Konkursy ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na świadczenie usług zdrowotnych przez:

lekarzy w Powiatowej Przychodni Zdrowia, Gabinecie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Pracowni Endoskopii (wykonywanie badań gastroskopii i kolonoskopii), jednego lekarza w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i w Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Małkini Górnej, jednego lekarza w SOR, Oddziale Chirurgii Ogólnej i w Poradni Chirurgii Ogólnej

Ogłoszenie

SWKO

Projekt umowy dla lekarza PPZ

Projekt umowy dla pozostałych lekarzy

Formularz Ofertowy

Data nadania: 13.01.2021


pielęgniarkę w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ogłoszenie

SWKO

Formularz Ofertowy

Projekt Umowy

Data nadania 11.01.2021


lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej i pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz w Poradni Chirurgii Ogólnej

Ogłoszenie

SWKO

Formularz Ofertowy

Projekt Umowy

Data nadania 05.01.2021