Wykonywanie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ

Zał. nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 do SIWZ - formularz oferty cenowej

Zał. nr 4 do SIWZ - projekt umowy

Zał. nr 5 do SIWZ

Zał. nr 6 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej

Zał. nr 7 do SIWZ - wykaz usług

Zał. nr 8 do SIWZ - zobowiązanie

Link do postępowania zarejestrowanego na miniPortalu

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/57fc2cfe-618e-42c8-a47a-f84e10b28906

Pytania i odpowiedzi

Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ

Projekt umowy najmu

Pytania i odpowiedzi 2

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Data nadania 04.01.2021

Data aktualizacji 08.01.2021

Data aktualizacji 15.01.2021

Data aktualizacji 20.01.2021


Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty przetargowej

Zał. nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 do SIWZ - oferta cenowa

Zał. nr 4 do SIWZ - projekt umowy

Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie JEDZ - wersja edytowalna

Zał. nr 6 do SIWZ - oświadczenie o grupie

Zał. nr 7 do SIWZ - wykaz usług

Zał. nr 8 do SIWZ - wykaz urzadzeń technicznych i wyposażenia zakładu

Zał. nr 9 do SIWZ - druk zobowiazania

Link do postępowania zarejestrowanego na miniPortalu

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5000e839-8673-4f75-aed2-61a802676cae

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Data nadania 31.12.2020

Data aktualizacji 21.01.2021

Data aktualizacji 01.02.2021

Data aktualizacji 16.02.2021


Dostawy materiałów opatrunkowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. Nr 1 - formularz Oferty Przetargowej

Zał. Nr 2 - opis przedmiotu zamówienia opatrunki

Zał. Nr 3 - projekt umowy

Zał. Nr 4 - oświadczenie Wykonawcy

Zał. Nr 5 - oświadczenie Wykonawcy

Zał. Nr 6 - oświadczenie o grupie kapitałowej

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert

Data nadania 23.12.2020

Data aktualizacji 08.01.2021

Data aktualizacji 15.01.2021

Data aktualizacji 21.01.2021

Data aktualizacji 11.02.2021


Dostawy implantów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. Nr 1 do SIWZ - formularz oferty przetargowej

Zał. Nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - oferty asortymentowo - cenowe

Zał. Nr 3 do SIWZ - projekt umowy

Zał. Nr 4 do SIWZ - oświadczenie JEDZ - wersja edytowalna

Zał. Nr 5 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej

Link do postępowania zarejestrowanego na miniPortalu

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/60e7ba7b-377c-4f62-90fa-984960c267e9

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert

Data nadania 16.12.2020

Data aktualizacji 08.01.2021

Data aktualizacji 15.01.2021

Data aktualizacji 28.01.2021


Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ - formularz oferty przetargowej

Załącznik Nr 2 - oferty asortymentowo - cenowe

Załącznik Nr 3 - projekt umowy

Załącznik Nr 4 - formularz JEDZ wersja edytowalna

Załącznik Nr 5 - oświadczenie o grupie kapitałowej

Link do postępowania zarejestrowanego na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/15ed18da-3630-40e1-862f-054ce91d226

Pytania i odpowiedzi

Sprostowanie do odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert

Data nadania 14.12.2020

Data nadania 07.01.2021

Data aktualizacji 08.01.2021

Data aktualizacji 15.01.2021

Data aktualizacji 18.02.2021


Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Link do postępowania zarejestrowanego na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=9a8882d6-b313-48bf-bf87-d79ffd0fd356

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Data nadania 17.11.2020

Data aktualizacji 08.12.2020

Data aktualizacji 17.12.2020

Data aktualizacji 21.12.2020


USŁUGA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW SPZZOZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załaczniki do SIWZ w wersji word

Załącznik nr 8 do SIWZ - JEDZ (XML)

Klucz publiczny

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert

Data nadania 28.10.2020

Data aktualizacji 27.11.2020

Data aktualizacji 13.01.2021


Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ - oferta przetargowa

Zał. nr 2 i zał nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - oferty cenowe

Zał. nr 4 do SIWZ - warunki umowy

Zał. nr 5 do SIWZ - JEDZ - wersja edytowalna

Zał. nr 6 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej

Link do postępowania zarejestrowanego na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=c2a93db5-0029-45d7-b05f-83b9951e6952

Informacja o odwołaniu

Treść odwołania

Modifikacja OPZ-Pakiet nr 4 Aparat do wykonywania zabiegów hemodynamicznych

Zmodyfikowany Pakiet Nr 4 do SIWZ - wersja - edytowalna

Odpowiedzi na pytania

Sprostowanie do odpowiedzi

Informacja dla Wykonawców

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania w zakresie poszczególnych Pakietów

Informacja o wyborze ofert

Data nadania 21.10.2020

Data aktualizacji 03.11.2020

Data aktualizacji 05.11.2020

Data aktualizacji 12.11.2020

Data aktualizacji 16.11.2020

Data aktualizacji 24.11.2020

Data aktualizacji 25.11.2020

Data aktualizacji 02.12.2020


Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

SIWZ

Program funkcjonalno-użytkowy

Zmiana ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na pytania

Zmodifikowany formularz Oferty przetargowej - wersja edytowalna

Modyfikacja załącznika nr 2 do SIWZ

Modyfikacja załącznika nr 2 do SIWZ - wersja edytowalna

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Informacja o odwołaniu

Treść odwołania

Informacja o odwołaniu II

Treść odwołania II

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Postanowienie KIO 2441/20

Postanowienie KIO 2451/20

Informacja o ponownym wyborze oferty

Informacja o odwołaniu III

Treść odwołania III

KIO 3299/20

Data nadania 18.08.2020

Data aktualizacji 27.08.2020

Data aktualizacji 28.08.2020

Data akutalizacji 02.09.2020

Data aktualizacji 21.09.2020

Data aktualizacji 28.09.2020

Data aktualizacji 29.09.2020

Data aktualizacji 27.10.2020

Data aktualizacji 08.12.2020

Data aktualizacji 15.12.2020

Data aktualizacji 11.02.2021


Dostawy produktów leczniczych dla potrzeb  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Oferty cenowe wykonawców

 

Ogłoszenie

SIWZ

Klucz publiczny

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert

Sprostowanie wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu nr 19. Ponowny wybór oferty.

Data nadania 17.08.2020

Data aktualizacji 03.09.2020

Data aktualizacji 18.09.2020

Data aktualizacji 21.09.2020

Data aktualizacji 23.10.2020

Data aktualizacji 27.10.2020