logo(1)

logo2019

Szpital przyjazny

Pacjentowi i środowisku

szukaj:

szpital z lotu ptaka


 

 

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w SPZZOZ udzielane są

w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w:

1) Poradni Alergologicznej,               
2) Poradni Endokrynologicznej,       
3) Poradni Kardiologicznej,        
4) Poradni Nefrologicznej,       
5) Poradni Neonatologicznej,        
6) Poradni Neurologicznej,        
7) Poradni Okulistycznej,       
8) Poradni Onkologicznej,        
9) Poradni Otolaryngologicznej,       
10) Poradni Urologicznej,        
11) Poradni Rehabilitacyjnej,        
12) Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,  
13) Poradni Zdrowia Psychicznego,       
14) Poradni Ginekologiczno – Położniczej,  
15) Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy,       
16) Poradni Chirurgii Ogólnej,        
17) Poradni Urazowo – Ortopedycznej,       
18) Poradni Medycyny Pracy,        
19) Poradni Leczenia Bólu,        
20) Poradni Ginekologiczno – Położniczej w Małkini Górnej,  
21) Poradni Chorób Metabolicznych,       
22) Poradni Neurochirurgicznej,
23) Poradni Psychologicznej,
24) Poradni Domowego Leczenia Tlenem,
25) Poradnia Chorób Wewnętrznych,
26) Poradnia Pediatryczna.
 

Pacjent w celu rejestracji do lekarza może: zgłosić się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej. Pracownik rejestracji natomiast ma obowiązek poinformowania o dacie i godzinie wizyty oraz w przypadku rejestracji pierwszorazowej poinformowania pacjenta o konieczności przekazania oryginalnego skierowania do placówki w ciągu 14 dni roboczych pod rygorem wykreślenia z listy oczekujących.

Świadczeniodawca powinien poinformować pacjenta o ewentualnej zmianie terminu udzielenia świadczenia. Natomiast pacjent, gdy nie może stawić się na wizytę w umówionym terminie, również powinien poinformować o tym świadczeniodawcę, biorąc pod uwagę dobro innych oczekujących na świadczenie pacjentów.

 

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka