logo(1)

cert

Szpital przyjazny

Pacjentowi i środowisku

szukaj:

szpital z lotu ptaka


 

 

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZZOZ) w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Dubois 68
ogłasza konkurs ofert
dla podmiotów wykoujących działalność leczniczą na:
udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi
i zaprasza do składania ofert

Ogłoszenie

Formularz oferty

umowa lekarze całościowy

SWKO

Zarządzenie

Rozstrzygnięcie

Data dodania: 20.12.2012

Data aktualizacji 27.12.2012

 

 

 

---------------------------------

 

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZZOZ) w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Dubois 68
ogłasza konkurs ofert
dla podmiotów wykoujących działalność leczniczą na:
udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi
i zaprasza do składania ofert

Ogłoszenie
Formularz oferty
Umowa, załączniki (archiwum zip)
Zarządzenie (archiwum zip)
Warunki szczegółowe (archiwum zip)
Rozstrzygnięcie (dokument pdf)
 

data nadania 03.12.2012 r.
data akutalizacji 18.12.2012r.


OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZZOZ) w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Dubois 68
ogłasza konkurs ofert
dla podmiotów wykoujących działalność leczniczą na:
udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi
i zaprasza do składania ofert

Ogłoszenie
Formularz oferty
Umowa (archiwum zip)
Zarządzenie (archiwum zip)
Warunki szczegółowe (archiwum zip)
Rozstrzygnięcie (archiwum zip)
 

data nadania 03.12.2012 r

data aktualizacji: 10.12.2012r.


OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZZOZ) w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Dubois 68
ogłasza konkurs ofert
dla podmiotów wykoujących działalność leczniczą na:
udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi
i zaprasza do składania ofert

Ogłoszenie
Formularz oferty
Umowa
Zarządzenie
Warunki szczegółowe

Rozstrzygnięcie


OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZZOZ) w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Dubois 68
ogłasza konkurs ofert
dla podmiotów wykoujących działalność leczniczą na:
wykonywanie badań diagnostycznych
i zaprasza do składania ofert

Ogłoszenie
Formularz oferty
Umowa
Zarządzenie
Warunki szczegółowe

 

Rostrzygnięcie


 

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZZOZ) w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Dubois 68
ogłasza konkurs ofert
dla podmiotów wykoujących działalność leczniczą na:
udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi
i zaprasza do składania ofert

Ogłoszenie
Załączniki (formularz oferty, warunki szczegółowe, zarządzenie, wzór umowy) /archiwum zip/

Formularz oferty (doc)

Uzupełnienie

Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie

 

Data nadania 31.10.2012
Aktualizacja 08.11.2012


OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZZOZ) w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Dubois 68
ogłasza konkurs ofert
dla podmiotów wykoujących działalność leczniczą na:
udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi
i zaprasza do składania ofert

Ogłoszenie (pdf)
Zarządzenie (pdf)
Szczegółowe warunki konkursu (pdf)
Formularz oferty (doc)
Wzór umowy (doc)

Rozstrzygnięcie
Data aktualizacji 30.10.2012 


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZZOZ) w Ostrowi Mazowieckiej,
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Dubois 68

ogłasza konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na:
udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi

i zaprasza do składania ofert

Ogłoszenie
Załączniki (formularz oferty, warunki szczegółowe, zarządzenie, wzory umów) /archiwum zip/

Formularz oferty (doc)

Rozstrzygnięcie

Data dodania 22.10.2012r.

Data dodania 26.10.2012


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZZOZ) w Ostrowi Mazowieckiej,
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Dubois 68

ogłasza konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na:
udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi

i zaprasza do składania ofert

Ogłoszenie
Załączniki (formularz oferty, warunki szczegółowe, zarządzenie, wzory umów) /archiwum zip/

Rozstrzygnięcie

Data dodania 16.10.2012r.

Data aktualizacji 25.10.2012


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZZOZ) w Ostrowi Mazowieckiej,
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Dubois 68

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie  lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej

Ogłoszenie

Formularz oferty

SWK

Zarządzenie

Umowa

 Data dodania: 03.10.2012

 Postępowanie konkursowe odwołane dnia 08.10.2012

 

 


 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZZOZ) w Ostrowi Mazowieckiej,
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Dubois 68

na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności lczniczej
(Dz. U. Nr 112 poz. 664)

ogłasza konkurs ofert
dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi.
i zaprasza do składania ofert


Ogłoszenie

SWK

Zarządzenie

Umowa pielegniarka, położna

Umowa lekarz specjalista chorób wewnętrznych

Umowa lekarz w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

Formularz oferty

 Rozstrzygnięcie

Data dodania: 25.09.2012

Aktualizacja 01.10.2012

 

 

 -----------------------------------------------------------

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZZOZ) w Ostrowi Mazowieckiej,
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Dubois 68

na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności lczniczej
(Dz. U. Nr 112 poz. 664)

ogłasza konkurs ofert
dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi.
i zaprasza do składania ofert

Treść ogłoszenia (pdf)
Załączniki do ogłoszenia (zip)

Rozstrzygnięcie

Data zamieszczenia 2012-08-24

Data aktualizacji: 30.08.2012 


Konkurs ofert na dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą
na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Dubois 68

Ogłoszenie (ogłoszenie1)

Formularz

Umowa

SWK   SWK1  SWK2    SKW3

Pielegniarka zał1         Pielegniarka zał2

Zarządzenie       Zał1      Zał2

Rozstrzygnięcie

Data nadania 22.08.2012

Data aktualizacji: 29.08.2012


Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych
na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej w
Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Dubois 68

Ogłoszenie

Formularz

SWK1  SWK2

Umowy

Zarządzenie  (załącznik nr1) (załącznik nr2)

PROTOKÓŁ zał_nr1 zał_nr2 zał_nr3

Data dodania: 17.07.2012

Data aktualizacji 23.07.2012

 

-----------------------------------------------------------------

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych
na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej w
Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Dubois 68

Ogłoszenie

Formularz

 SWK1  SWK2  SWK3  SWK4

Umowa

Zarządzenie    (załącznik nr1)  (załącznik nr2)

 Rozstrzygnięcie

Data dodania: 04.07.2012

Data aktualizacji 06.07.2012

----------------------------------------------------------------------------------

 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej w
Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Dubois 68

 

 

Ogłoszenie

Formularz

SWK1     SWK2    SWK3     SWK4

Zarządzenie

Regulami1  Regulamin2     Projekt umowy 

Rozstrzygnięcie

Data aktualizacji: 28.06.2012

 


 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
na rzecz Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Dubois 68

 

Ogłoszenie

Formularz

SWKO

Zarządzenie

Pielęgniarka-Załącznik Nr 1 do umowy Dział Diagnostyki Obrazowej

Pielęgniarka-Załącznik Nr 1 do umowy SOR, Izba Przyjęć, NiŚOZ

Pielęgniarka-Załącznik Nr 1 do umowy-Oddziały Szpitalne

umowa lekarz na dyżury

umowa lekarz -oddział + poradnia 2012

umowa lekarz -radiolog, medycyna rodzinna, lekarz wykonujący badania echokardiograficzne 2012

umowa pielęgniarka wzór na 2012- od 06.2012

 Rozstrzygnięcie

Data dodania: 18.06.2012

Data aktualizacji 25.06.2012

 

 

 ------------------------------------------------------------------

 

Konkurs ofert na udzielanie  świadczeń zdrowotnych
na rzecz Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Dubois 68

Ogłoszenie

SWKO

Umowa pielęgniarka wzór na 2012

Formularz oferty

Załącznik Nr 1 - do umowy - Blok Operacyjny 05.2012

Załącznik Nr 1 - Blok Operacyjny 05.2012+ zastępstwo za Oddziałową

Zarządzenie

Rozstrzygnięcie

 

Data dodania: 24.05.2012

Data aktualizacji: 30.05.2012

 

 

--------------------------------------------------------- 

Konkurs ofert na udzielanie  lekarskich świadczeń zdrowotnych
na rzecz Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Dubois 68

Ogłoszenie

SWKO

Umowa

Formularz

Rozstrzygnięcie

data dodania 15.05.2012

data aktualizacji 17.05.2012

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
na rzecz Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Dubois 68

 

Ogłoszenie

SWKO

Zarządzenie

Regulamin


Data dodania: 25.01.2012

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych
na rzecz Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

 

Konkurs ofert

 Zarządzenie

 Regulamin 

Szczegółowe warunki

Oferta

 Umowa

Protokół

Data dodania: 13.12.2011

Data aktualizacji: 10.01.2012

----------------------------------------------------------

 

 

 

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
na rzecz Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej,
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Dubois 68

 

Ogłoszenie

Formularz

SWK1 SWK2 SWK3 SWK4

Zarządzenie

 

w zakresie chirurgii ogólnej

 

 

Ogłoszenie
Formularz oferty
Umowa

Zarządzenie

Warunki szczegółowe

 

O szpitalu   |   Usługi  |   Informacje   |   Publikacje   |   Kontakt   |   Zamówienia Publiczne   |   BIP 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Administracja witryną InfaMed

              Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007

statystyka