W dniu 6 grudnia 2018r. odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej

05.12.2018

00:00

W dniu 6 grudnia 2018r. bezpośrednio po Sesji Rady Powiatu Ostrów Mazowiecka (która zacznie się o godz. 13,00), w siedzibie Starostwa odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej
czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

szukaj:


 

 ----------------------------------------------------------------------------------
 
 
----------------------------------------------------------------------------------
 

 Ogólnopolski Konkurs

 "Uzdrowić Szpitale"

 
 
 
 
   
 
UE_EFRR_rgb-1
 
 
 
 
 
 
             
       
   Galeria - Szpital w obiektywie
 
 
 
 

 

 

 Zasady składania skarg i wniosków


Szanowni Pacjenci,
 
Prowadzone są w Internecie na temat Szpitala różnego rodzaju dyskusje, w których poruszany jest m.in. temat sprawowanej opieki zdrowotnej oraz zatrudnionego personelu. Wiele osób wyraża tą drogą swoje niezadowolenie. Trudno odnosić się do plotek i pomówień, które zamieszczane są anonimowo w Internecie.  Tylko zgłoszenie skargi, uwagi, czy zastrzeżeń w postaci pisemnej, nie anonimowej może spowodować podjęcie działań, wyciągnięcie konsekwencji.
Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące udzielania świadczeń oraz prowadzonej działalności można wpisać w dostępnych dla pacjentów oraz ich rodzin Książkach skarg i wniosków. Dodatkowo możliwością składania skarg i uwag są przeprowadzane badania satysfakcji Pacjenta .
Jesteśmy publiczną placówką ochrony zdrowia i podlegamy  nadzorowi i kontroli wewnętrznej,  jak również sprawowanej przez zewnętrzne instytucje m.in. przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostrowi Maz., Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego, Państwową Inspekcje Pracy.

Jeżeli w odczuciu Pacjenta w Szpitalu został on źle potraktowany lub dokonano jakichkolwiek uchybień,  czy nieprawidłowości – trzeba zgłosić ten fakt za pomocą dostępnych w Szpitalu „narzędzi”, które temu służą:
1.   Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala - lek. Wiktor Sułkowski
Rzecznik przyjmuje w budynku Szpitala (pokój nr 4A) we wtorki  w godzinach 1200 – 1300; tel. 029 746 37 11 w. 170.
Interesant może też złożyć do Rzecznika Praw Pacjenta skargę lub wniosek na piśmie w godzinach pracy w Sekretariacie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
2.   Książka skarg i wniosków,
3.   Ankiety badania satysfakcji pacjenta. 
 
 
Dyrektor Szpitala

W dniu 6 grudnia 2018r. odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej

05.12.2018

00:00

W dniu 6 grudnia 2018r. bezpośrednio po Sesji Rady Powiatu Ostrów Mazowiecka (która zacznie się o godz. 13,00), w siedzibie Starostwa odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej
czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
 

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka