logo(1)

logo2019

Szpital przyjazny Pacjentowi i środowisku

szukaj:

szpital z lotu ptaka


 

Pacjencie, nie stój w kolejce!

Zarejestruj się do lekarza przez internet

mpi
W MPI znajdziesz wyniki
swoich badań laboratoryjnych,
RTG oraz dokumentację medyczną
 
Od dnia 02 stycznia 2020 r. Rejestracja Telefoniczna do Poradni Specjalistycznych czynna jest w godz. 08.00 - 15.30

 


 

 

Usługi komercyjne SPZZOZ

informacja
cennik

MOBILNE STANOWISKO NFZ

MOBILNY NFZ OSTROW MAZ GRUDZIEN-1(1)

Komunikat NFZ dla pacjnetów

Poradnik dla pracowników medycznych i aptekarzy
 

 
 

tip_baner_maly

 

UE_EFRR_rgb-1

 
 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

Rozbudowa systemu parkingowego z automatycznym poborem opłat  na terenie posesji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej  w Ostrowi Mazowieckiej .

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data ogłoszenia 19.11.2019

Data modyfikacji 26.11.2019


O G Ł O S Z E N I E
DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ 
07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA , ULICA DUBOISA 68 
O G Ł A S Z A 

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH – APARATÓW RTG

Ogłoszenie o przetargu

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Data aktualizacji 13.09.2019

Data aktualizacji 19.09.2019

Data aktualizacji 26.09.2019


Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) na uruchomienie i utrzymanie przez okres 12 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych przez Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data ogłoszenia 14.02.2019

Data aktualizacji 18.02.2019

Data aktualizacji 20.02.2019

 


Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawy materiałów gospodarczych

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze ofert

Data ogłoszenia 07.02.2019

Data aktualizacji 12.02.2019

Data aktualizacji 15.02.2019


Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) na dostawy artykułów biurowych.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data ogłoszenia 2019.01.15

Data aktualizacji 2019.01.28


Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

 

na przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego z załącznikami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WM) Oś priorytetowa II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1. E-usługi dla Mazowsza typ projektów: Informatyzacja służby zdrowia, wsparcie aptek szpitalnych dla projektu pn.:

 „Informatyzacja Apteki Szpitalnej SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej”.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze oferty

Data dodania 28.12.2018

Data aktualizacji 07.01.2019


Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawy odczynników i materiałów pomocniczych  do badań  grup krwi  dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi .

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Informacja o wyborze ofert

Data nadania 15.11.2018

Data aktualizacji 22.11.2018

Data aktualizacji 23.11.2018

Data aktualizacji 29.11.2018Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawę zestawów komputerowych.

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze oferty

Data nadania 25.09.2018

Data aktualizacji 28.09.2018

Data aktualizacji 04.10.2018


Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) na dostawy materiałów gospodarczych.

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data nadania: 01.02.2018 r.

Data aktualizacji 06.02.2018 r.

Data aktualizacji 13.02.2018 r.


O G Ł O S Z E N I E
DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ 
07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA , ULICA DUBOISA 68 
O G Ł A S Z A 
pisemny przetarg nieograniczony na najem  pomieszczeń  oznaczonych  Nr 017-019 w budynku „C” Szpitala  o powierzchni 59,58 m2  usytuowanych na poziomie -1 ( minus jeden) przy ul. Duboisa 68 

 

Ogłoszenie

Rozstrzygniecie

Data ogłoszenia 14.08.2018

Data aktualizacji 27.08.2018

 


Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) na dostawy  opasek identyfikacyjnych  pacjenta

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze oferty

Data nadania: 26.04.2018 r.

Data aktualizacji 14.05.2018 r.


Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

Zaproszenie

Rozstrzygnięcie

Data nadania: 06.04.2018 r.

Data aktualizacji 26.04.2018 r.


Dostawa materacy szpitalnych  dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej  w Ostrowi Mazowieckiej .

Zapytanie ofertowe

Rozstrzygnięcie

Data nadania: 08.03.2018 r.

Data aktualizacji 16.03.2018 r.


Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)
na dostawę zestawów narzędzi  na Blok Operacyjny  SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej  .

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Informacje o wyborze ofert

Data nadania: 22.02.2018 r.

Data aktualizacji 27.02.2018 r.

Data aktualizacji 06.03.2018 r.


Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) na uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń  drukujących użytkowanych przez Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze oferty

Data nadania: 09.02.2018 r.

Data aktualizacji 13.02.2018 r.

Data aktualizacji 15.02.2018r.


Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia 3 (trzech) postępowań  o udzielenie zamówienia  publicznego, których przedmiotem są dostawy sprzętu i aparatury medycznej, wykonanie  dokumentacji budowlanej wykonawczej  oraz roboty budowlane w ramach projektu: „Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego w powiecie ostrowskim poprzez przebudowę i doposażenie SOR”.

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data nadania: 31.01.2018 r.

Data aktualizacji 05.02.2018 r.

Data aktualizacji 07.02.2018r.


Zaproszenie  do udziału

 

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) na dostawy materiałów technicznych branży elektrycznej.

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi 3

Informacja o wyborze oferty

Unieważnienie wyboru wykonawcy w zakresie pakietu 1

Data nadania: 25.01.2018 r.

Data aktualizacji 30.01.2018 r.

Data aktualizacji 31.01.2018 r.

Data aktualizacji 02.02.2018 r.

Data aktualizacji 14.02.2018 r.


Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) na dostawy materiałów technicznych branży hydraulicznej i budowlanej.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze oferty

Data nadania: 25.01.2018 r.

Data aktualizacji 01.02.2018r


Zaproszenie  do udziału

 

na wykonanie usługi przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są dostawy sprzętu i aparatury medycznejorazroboty budowlane w ramach projektu: „Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego w powiecie ostrowskim poprzez przebudowę i doposażenie SOR”

Zapytanie ofertowe

Zał nr 1Zał nr 2 (doc)

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi2

Unieważnienie

Data nadania: 12.01.2018 r.

Data aktualizacji 16.01.2018 r.

Data aktualizacji 18.01.2018 r.

Data aktualizacji 30.01.2018 r.


Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) na dostawę artykułów biurowych.

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Informacje o wyborze ofert

Data nadania: 18.01.2018 r.

Data aktualizacji 23.01.2018 r.

Data aktualizacji 29.01.2018 r.


Zaproszenie  do udziału

Wykonanie tablicy informacyjnej  w związku z realizacją projektu „Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego w powiecie ostrowskim poprzez przebudowę i doposażenie SOR”

Zapytanie ofertowe

Zał nr 1

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Data nadania: 15.01.2018 r.

Data aktualizacji 16.01.2018 r.

Data aktualizacji 25.01.2018 r.


Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) na dostawy odczynników  do badań  grup krwi  dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze oferty

Data nadania 30.11.2017

Data aktualizacji 04.12.2017

Data aktualizacji 06.12.2017


O G Ł O S Z E N I E
DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ 
07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA , ULICA DUBOISA 68 
O G Ł A S Z A 
pisemny przetarg nieograniczony na najem  pomieszczeń  oznaczonych  Nr 017-019 w budynku „C” Szpitala  o powierzchni 59,58 m2  usytuowanych na poziomie -1 ( minus jeden) przy ul. Duboisa 68 

 

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Data ogłoszenia 07.12.2017

Data aktualizacji 15.12.2017

 


Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawy odczynników i materiałów pomocniczych  do badań grup krwi  dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi .

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi. Przesunięcie terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowedzi 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data nadania 27.10.2017

Data aktualizacji 31.10.2017

Data aktualizacji 02.11.2017

Data aktualizacji 03.11.2017

Data aktualizacji 20.11.2017


Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

Wymiana pokrycia dachowego oraz naprawa elewacji  budynku  kotłowni

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłsozenie

Informacja o wyborze oferty

Data zamieszczenia 15.09.2017

Data aktualizacji 25.09.2017

 


Dostawy materiałów gospodarczych  dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej  w Ostrowi Mazowieckiej.

Zapytanie ofertowe

Rozstrzygnięcie

 

Data nadania 2017.02.02

 

Data nadania 2017.02.16


Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

Dostawy artykułów biurowych  dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej  w Ostrowi Mazowieckiej . 

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Data dodania: 12.01.2017

Data aktualizacji: 16.01.2017

Data aktualizacji: 23.01.2017


Uruchomienie i utrzymanie przez okres 12 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń  drukujących  użytkowanych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki  Zdrowotnej  w Ostrowi Mazowieckiej

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze oferty

Data nadania 13.12.2016r.

Data aktualizacji 20.12.2016


Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

na dostawy odczynników  wraz z dzierżawą  aparatu do badań immunohematologicznych dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi 

 

Zapytanie ofertowe

Pytania

Pytania i odpowiedzi 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 11.10.2016

Data aktualizacji 17.10.2016

Data aktualizacji: 25.10.2016

 

 

 

-------------------------

 

 

Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

Wymiana istniejącego kotła  Paromat –Triplex – Rn  zlokalizowanego w budynku kotłowni wraz        z przebudową instalacji technologicznej, remontem instalacji paliwowej oraz modernizacją stacji uzdatniania wody Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej       w Ostrowi Mazowieckiej

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data nadania 22.08.2016

Data aktualizacji: 26.08.2016

Data aktualizacji: 30.08.2016


Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

 

Remont tarasu i balkonu budynku  głównego  szpitala i łącznika „C”

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Ostrowi Mazowieckiej

 

Zapytanie ofertowe

Informacja o unieważnieniu postępowania

Data dodania: 19.08.2016

Data aktualizacji 29.08.2016


Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

 

na dostawy  opasek identyfikacyjnych pacjenta 

 

Zapytanie ofertowe

 

Data dodania: 02.05.2016

 

 

------------------------------------------

 

Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

 

na dostawy materiałów technicznych

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 EURO

Ogłoszenie

Modyfikacja

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data dodania: 16.06.2016

Data aktualizacji 20.06.2016

Data dodania: 21.06.2016

Data aktualizacji 29.06.2016


 

Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

 

na dostawy  opasek identyfikacyjnych pacjenta 

 

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data dodania: 02.05.2016

Data aktualizacji: 11.05.2016

 

------------------------------------------------

 

Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawy  druków

 

Zapytanie ofertowe

Wzory druków

Informacj o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 22.04.2016

Data aktualizacji: 02.05.2016

 

-------------------------------------------------------------

 

Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

 

na dostawy sprzętu komputerowego i  kserokopiarki   . 

 

Zapytanie ofertowe

Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia - pakiet nr 2

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data dodania: 11.02.2016

Data aktualizacji: 12.02.2016

Data aktualizacji: 15.02.2016

Data aktualizacji: 18.02.2016

 

 

-------------------------------------

 

Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) na dostawy materiałów gospodarczo - technicznych.

 

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data nadania 08.02.2016

Data aktualizacji: 17.02.2016

 

--------------------------------------------------

 

Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na opracowania dokumentacji aplikacyjnej  w ramach projektu pt. „Poprawa efektywności systemu ratownictwa   w powiecie ostrowskim poprzez budowę lądowiska  oraz przebudowę i doposażenie SOR”

 

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Data nadania 03.02.2016r.

Data aktualizacji 18.02.2016

 

--------------------------------------------------

 

Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawy odczynników  wraz z dzierżawą  aparatu do badań immunohematologicznych dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi . 

 

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 26.10.2015

Data aktualizacji: 30.10.2015

Data aktualizacji: 04.11.2015

 

-------------------------------

 

Wykonanie sieci komputerowej według dokumentacji projektowej
w zakresie I etapu dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

SIWZ

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data ogłoszenia 21.08.2015

Data aktualizacji 31.08.2015r.


Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawy produktów leczniczych

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Infomrajca o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data nadania 2015.06.03 r.

Data aktualizacji: 09.06.2015

Data aktualizacji: 12.06.2015


Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawy  druków

Zapytanie ofertowe

Wzory druków

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 18.03.2015

Data aktualizacji: 27.03.2015

-----------------------------------

 

Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

 

na wykonanie punktów dostępu do Internetu dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

 

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze oferty

Zawarcie umowy

Data nadania: 12.03.2015

Data aktualizacji: 17.03.2015

Data aktualizacji 23.03.2015

Data aktualizacji: 01.04.2015


Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawy materiałów gospodarczych i środków czystościowych

 

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 23.02.2015

Data aktualizacji: 06.03.2015

----------------------------------------

 

 

Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) na dostawy  wyrobów medycznych

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

data nadania 20.11.2014

Data aktualizacji: 26.11.2014

Data aktualizacji: 02.12.2014

 

------- 

 

Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

 

na dostawy  materiałów technicznych branży elektrycznej .

 

Zapytanie ofertowe

 Inf. o wyborze najkorystniejszej oferty 

Data dodania: 06.10.2014

Data aktualizacji: 13.10.2014 

 

 

 

------------------------------------

 

 

 

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp) na dostawy materiałów technicznych branży sanitarnej

 

 Zaproszenie ofertowe

Informacja o wyborze oferty

 Data nadania 07.05.2014r.

Data aktualizacji: 16.05.2014

 

---------------

 

Zaproszenie  do udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

 na dostawy

na dostawy opasek identyfikacyjnych pacjenta
 
 

Data dodania: 11.04.2014

Data aktualizacji: 16.04.2014

Data aktualizacji: 23.04.2014

 

------------------------------------------------------ 

 

Zaproszenie  do udziału
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)
 
 
 
na dostawy  wody mineralnej wraz z dzierżawą dystrybutorów .
 
Data dodania: 24.03.2014
Data aktualizacji: 28.03.2014

-----------------------------------------------

 

Zaproszenie do udziału

 

 

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)
 
 
 
na dostawy wody mineralnej wraz z dzierżawą dystrybutorów .

 

Zaproszenie ofertowe

Uniewaznienie

Data dodania: 17.03.2014

Data aktualizacji: 24.03.2014

----------------------------------

 

Zaproszenie  do udziału
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

 

na dostawy  druków

Zaproszenie ofertowe

Wzory druków

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 13.03.2014

Data aktualizacji: 19.03.2014

 

--------------------------------

 


Zaproszenie  do udziału
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

na dostawy  sprzętu komputerowego

 

Zaproszenie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

Data dodania: 11.03.2014

Data aktualizacji: 17.03.2014

 

-------------------------------------------------------

 

Dostawy produktów  leczniczych


 

zaproszenie  do udziału
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

 

Zaproszenie ofertowe

Ogłoszenie o wyborze ofert

Data dodania: 03.03.2014

Data aktualizacji: 10.03.2014

 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

 

Dostawy materiałów gospodarczych i środków czystościowych
 


zaproszenie  do udziału
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

 

Zaproszenie ofertowe

Rozstrzygnięcie

Data dodania: 27.02.2014

Data aktualizacji: 05.03.2014

 --------------------------------------------------------------------------

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

0001(1)

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka