logo(1)

logo2019

Szpital przyjazny

Pacjentowi i środowisku

szukaj:

szpital z lotu ptaka


 

 

Pełnomocnik do spraw Praw Pacjenta

Funkcję Pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta pełni lek. Wiktor Sułkowski
Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kontakt telefoniczny 29 746 37 30 lub tel. centrala 29 746 37 11 w. 170.

Godziny przyjęć Pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta:
wtorek 12:00 – 13:00 w pokoju Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (pokój 4A).

 Do zadań Pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta należy:
  • czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w SPZZOZ,
  • prowadzenie działań mających na celu upowszechnianie Karty Praw Pacjenta wśród pacjentów i personelu,
  • uczestnictwo w rozwiązywaniu spraw interwencyjnych i skarg pacjentów w przypadku naruszenia ich praw,
  • przedkładanie Dyrektorowi SPZZOZ wniosków i propozycji rozwiązań dotyczących przestrzegania praw pacjenta.

Jeżeli w odczuciu Pacjenta w Szpitalu został on źle potraktowany lub dokonano jakichkolwiek uchybień,  czy nieprawidłowości – można zgłosić ten fakt za pomocą dostępnych w Szpitalu „narzędzi”, które temu służą:
1.   Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala - lek. Wiktor Sułkowski
Rzecznik przyjmuje w budynku Szpitala (pokój nr 4A) we wtorki  w godzinach 12:00 – 13:00;
Interesant może też złożyć do Rzecznika Praw Pacjenta skargę lub wniosek na piśmie w Sekretariacie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
2.   Wpis do Książki skarg i wniosków,
3.   Ankiety badania satysfakcji pacjenta. 

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

0001(1)

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka