W dniu 6 grudnia 2018r. odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej

05.12.2018

00:00

W dniu 6 grudnia 2018r. bezpośrednio po Sesji Rady Powiatu Ostrów Mazowiecka (która zacznie się o godz. 13,00), w siedzibie Starostwa odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej
czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

szukaj:


 

 
CMPK
                CMPK              
 
 
 
 
             
       
 
 
 
 
 
 

POLITYKA JAKOŚCI

Polityką Jakości Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej SPZZOZ, jest świadczenie usług medycznych najwyższej jakości w zakresie diagnostyki i leczenia oraz pielęgnowania i rehabilitacji w systemie specjalistycznego lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz ratownictwa medycznego.

Polityka Jakości realizowana jest poprzez wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015 oraz systemu Akredytacji Medycznej.

Realizacji Polityki Jakości sprzyja określona przez SPZZOZ Misja:

Misją SPZZOZ jest zapewnienie wszechstronnych i dostępnych

świadczeń zdrowotnych na wysokim poziomie,

odpowiadającym najnowszym osiągnięciom wiedzy medycznej, z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządzania.

W celu realizacji Misji i Polityki Jakości SPZZOZ:

Zapewnia Pacjentom śiadczenia medyczne realizowane przez wysokiej klasy profesjonalistów medycznych w oparciu o nowoczesne systemy i technologie

Przyjąłjako priorytety:

- Zwięszanie potencjał technicznego i technologicznego Szpitala – rozbudowa, cyfryzacja, wyposażnie w nowoczesny sprzę i aparaturęmedyczną

- Ciął doskonalenie udzielanych śiadczeńpoprzez wprowadzanie standardów i wytycznych klinicznych oraz nowoczesnych technologii medycznych

- Dbałśćo satysfakcjęPacjentów

- Dbałśćo zadowolenie pracowników poprzez doskonalenie kwalifikacji zawodowych, zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i stabilne płce.

Pracujemy, mają w śiadomośi nasze hasł jakośi:

„zpital przyjazny Pacjentowi i śodowisku”.

Dyrekcja SPZZOZ podejmuje zobowiąanie spełienia wymagańi ciąłgo doskonalenia skutecznośi Systemu Zarzązania Jakośiąpoprzez realizacjęPolityki Jakośi i Misji.

Dyrekcja SPZZOZ deklaruje zapewnienie niezbęnych zasobów do realizacji Polityki Jakośi i Misji w ramach racjonalnej polityki kosztowej.

Opracowanie:

mgr Janina Lenda – Michałwska

Zatwierdził dn. 20.10.2016r.:

mgr Elżieta Malec

 

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka