Konkursy ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na świadczenie usług zdrowotnych przez:

lekarzy w Poradni Medycyny Pracy, Poradni Onkologicznej, Poradni Alergologicznej, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Gabinecie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, w Pracowni Diagnostyki Obrazowej

Ogłoszenie

SWKO

Formularz Ofertowy

Projekt Umowy z załącznikami

Rozstrzygnięcie

Data modyfikacji 31.12.2020

Data nadania 09.12.2020


pielęgniarki w Izbie Przyjęć, Gabinecie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Urazowo-Ortopedycznym, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ogłoszenie

SWKO

Formularz Ofertowy

Projekt umowy z załącznikami

Rozstrzygnięcie

Data modyfikacji 31.12.2020

Data nadania 08.12.2020


Konkursy ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na świadczenie usług zdrowotnych od 2021 r. przez:

- jednego lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Poradni Chirurgii Ogólnej oraz pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej i Bloku Operacyjnego.

- jednego lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii w Oddziale Pediatrycznym, Neonatologicznym, Poradni Pediatrycznej oraz pełnienie funkcji Zastępcy Kierownika Oddziału Pediatrycznego (w tym również pełnienie zastępstwa we wskazane dni za Kierownika Oddziału Neonatologicznego).

- jednego lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią i jej składnikami oraz udzielanie świadczeń w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Ogłoszenie

SWKO

Formularz Ofertowy

Projekt Umowy

Zał. do umowy Lekarz Kierownik Chirurgii

Zał. do umowy lekarz Z-ca Kierownika Oddziału Pediatrycznego

Zał. do umowy lekarz Oddział Wewnętrzny

Rozstrzygnięcie konkursu

Data modifikacji 01.02.2021

Przesunięty termin rozstrzygnięcia na dzień 28.01.2021 r.

Data modifikacji 11.01.2021

Data nadania 30.11.2020


pielęgniarki w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Izbie Przyjęć, Gabinecie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,Sterylizatorni, Oddziale Urazowo-Ortopedycznym, Oddziale Chorób Wewnętrznych, Pracowni Diagnostyki Obrazowej, Oddziale Kardiologicznym z OIOK, Oddziale Chirurgii Ogólnej, oraz jedną położną  w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

Ogłoszenie

SWKO

Formularz Ofertowy

Projekt Umowy

Załączniki do Umowy

Przesunięcie terminu otwarcia

Rozstrzygnięcie konkursu

Data modifikacji 19.01.2021

Przesunięty termin rozstrzygnięcia na dzień 19.01.2021 r.

Data nadania 26.11.2020

Data modifikacji 11.01.2021


ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz technika elektroradiologii w Pracowni Diagnostyki Obrazowej

Ogłoszenie

SWKO

Formularz Ofertowy

Projekt Umowy ratownik

Projekt umowy technik

Rozstrzygnięcie

Data modifikacji 29.12.2020

Data nadania 26.11.2020


Konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działaność leczniczą na udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie usług teleradiologicznych (opisów badań TK, RTG)

Ogłoszenie

SWKO

Formularz Ofertowy

Projekt Umowy

Przesunięcie terminu otwarcia

Rozstrzygnięcie

Data modifikacji 11.12.2020

Data nadania 20.11.2020


Konkursy ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na świadczenie usług zdrowotnych przez:

ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz technika elektroradiologii w Pracowni Diagnostyki Obrazowej

Ogłoszenie

SWKO

Formularz Ofertowy

Projekt umowy ratownik

Zał. do umowy ratownik

Projekt umowy technik

Zał. do umowy technik

Rozstrzygnięcie

Data modifikacji 30.11.2020

Data nadania 12.11.2020


pielęgniarki w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym, Chorób Wewnętrznych, Neonatologicznym, Kardiologicznym z OIOK, Chirurgii Ogólnej, Rehabilitacji Narządu Ruchu, na Bloku Operacyjnym (w tym pełnienie zastępstwa w czasie nieobecności Pielęgniarki Koordynującej), oraz położnej w Oodziale Ginekologiczno-Położniczym

Ogłoszenie

SWKO

Formularz Ofertowy

Projekt Umowy

Zał. do Umowy - pielęgniarka Oddziały

Zał. do Umowy - pielęgniarka Oddział Neonatologiczny

Zał. do Umowy - pielęgniraka Blok Operacyjny

Zał. do Umowy - położna Oddział Gin.-Poł.

Rozstrzygnięcie

Data modifikacji 30.11.2020

Data nadania 12.11.2020


lekarzy w Oddziale Kardiologicznym, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Ogłoszenie

SWKO

Formularz Ofertowy

Projekt Umowy

Załącznik do Umowy - lekarz SOR

Załącznik do Umowy - lekarz Oddział Kardiologiczny

Załącznik do Umowy - lekarz OAiIT

Rozstrzygnięcie

Data modifikacji 26.11.2020

Data nadania 10.11.2020


lekarza w Poradni Rehabilitacyjnej

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Data modifikacji 27.04.2020

Data nadania 09.04.2020


lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych, SOR, Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Ostrowi Mazowieckiej, Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Urazowo-Ortopedycznej

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Data modifikacji 30.03.2020

Data nadania 12.03.2020


lekarzy specjalistów medycyny pracy

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Data modifikacji 28.02.2020

Data nadania 11.02.2020


lekarza w Oddziale Kardiologicznym z OIOK

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Data nadania 14.01.2020

Data modifikacji 29.01.2020