logo(1)

logo2019

Szpital przyjazny

Pacjentowi i środowisku

szukaj:

szpital z lotu ptaka


 

 Pacjencie, nie stój w kolejce!

Zarejestruj się do lekarza przez internet
mpi

 

Usługi komercyjne SPZZOZ

informacja
cennik

 

MOBILNY NFZ OSTROW MAZ Listopad 2019-1
Poradnik dla pracowników medycznych i aptekarzy
 

 
 

tip_baner_maly

 

UE_EFRR_rgb-1

 
 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej informuje,
że niżej wymienione zadania inwestycyjne zostały wsparte finansowo przez
 
1.       Termomodernizacja budynku głównego Szpitala wraz z modernizacją kotłowni wolnostojącej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.
2.       Termomodernizacja budynku hotelowo-mieszkaniowego.
3.       Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Jasienicy.
4.       Termomodernizacja budynku administracyjnego Szpitala.
5.       Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego w budynku Szpitala.
6.       Zakup sterylizatora plazmowego dla potrzeb centralnej sterylizator ni.
7.       Poprawa zaopatrzenia Szpitala w wodę pitną i do celów gospodarczych i socjalno-bytowych.
8.       Termomodernizacja budynku Powiatowej Przychodni Zdrowia wraz z modernizacja systemu grzewczego i systemu przygotowania ciepłej wody z uwzględnieniem kolektorów słonecznych.
9.   Termomodernizacja budynku Poradni Specjalistycznych - Budynek "C" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 281.000 zł.
10. Termomodernizacja budynku Poradni Specjalistycznych - Budynek "C" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 168.443 zł. 

 

 

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka