logo(1)

logo2019

Szpital przyjazny Pacjentowi i środowisku

szukaj:

szpital z lotu ptaka


 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 85/2019

Dyrektora SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17.09.2019r.

 

REGULAMIN ODWIEDZIN W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH

SPZZOZ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

 

1. Odwiedziny pacjentów leczonych w szpitalu odbywają się codziennie w godz. 600 – 2200.

 

2. W Oddziale Intensywnej Terapii odwiedziny odbywają się tylko przez osoby dorosłe w godz. 1000-1200 i w godz. 1600 – 1800, w pozostałym czasie odwiedziny możliwe są tylko za zgodą personelu medycznego oddziału.

 

3. W Oddziale Ginekologiczno-Położniczym odwiedziny odbywają się w godz. 1400 – 1700, w pozostałym czasie odwiedziny możliwe są tylko za zgodą personelu medycznego oddziału.

 

4. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ze względu na specyfikę oddziału odwiedziny odbywają się 24 h na dobę, każdorazowo za zgodą lekarza dyżurnego.

 

5. Preferowane godziny odwiedzin pacjentów w pozostałych oddziałach ustalają Ordynatorzy/ Kierownicy.

 

6. Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn może zostać wprowadzony zakaz odwiedzania chorych, o czym pacjenci zostaną powiadomieni oraz wywieszone zostanie stosowne ogłoszenie.

 

7. Pacjenta mogą odwiedzać równocześnie najwyżej 2 osoby, z wyjątkiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Oddziału Położniczego, gdzie pacjent/pacjentka może przyjmować 1 osobę odwiedzającą.

 

8. Dzieci poniżej 11 roku życia mogą odwiedzać chorych jedynie za zgodą personelu medycznego danego oddziału.

 

9. Matki dzieci hospitalizowanych w Oddziale Pediatrycznym mają prawo do sprawowania osobistej opieki całodobowo.

 

10. Podczas wizyt lekarskich w sali chorych, wykonywania zabiegów czy konsultacji osoby odwiedzające zobowiązane są opuścić salę.

 

11. Osoby odwiedzające chorych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Sali pooperacyjnej, obowiązuje nałożenie fartucha ochronnego, który znajduje się w miejscu dostępnym dla odwiedzających.

 

12. Nie mogą odwiedzać chorych osoby dotknięte chorobą zakaźną, wykazujące objawy infekcji wirusowej, z widocznymi zmianami skórnymi, będące w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków psychoaktywnych.

 

13. Osoby odwiedzające są zobowiązane do:

1) pozostawienia w szatni wierzchnich okryć,

2) zachowania ciszy i spokoju w czasie pobytu w szpitalu,

3) podporządkowania się wskazówkom i poleceniom personelu szpitalnego,

4) zachowania czystości i porządku,

5) korzystania z krzeseł i taboretów - zabrania się siadania na łóżkach chorych,

6) szanowania mienia szpitalnego a szczególnie przestrzegania zakazu manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami, instalacjami, a o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w ich działaniu należy niezwłocznie powiadomić lekarza dyżurnego lub dyżurną pielęgniarkę.

 

14. Osobom odwiedzającym zabrania się:

1) dostarczania chorym napojów alkoholowych,

2) pozostawiania artykułów spożywczych, które zostały zabronione przez lekarza leczącego,

3) wprowadzania zwierząt,

4) przynoszenia przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu oddziału lub utrudniają pobyt w szpitalu innym chorym,

5) przebywania w innych salach niż ta, na której znajduje się odwiedzany pacjent,

6) filmować i fotografować osób przebywających na oddziale,

7) handlu obnośnego.

 

15. Wizyty w Oddziale: przedstawicieli mediów, fotoreporterów, przedstawicieli handlowych, osób publicznych i innych - wejście na Oddział po uzyskaniu wcześniejszej zgody Dyrekcji SPZZOZ, w terminie i miejscu ustalonym z Ordynatorem/Kierownikiem Oddziału.

 

16. Personel ma prawo i obowiązek zwracać uwagę odwiedzającym, jeśli nie stosują się do regulaminu, a nawet prosić o opuszczenie oddziału.

 

17. Na terenie SPZZOZ-u obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu

 

Opracowała:
p.o. Naczelna Pielęgniarka przy współpracy z p.o. Zastępcą Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej

 

Ostrów Mazowiecka, dnia 2019-08-09 Zatwierdził: Dyrektor SPZZOZ

 

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

0001(1)

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka