Konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie w warunkami szczegółowymi

Ogłoszenie

Protokół

Data nadania 2018.12.13

Data aktualizacji 2018.12.28


Konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Połozniczym zgodnie w warunkami szczegółowymi

Ogłoszenie

Protokół

Data nadania 2018.12.11

Data aktualizacji 2018.12.28


Konkurs ofert

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologicznym z OIOK, Gabinecie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz Powiatowej Przychodni Zdrowia, diagnostę laboratoryjnego, fizjiterapeutę.

Ogłoszenie

Protokół

Data nadania 2018.12.11

Data aktualizacji 2018.12.28

 


Konkurs ofert

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologicznym z OIOK, Gabinecie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Data nadania 2018.11.13

Data aktualizacji 2018.11.29


K o n k u r s   o f e r t
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie patomorfologii.

Ogłoszenie
SWKO
Formularz oferty
Umowa

Sprostowanie
Pytania i odpowiedzi

Informacja

Data nadania 2018.10.15

Data aktualizacji 2018.10.22

Data aktualizacji 2018.10.30

Data aktualizacji 2018.11.14


Konkurs ofert

dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na: udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Gabinecie Nocnej i Świąteznej Opieki Zdrowotnej, Powiatowej Przychodni Zdrowia.

Ogłoszenie

Złożone oferty

Data nadania 2018.10.11

Data aktualizacji 2018.10.31


Konkurs ofert

dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na: udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologicznym z OIOK, Pediatrycznym, Gabinecie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Poradni Otolaryngologicznej.

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Data nadania 2018.10.11

Data aktualizacji 31.10.2018


Konkurs ofert

Przedmiot zamówienia: dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Data nadania 2018.09.13

Data aktualizacji 28.09.2018


Konkurs ofert

dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi dla lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Data nadania 2018.09.13

Data aktualizacji 28.09.2018


Konkurs ofert

dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi dla lekarza specjalisty w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz zastępstwo za Kierownika Pracowni Diagnostyki Obrazowej

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Data dodania 2018.08.14

Data aktualizacji 2018.08.31


Konkurs ofert

dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi dla pielęgniarki w Oddziale Chirurgii Ogólnej

Ogłoszenie

Informacja

Rozstrzygnięcie

Data dodania 2018.08.08

Data aktualizacji 2018.08.24

Data aktualizacji 2018.08.29


Konkurs ofert

dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi dla jednej pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Data dodania 2018.07.16

Data aktualizacji 2018.07.31


Konkurs ofert

dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Data dodania 2018.06.08

Data aktualizacji 2018.06.27


Konkurs ofert

Przedmiot zamówienia: dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Data dodania 2018.06.01

Data aktualizacji 2018.06.27


Konkurs ofert

dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na: udzielanie świadczeń
zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych

Ogłoszenie

SWKO

Umowa

Formularz

Zmiana terminu składania ofert

Zmiana terminu rozstrzygnięcia

Rozstrzygnięcie

Data nadania 24.05.2018r.

Data aktualizacji 07.06.2018r.

Data aktualizacji 14.06.2018r.

Data aktualizacji 21.06.2018r.


Konkurs ofert

dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na: udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie

SWKO

Umowa

Formularz

Informacja o zmianie terminów

Rozstrzygnięcie

Data nadania 23.03.2018r.

Data aktualizacji 10.04.2018r.

Data aktualizacji 20.04.2018r.


Konkurs ofert
Przedmiot zamówienia: dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na
udzielanie świadczeń zdrowotnych
zgodnie z warunkami szczegółowymi

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Data nadania 15.03.2018 r.

Data aktualizacji 29.03.2018r.

 


Konkurs ofert
Przedmiot zamówienia: dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na
udzielanie świadczeń zdrowotnych
zgodnie z warunkami szczegółowymi

Ogłoszenie

SIWZ

Umowa

Formularz

Informacja

Unieważnienie

Data nadania 28.02.2018r.

Data aktualizacji 15.03.2018r.

Data aktualizacji 22.03.2018r.

 

 


Konkurs ofert
Przedmiot zamówienia: dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na
udzielanie świadczeń zdrowotnych
zgodnie z warunkami szczegółowymi

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Data nadania 15.02.2018r.

Data aktualizacji 02.08.2018r.