logo(1)

logo2019

Szpital przyjazny Pacjentowi i środowisku

szukaj:

szpital z lotu ptaka


 

Pacjencie, nie stój

w kolejce!

Zarejestruj się do lekarza przez internet

mpi
W MPI znajdziesz wyniki
swoich badań laboratoryjnych,
RTG oraz dokumentację medyczną
 

 

Gdzie się leczyć w czasie COVID-19

Poradnik dla pacjentów korzystających z teleporad


 

Przechwytywanie(7)

Zapraszamy do bezpłatnego aktywowania Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

w Przychodni przy Okrzei

czytaj więcej>>


 

Od dnia 02 stycznia 2020 r. Rejestracja Telefoniczna do Poradni Specjalistycznych czynna jest w godz. 08.00 - 15.30

 


 


Akcja Poboru krwi w powiecie ostrowskim

czytaj więcej>>

 


Usługi komercyjne SPZZOZ

informacja

Komunikat NFZ dla pacjnetów

Poradnik dla pracowników medycznych i aptekarzy
 


tip_baner_maly

 

UE_EFRR_rgb-1

 
 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej informuje,
że niżej wymienione zadania inwestycyjne zostały wsparte finansowo przez
 
1.       Termomodernizacja budynku głównego Szpitala wraz z modernizacją kotłowni wolnostojącej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.
2.       Termomodernizacja budynku hotelowo-mieszkaniowego.
3.       Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Jasienicy.
4.       Termomodernizacja budynku administracyjnego Szpitala.
5.       Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego w budynku Szpitala.
6.       Zakup sterylizatora plazmowego dla potrzeb centralnej sterylizator ni.
7.       Poprawa zaopatrzenia Szpitala w wodę pitną i do celów gospodarczych i socjalno-bytowych.
8.       Termomodernizacja budynku Powiatowej Przychodni Zdrowia wraz z modernizacja systemu grzewczego i systemu przygotowania ciepłej wody z uwzględnieniem kolektorów słonecznych.
9.   Termomodernizacja budynku Poradni Specjalistycznych - Budynek "C" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 281.000 zł.
10. Termomodernizacja budynku Poradni Specjalistycznych - Budynek "C" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 168.443 zł. 

 

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

0001(1)

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka