboratoryjnych,
RTG oraz dokumentację medyczną
 

 

Gdzie się leczyć w czasie COVID-19

Poradnik dla pacjentów korzystających z teleporad


 

Przechwytywanie(7)

Zapraszamy do bezpłatnego aktywowania Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

w Przychodni przy Okrzei

czytaj więcej>>


 

Od dnia 02 stycznia 2020 r. Rejestracja Telefoniczna do Poradni Specjalistycznych czynna jest w godz. 08.00 - 15.30

 


 


Akcja Poboru krwi w powiecie ostrowskim

czytaj więcej>>

 


Usługi komercyjne SPZZOZ

informacja

Komunikat NFZ dla pacjnetów

Poradnik dla pracowników medycznych i aptekarzy
 


tip_baner_maly

 

UE_EFRR_rgb-1

 
 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w SPZZOZ udzielane są

w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w:

1) Poradni Alergologicznej,               
2) Poradni Endokrynologicznej,       
3) Poradni Kardiologicznej,        
4) Poradni Nefrologicznej,       
5) Poradni Neonatologicznej,        
6) Poradni Neurologicznej,        
7) Poradni Okulistycznej,       
8) Poradni Onkologicznej,        
9) Poradni Otolaryngologicznej,       
10) Poradni Urologicznej,        
11) Poradni Rehabilitacyjnej,        
12) Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,  
13) Poradni Zdrowia Psychicznego,       
14) Poradni Ginekologiczno – Położniczej,  
15) Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy,       
16) Poradni Chirurgii Ogólnej,        
17) Poradni Urazowo – Ortopedycznej,       
18) Poradni Medycyny Pracy,        
19) Poradni Leczenia Bólu,        
20) Poradni Ginekologiczno – Położniczej w Małkini Górnej,  
21) Poradni Chorób Metabolicznych,       
22) Poradni Neurochirurgicznej,
23) Poradni Psychologicznej,
24) Poradni Domowego Leczenia Tlenem,
25) Poradnia Chorób Wewnętrznych,
26) Poradnia Pediatryczna.
 

Pacjent w celu rejestracji do lekarza może: zgłosić się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej. Pracownik rejestracji natomiast ma obowiązek poinformowania o dacie i godzinie wizyty oraz w przypadku rejestracji pierwszorazowej poinformowania pacjenta o konieczności przekazania oryginalnego skierowania do placówki w ciągu 14 dni roboczych pod rygorem wykreślenia z listy oczekujących.

Świadczeniodawca powinien poinformować pacjenta o ewentualnej zmianie terminu udzielenia świadczenia. Natomiast pacjent, gdy nie może stawić się na wizytę w umówionym terminie, również powinien poinformować o tym świadczeniodawcę, biorąc pod uwagę dobro innych oczekujących na świadczenie pacjentów.

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

0001(1)

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka