Dostawy produktów leczniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert

Data nadania 04.12.2020

Data aktualizacji 09.12.2020

Data aktualizacji 14.12.2020

Data aktualizacji 22.12.2020


Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert

Data nadania 03.12.2020

Data aktualizacji 08.12.2020

Data aktualizacji 14.12.2020

Data aktualizacji 18.12.2020


Dostawy materiałów do badań diagnostycznych - odczynniki i sprzęt jednorazowy do badań mikrobiologicznych dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przesunięcie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przesunięcie terminu składania ofert do dnia 07.12.2020

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert

Data nadania 20.11.2020

Data aktualizacji 26.11.2020

Data aktualizacji 30.11.2020

Data aktualizacji 02.12.2020

Data aktualizacji 07.12.2020

Data aktualizacji 15.12.2020


Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert

Data nadania 27.11.2020

Data aktualizacji 30.11.2020

Data aktualizacji 02.12.2020

Data aktualizacji 07.12.2020

Data aktualizacji 11.12.2020


Dostawy produktów leczniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert

Data nadania 28.10.2020

Data aktualizacji 02.11.2020

Data aktualizacji 06.11.2020

Data aktualizacji 13.11.2020


Dostawy implantów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie o zamówieniu

Sprostowanie do zamówienia o ogłoszeniu

SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ - oferta przetargowa

Zał. nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 do SIWZ - warunki umowy

Zał. nr 4 do SIWZ - JEDZ - wersja edytowalna

Zał. nr 5 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej

Link do postępowania zarejestrowanego na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=e4862af1-713a-4bad-80eb-7259c76142e6

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert

Data nadania 23.09.2020

Data aktualizacji 12.10.2020

Data aktualizacji 27.10.2020

Data aktualizacji 12.11.2020


Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, wytwarzanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

SIWZ

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Data dodania 08.09.2020

Data aktualizacji 21.09.2020

Data aktualizacji 06.10.2020


Wykonywanie usług w zakresie ochrony osób, mienia, obiektów oraz obsługa systemu sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Data dodania 20.08.2020
Data aktualizacji 28.08.2020

Data aktualizacji 08.09.2020


Dostawy rękawic diagnostycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i Odpowiedzi

Pytania i Odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Data nadania 29.07.2020

Data aktualizacji 03.08.2020

Data aktualizacji 04.08.2020

Data aktualizacji 06.08.2020

Data aktualizacji 19.08.2020


Dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia oferty

Informacja o wyborze oferty

Data dodania 28.07.2020

Data aktualizacji 03.08.2020

Data aktualizacji 06.08.2020

Data aktualizacji 07.08.2020


Wykonywanie usług w zakresie ochrony osób, mienia, obiektów oraz obsługa systemu sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Data dodania 23.07.2020

Data aktualizacji 30.07.2020

Data aktualizacji 04.08.2020

Data aktualizacji 17.08.2020


Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert

Data dodania 14.07.2020

Data aktualizacji 20.07.2020

Data aktualizacji 23.07.2020

Data aktualizacji 29.07.2020


Dostawy odczynników wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu biochemiczno – immunochemicznego  dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia oferty

Informacja o wyborze oferty

Data dodania 30.06.2020

Data dodania 07.07.2020

Data aktualizacji 10.07.2020

Data aktualizacji 17.07.2020


Dostawy rękawic diagnostycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Data dodania 23.06.2020

Data aktualizacji 29.06.2020

Data aktualizacji 30.06.2020

Data aktualizacji 02.07.2020

Data aktualizacji 03.07.2020


Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert

Data nadania 26.05.2020

Data aktualizacji 02.06.2020

Data aktualizacji 05.06.2020

Data aktualizacji 18.06.2020


Dostawy implantów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert

Data nadania 26.05.2020

Data nadania 03.06.2020

Data dodania 10.06.2020

Data aktualizacji 22.06.2020


Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

SIWZ dostępna pod linkiem: https://suprabrokers.pl/node/719

Data dodania 30.10.2019


Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

SIWZ dostępna pod linkiem: https://suprabrokers.pl/node/684

Data aktualizacji 17.09.2019

Kompleksowa usługa zapewnienia ciągłości pracy drukarek i urządzeń drukujących oraz jakości wydruków wykonanych przez te urządzenia dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

Modyfikacja SIWZ - załącznik nr. 4

Załącznik nr. 4 - wersja edytowalna

Modyfikacja SIWZ - załącznik nr. 3

Załącznik nr. 3 - wersja edytowalna

Odpowiedzi na pytania

Modyfikacja SIWZ - załącznik nr. 3 - najnowsza wersja

Załącznik nr. 3 - wersja edytowalna - najnowsza wersja

Zmiana ogłoszenia. Przedłużenie terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Data dodania 05.05.2020

Data aktualizacji 06.05.2020

Data aktualizacji 07.05.2020

Data aktualizacji 11.05.2020

Data aktualizacji 12.05.2020

Data aktualizacji 19.05.2020

Data aktualizacji 21.05.2020


Świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów okresowych i konserwacji oraz napraw aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia oferty

Informacja o wyborze oferty

Data dodania 12.03.2020

Data aktualizacji 09.04.2020


Dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Zmiana ogłoszenia. Przesunięcie terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania

Zmodifkowany pakiet Nr 3. Wersja edytowalna

Modyfikacja SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert

Data dodania 24.02.2020

Data aktualizacji 28.02.2020

Data aktualizacji 02.03.2020

Data aktualizacji 03.03.2020

Data aktualizacji 05.03.2020

Data aktualizacji 10.03.2020


Dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na pytania. Modyfikacja SIWZ

Wersja edytowalna Pakietu Nr 6,12 i 13

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Data dodania 30.01.2020

Data aktualizacji 05.02.2020

Data aktualizacji 10.02.2020

Data aktualizacji 26.02.2020


Dostawa, montaż i uruchomienie systemu robota chirurgicznego/ortopedycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

SIWZ

Klucz publiczny

odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Data dodania 11.12.2019

Data aktualizacji 08.01.2020

Data aktualizacji 15.01.2020

Data aktualizacji 24.01.2020


Dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Sprostowanie odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Data dodania 04.12.2019

Data aktualizacji 13.12.2019

Data aktualizacji 16.12.2019

Data aktualizacji 18.12.2019

Data aktualizacji 20.01.2019


Dostawa implantów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

SIWZ

Klucz publiczny

Odpowiedzi na pytania

Modyfikacja SIWZ-Pakiet Nr 12

Odpowiedzi na pytania 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert

Informacja o wyborze ofert 2

Data dodania 07.01.2020

Data aktualizacji 23.01.2020

Data aktualizacji 29.01.2020

Data aktualizacji 05.02.2020

Data aktualizacji 07.02.2020

Data aktualizacji 25.02.2020

Data aktualizacji 03.03.2020


Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badania ogólnego moczu i badania równowagi kwasowo – zasadowej wraz z jonami (Na, K, Cl) dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego

Ogłoszenie

SIWZ

Modyfikacja Załącznika nr 3 do SIWZ

Pytania i Odpowiedzi

Zmiana ogłoszenia. Przesunięcie terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Data dodania 17.12.2019

Data aktualizacji 19.12.2019

Data aktualizacji 23.12.2019

Data aktualizacji 24.12.2019

Data aktualizacji 30.12.2019

Data aktualizacji 08.01.2020

Data aktualizacji 15.01.2020


Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

informacja o wyborze oferty

Data dodania 02.12.2019

Data aktualizacji 05.12.2019

Data aktualizacji 10.12.2019

Data aktualizacji 16.12.2019


Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Zmiana ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ w zakresie Pakietu nr 2

Zmodyfikowany Pakiet Nr 2 - wersja edytowalna

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z wyborze ofert

Data dodania 28.11.2019

Data aktualizacji 29.11.2019

Data aktualizacji 03.12.2019

Data aktualizacji 06.12.2019

Data aktualizacji 10.12.2019


Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

SIWZ

Klucz publiczny

Pytania i odpowiedzi

Modyfikacja SIWZ

Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi 3

Modyfikacja SIWZ

Informacje z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Data dodania 10.10.2019

Data aktualizacji 15.10.2019

Data aktualizacji 16.10.2019

Data aktualizacji 31.10.2019

Data aktualizacji 04.11.2019

Data aktualizacji 07.11.2019

Data aktualizacji 12.11.2019

Data aktualizacji 18.11.2019


Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych pilnych i rzadkich dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacje z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Data dodania 06.11.2019

data aktualzacji 12.11.2019

data aktualzacji 15.11.2019

data aktualzacji 26.11.2019


Dostawy materiałów do badań diagnostycznych – odczynników i sprzętu jednorazowego do badań mikrobiologicznych dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacje z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Data dodania 17.10.2019

Data aktualizacji 23.10.2019

Data aktualizacji 28.10.2019

Data aktualizacji 14.11.2019


Dostawy materiałów opatrunkowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Zmiana ogłoszenia - Przedłużenie terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi 2

Informacje z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

data dodania 25.10.2019

data aktualzacji 04.11.2019

data aktualzacji 08.11.2019

data aktualzacji 21.11.2019


Dostawy gazów medycznych i ciekłego azotu wraz z dzierżawą zbiorników dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacje z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert

data dodania 23.10.2019

data aktualizacji 28.10.2019

data aktualizacji 31.10.2019

data aktualizacji 08.11.2019


 Świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej
.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Data ogłoszenia 06.06.2019

Data aktualizacji 12.06.2019

Data aktualizacji 14.06.2019

Data aktualizacji 28.06.2019


Dostawa zestawu do video-endoskopii dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Data dodania 26.09.2019

Data aktualizacji 02.10.2019

Data aktualizacji 04.10.2019

Data aktualizacji 08.10.2019


Dostawa i montaż systemu parkingowego z automatycznym poborem opłat na terenie posesji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

SIWZ

Ogłoszenie

Pytania/Odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Data aktualizacji 23.09.2019

Data aktualizacji 26.09.2019

Data aktualizacji 02.10.2019

Data aktualizacji 14.10.2019


Dostawy produktów leczniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

SIWZ

Ogłoszenie

Pytania i odpowiedzi

Unieważnienie postępowania

Data aktualizacji 09.09.2019

Data aktualizacji 13.09.2019


Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacje z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Data ogłoszenia 19.06.2019

Data aktualizacji 26.06.2019

Data aktualizacji 01.07.2019

Data aktualizacji 08.07.2019


Dostawy materiałów szewnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

SIWZ

Ogłoszenie

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Informacje z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Data aktualizacji 11.09.2019

Data aktualizacji 16.09.2019

Data aktualizacji 17.09.2019

Data aktualizacji 19.09.2019

Data aktualizacji 30.09.2019


Świadczenie usług transportu osobowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

SIWZ

Ogłoszenie

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Przedłużenie terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi 2

Zmiana ogłoszenia 2

Informacje z otwarcia ofert

Informacje o wyborze oferty

Data aktualizacji 09.09.2019

Data aktualizacji 12.09.2019

Data aktualizacji 16.09.2019

Data aktualizacji 19.09.2019

Data aktualizacji 27.09.2019


Świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

SIWZ

Ogłoszenie

Klucz publiczny

Pytania i odpowiedzi

Informacje z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Informacja o odwołaniu

Odwołanie

Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Ponowny wybór oferty

Informacja o odwołaniu

Odwołanie

Data ogłoszenia 15.07.2019

Data aktualizacji 06.08.2019

Data aktualizacji 14.08.2019

Data aktualizacji 16.09.2019

Data aktualizacji 30.09.2019

Data aktualizacji 01.10.2019

Data aktualizacji 17.10.2019

Data aktualizacji 29.10.2019Dostawy produktów leczniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

SIWZ

Ogłoszenie

Pytania i odpowiedzi

Unieważnienie postępowania

Data aktualizacji 09.09.2019

Data aktualizacji 13.09.2019


Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Informacje z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Data ogłoszenia 01.08.2019

Data aktualizacji 07.08.2019

Data aktualizacji 09.08.2019

Data aktualizacji 23.08.2019


Dostawy materiałów szewnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacje z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Data ogłoszenia 18.07.2019

Data aktualizacji 23.07.2019

Data aktualizacji 29.07.2019

Data aktualizacji 07.08.2019


Dostawy produktów leczniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_c3adc672-ebe9-48b8-9159-944c3ebdf967

Modyfikacja SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

OFERTY ASORTYMENTOWO - CENOWE WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Rozstrzygnięcie

Data ogłoszenia 31.05.2019

Data aktualizacji 07.06.2019

Data aktualizacji 21.06.2019

Data aktualizacji 04.07.2019

Data aktualizacji 17.07.2019

Data aktualizacji 05.08.2019


Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora do posiewu krwi
i innych płynów ustrojowych
dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej

SIWZ

Ogłoszenie

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Data ogłoszenia 11.07.2019

Data aktualizacji 16.07.2019

Data aktualizacji 19.07.2019

Data aktualizacji 29.07.2019


Dostawy implantów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_664f6f05-a99d-40ca-a0d9-4fb90b02d69e.asc

Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Modyfikacja 2 opisu przedmiotu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Data ogłoszenia 23.05.2019

Data aktualizacji 03.06.2019

Data aktualizacji 11.06.2019

Data aktualizacji 19.06.2019

Data aktualizacji 27.06.2019

Data aktualizacji 12.07.2019


Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania hemoglobiny glikowanej dla potrzeb

Centralnego Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Data ogłoszenia 07.06.2019

Data aktualizacji 17.06.2019

Data aktualizacji 19.06.2019


Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora do koagulologii dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data ogłoszenia 2019.03.21

Data aktualizacji 2019.04.01

Data aktualizacji 2019.04.02

Data aktualizacji 2019.04.04


Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa analizatorów dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data ogłoszenia 2019.02.19

Data aktualizacji 2019.02.28

Data aktualizacji 2019.03.04

Data aktualizacji 2019.03.05


Dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data ogłoszenia 2019.02.12

Data aktualizacji 2019.02.18

Data aktualizacji 2019.02.19

Data aktualizacji 2019.02.21

Data aktualizacji 2019.02.26

Data aktualizacji 2019.02.28


Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Informacja o zawarciu umowy

Data ogłoszenia 2019.01.30

Data aktualizacji 05.02.2019

Data aktualizacji 08.02.2019

Data aktualizacji 19.02.2019

Data aktualizacji 26.02.2019


Dostawy implantów neurochirurgicznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Przesunięcie terminu otwarcia ofert

Sprostowanie do odpowiedzi

Infornacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data ogłoszenia 2019.01.24

Data aktualizacji 30.01.2019

Data aktualizacji 31.01.2019

Data aktualizacji 05.02.2019

Data aktualizacji 06.02.2019

Data aktualizacji 07.02.2019


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na

PRZEBUDOWĘ POMIESZCZEŃ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

Ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ.- formularz oferty

załącznik nr 2 do SWIZ - wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ- oswiadzenie wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób skierowanych...

Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie

załącznik nr 7 do SWIZ- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 8 do SWIZ – dokumentacja projektowa

załącznik nr 9 do SWIZ - Przedmiar robót

Pytania i Odpowiedzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Zmiana Terminu Otwarcia Ofert

Informacje z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

Data ogłoszenia 2018.10.24

Data aktualizacji 2018.11.06

Data aktualizacji 2018.11.08

Data aktualizacji 2018.11.13

Data aktualizacji 2018.11.19


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na

PRZEBUDOWĘ POMIESZCZEŃ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

Ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ.- formularz oferty

załącznik nr 2 do SWIZ - wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ- oswiadzenie wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób skierowanych...

Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie

załącznik nr 7 do SWIZ- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

załącznik nr 9 do SWIZ - Przedmiar robót

Załącznik nr 8 do SWIZ – dokumentacja projektowa.

Pytania i odpowiedzi.

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie

Data ogłoszenia 2018.10.04

Data aktualizacji - umieszczenie odpowiedzi - 2018.10.16

Data aktualizacji 2018.10.19

Data aktuaizacji 2018.10.22


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na

PRZEBUDOWĘ POMIESZCZEŃ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO - UNIEWAŻNIONE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ.- formularz oferty

załącznik nr 2 do SWIZ - wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ- oswiadzenie wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób skierowanych...

Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie

załącznik nr 7 do SWIZ- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

załącznik nr 9 do SWIZ - Przedmiar robót

Załącznik nr 8 do SWIZ – dokumentacja projektowa.

Unieważnienie postępowania

Data ogłoszenia 2018.10.02

Data aktualizacji 2018.10.04


Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi 1

Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi 3

Modyfikacja pakiet nr 40

Sprostowanie ogłoszenia - przedłużenie terminu składania ofert

Sprostowanie do odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 3

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 08.10.2018

Data aktualizacji 2018.10.22

Data aktualizacji 07.11.2018

Data aktualizacji 08.11.2018

Data aktualizacji 09.11.2018

Data aktualizacji 13.11.2018

Data aktualizacji 16.11.2018

Data aktualizacji 27.11.2018

Data aktualizacji 31.12.2018

Data aktualizacji 11.01.2019


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckeij:
Dostawy implantów neurochirurgicznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazaowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Informacja o zawarciu umowy

Data ogłoszenia 2018.11.26

Data aktualizacji 2018.12.06

Data aktualizacji 2018.12.14

Data aktualizacji 2018.12.18


Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej
.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Data ogłoszenia 2018.11.23

Data aktualizacji 2018.11.29

Data aktualizacji 2018.12.04

Data aktualizacji 2018.12.05


Dostawy materiałów do badań diagnostycznych – odczynników i sprzętu jednorazowego do badań mikrobiologicznych dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej

Ogłoszenie

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umów

Data nadania 16.10.2018

Data aktualizacji 22.10.2018

Data aktualizacji 24.10.2018

Data aktualizacji 30.10.2018

Data aktualizacji 08.11.2018

Data aktualizacji 15.11.2018


Dostawy implantów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 12.10.2018

Data aktualizacji 23.10.2018

Data aktualizacji 30.10.2018

Data aktualizacji 02.11.2018


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowii Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr1

Załącznik nr2

Załącznik nr3

Załącznik nr7

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Data ogłoszenia 2018.03.12

Data aktualizacji 2018.04.20;

Data aktualizacji 2018.05.04

Data aktualizacji 2018.05.11

Data aktualizacji 2018.05.18


Wykonywanie usług w zakresie ochrony osób, mienia, obiektów oraz obsługa systemu sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 3

Pytania

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data ogłoszenie 2018.08.23

Data aktualizacji 2018.08.27

Data aktualizacji 2018.08.30

Data aktualizacji 2018.09.04

Data aktualizacji 2018.09.10

Data aktualizacji 2018.09.18


Dostawy produktów leczniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data ogłoszenia 2018.08.23

Data aktualizacji 2018.08.28

Data aktualizacji 2018.08.31

Data aktualizacji 2018.09.07

Data aktualizacji 2018.09.17


Dostawy produktów leczniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej
.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania

Informacje z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 2018.06.04

Data aktualizacji 2018.06.27

Data aktualizacji 2018.07.10

Data aktualizacji 2018.08.03

Data aktualizacji 2018.08.14


Całodzienne wyżywienie pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

SIWZ

Rzut pomieszczeń

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 2018.06.15

Data aktualizacji 2018.07.12

Data aktualizacji 2018.07.16

Data aktualizacji 2018.07.23

Data aktualizacji 2018.08.01

Data aktualizacji 2018.08.14


Dostawy odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 2018.07.11

Data aktualizacji 2018.07.17

Data aktualizacji 2018.07.23

Data aktualizacji 2018.07.31

Data aktualizacji 2018.08.08


Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

SIWZ

Modyfikacja załącznika nr 2

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi 3

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 2018.06.18

Data aktualizacji 2018.06.19

Data aktualizacji 2018.06.20

Data aktualizacji 2018.06.22

Data aktualizacji 2018.06.25

Data aktualizacji 2018.06.28

Data aktualizacji 2018.06.29

Data aktualizacji 2018.07.04


Świadczenie usług transportu osobowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej
.

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Data nadania 2018.06.06

Data modyfikacji 2018.06.14

Data modyfikacji 2018.06.19


Świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej
.

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja o odwołaniu

Odwołanie

Pytania odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Postanowienie KIO

Informacje z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 2018.05.25

Data modyfikacji 2018.06.01

Data modyfikacji 2018.06.05

Data modyfikacji 2018.06.12

Data modyfikacji 2018.06.18

Data modyfikacji 2018.06.20


Dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora mikrobiologicznego dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 2018.06.06

Data modyfikacji 2018.06.12

Data modyfikacji 2018.06.15

Data modyfikacji 2018.06.18

Data modyfikacji 2018.06.20


Świadczenie usług transportu osobowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacje z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Data nadania 2018.05.15

Data aktualizacji 2018.05.21

Data aktualizacji 2018.05.23

Data aktualizacji 2018.05.30


Całodzienne wyżywienie pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Rzut pomieszczeń

Modyfikacja zapisów SIWZ II

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Data nadania 2018.04.19

Data aktualizacji 2018.04.25

Data aktualizacji 2018.04.30

Data aktualizacji 2018.05.17

Data aktualizacji 2018.05.28

Data aktualizacji 2018.06.05


Transport sanitarny dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja o odwołaniu

Odwołanie

Modyfikacja projektu umowy - zał. nr 4 do SIWZ

Modyfikacja zapisów SIWZ II

Pytania i odpowiedzi

Informacje z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Data nadania 2018.04.09

Data aktualizacji 2018.04.17

Data aktualizacji 2018.04.18

Data aktualizacji 2018.04.30

Data aktualizacji 2018.05.09

Data aktualizacji 2018.05.16

Data aktualizacji 2018.05.17


Dostawy implatnów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacje z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy I

Zawarcie umowy II

Data nadania 2018.03.14

Data aktualizacji 2018.04.06

Data aktualizacji 2018.04.23

Data aktualizacji 2018.05.08

Data aktualizacji 2018.05.09

Data aktualizacji 2018.05.21


Dostawy odczynników i dzierżawa analizatora do immunochemii dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego

Ogłoszenie

SIWZ

Informacje z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 2018.04.19

Data aktualizacji 2018.04.27

Data aktualizacji 2018.05.02

Data aktualizacji 2018.05.07


Sprzątanie terenu i utrzymanie zieleni wokół budynków dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania: 2018.03.05

Data aktualizacji 2018.03.14

Data aktualizacji 2018.03.21

Data aktualizacji 2018.03.29


Dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

SIWZ

Ogłoszenie

Pytania i odpowiedzi

Informacje z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania: 2018.02.13

Data aktualizacji 2018.02.19

Data aktualizacji 2018.02.21

Data aktualizacji 2018.03.06

Data aktualizacji 2018.03.07


USŁUGI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Ogłoszenie

SIWZ

Zał 10

Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Data nadania: 2017.11.17

Data aktualizacji 2017.11.24


Sprzątanie terenu i utrzymanie zieleni wokół budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej
.

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Data nadania: 2018.01.26

Data aktualizacji 2018.02.06


Sprzątanie terenu i utrzymanie zieleni wokół budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej
.

Ogłoszenie

SIWZ

Unieważnienie postępowania

Data nadania: 2018.01.12

Data aktualizacji 2018.01.24


Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej
.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania: 2018.01.10

Data aktualizacji 2018.01.16

Data aktualizacji 2018.01.22

Data aktualizacji 2018.01.24

Data aktualizacji 2018.01.25


Dostawa i montaż kotła parowego wraz z osprzętem dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej
.

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Data nadania: 2017.12.12

Data aktualizacji: 2017.12.20

Data aktualizacji 2017.12.29


Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej
.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Data nadania: 2017.12.04

Data aktualizacji 2017.12.06

Data aktualizacji 2017.12.12

Data aktualizacju 2017.12.15


Wykonywanie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja o odwołaniu

Odwołanie

Postanowienie KIO

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Informacja o odwołaniu

Odwołanie

Postanowienie KIO

Zawarcie umowy

Data nadania 13.10.2017

Data aktualizacji 25.10.2017

Data aktualizacji 08.11.2017

Data aktualizacji 13.11.2017

Data aktualizacji 22.11.2017

Data aktualizacji 05.12.2017

Data aktualizacji 15.12.2017

Data aktualizacji 03.01.2018

 

Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi 3

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data ogłoszenia 2017.09.27

Data aktualizacji 2017.10.11

Data aktualizacji 2017.10.25

Data aktualizacji 2017.10.27

Data aktualizacji 2017.11.07

Data aktualizacji 2017.12.11

Data aktualizacji 2017.12.28


Transport, przechowywanie, przygotowanie zwłok i odpadów klinicznych do wydania wraz z dzierżawą pomieszczeń i wyposażenia Prosektorium Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

Modyfikacja projektu umowy

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania: 2017.11.22

Data aktualizacji 2017.11.27

Data aktualizacji 2017.11.30

Data aktualizacji 2017.11.30

Data aktualizacji 2017.12.05


Serwisowanie sprzętu komputerowego oraz obsługa informatyczna dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespolu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

SIWZ

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania: 2017.11.17

Data aktualizacji 2017.11.28

Data aktualizacji 2017.11.29

Data aktualizacji 2017.12.05


Dostawy implantów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacje z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 2017.11.03

Data aktualizacji 2017.11.13

Data aktualizacji 16.11.2017

Data aktualizacji 2017.11.28

Data aktualizacji 2017.12.05


Dostawy odczynników i dzierżawa analizatora do immunochemii dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej
.

SIWZ

Ogłoszenie

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 09.11.2017

Data aktualziacji 15.11.2017

Data aktualziacji 20.11.2017

Data aktualizacji 22.11.2017

Data aktualizacji 24.11.2017


Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Zawarcie umowy 2

Data nadania 2017.10.30

Data aktualizacji 06.11.2017

Data aktualizacji 09.11.2017

Data aktualizacji 15.11.2017

Data aktualizacji 16.11.2017

Data aktualziacji 22.11.2017


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej: Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, chemikaliów, w tym odczynników chemicznych zawierających substancje niebezpieczne oraz odpadów zawierających rtęć

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 12.10.2017

Data aktualizacji 20.10.2017

Data aktualizacji 09.11.2017

Data aktualizacji 14.11.2017


Dostawa śródoperacyjnego aparatu z płaskim detektorem cyfrowym , z torem wizyjnym oraz wyposażeniem dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacje z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 20.10.2017

Data aktualizacji 25.10.2017

Data aktualizacji 31.10.2017

Data aktualizacji 02.11.2017

Data aktualizacji 22.11.2017


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej: Dostawy materiałów do badań diagnostycznych -odczynników i sprzętu jednorazowego do badań mikrobiologicznych dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 12.10.2017

Data aktualizacji 17.10.2017

Data aktualizacji 20.10.2017

Data aktualizacji 30.10.2017

Data aktualizacji 2017.11.07


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej: Dostawy materiałów opatrunkowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia i przedłużenie terminu skłądania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Rozstzygnięcie

Zawarcie umowy

Data ogłoszenia 2017.09.27

Data aktualizacji 2017.10.03

Data aktualizacji 2017.10.05

Data aktualizacji 2017.10.10

Data aktualizacji 2017.10.27

Data aktualizacji 2017.11.07


Dostawy materiałów szewnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 2017.08.30

Data aktualizacji 2017.09.04

Data aktualizacji 2017.09.07

Data aktualizacji 2017.09.13

Data aktualizacji 2017.09.19Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej: Dostawy produktów leczniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Pytania i odpowiedzi. Modyfikacja pakietu nr 3

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data ogłoszenia 25.08.2017

Data aktualizacji 29.08.2017

Data aktualizacji 30.08.2017

Data aktualizacji 04.09.2017

Data aktualizacji 12.09.2017

Data aktualizacji 19.09.2017


Wykonywanie usług w zakresie ochrony osób, mienia, obiektów oraz obsługa systemu sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi. Modyfikacja projektu umowy

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawacie umowy

Data nadania 2017.08.25

Data aktualizacji 2017.08.30

Data aktualizacji 2017.09.05

Data aktualizacji 11.09.2017

Data aktualizacji 19.09.2017


Dostawy materiałów szewnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Pytania 2

Informacja o otwarciu ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 2017.07.27

Data aktualizacji 2017.08.02

Data aktualizacji 2017.08.04

Data aktualizacji 2017.08.17

Data aktualizacji 2017.08.23


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej: Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora do biochemii dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 20.07.2017

Data aktualziacji: 26.07.2017

Data aktualizacji: 28.07.2017

Data aktualizacji 01.08.2017

Data aktualziacji 03.08.2017


Dostawy implantów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej
.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja odpowiedzi i przedłużenie terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 2017.07.11

Data aktualizacji 2017.07.17

Data aktualizacji: 18.07.2017

Data aktualizacji: 25.07.2017

Data aktualizacji: 01.08.2017

Data aktualizacji: 08.08.2017


Dostawa sprzętu i aparatury medycznej

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej
.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi 1

Pytania i odpowiedzi 2

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 2017.07.12

Data aktualizacji: 18.07.2017

Data aktualizacji: 21.07.2017

Data aktualizacji:31.07.2017

Data aktualizacji: 08.08.2017


Dostawy produktów leczniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Sprostowanie do odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 2017.05.12

Data aktualizacji: 12.06.2017

Data aktualizacji 14.06.2017

Data aktualizacji: 21.06.2017

Data aktualizacji: 25.07.2017

Data aktualizacji: 08.08.2017


Dostawy odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej
.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 2017.07.04

Data aktualizacji 2017.07.10

Data aktualizacji 2017.07.12

Data aktualizacji:20.07.2017

Data aktualizacji: 26.07.2017

---------------------------

Świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 12.06.2017

Data aktualizacji: 16.06.2017

Data aktualizacji: 20.06.2017

Data aktualizacji: 27.06.2017

Data aktualizacji 04.07.2016

-----------------------------------

Świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów okresowych
i konserwacji oraz napraw aparatury i sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej
.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Sprostowanie do odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 2017.05.17

Data aktualizacji 2017.05.24

Data aktualizacji: 24.05.2017

Data aktualizacji: 26.05.2017

Data aktualizacji: 06.06.2017

Data aktualizacji: 13.06.2017

----------------------------

Dostawa Lampy RTG do tomografu komputerowego Lightspeed VCT 64 GE Healthcare oraz Oprogramowania służącego do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 23.03.2017

Data aktualizacji 28.03.2017

Data aktualizacji 31.03.2017

Data aktualizacji 3.04.2017

Data akturalizacji 05.04.2017


Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Infomracja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zmiana wyboru wykonawcy

Zawarcie umowy

Data nadania 03.03.2017r.

Data aktualizacji: 09.03.2017

Data aktualizacji 14.03.2017

Data aktualizacji: 24.03.2017

Data akutalizacji 28.03.2017

Data aktualizacji 04.04.2017

-------------------------------------------------

Dostawy implantów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 13.01.2017

Data aktualizacji: 08.02.2017

Data aktualizacji 21/02/2017

Data aktualizacji 14.03.2017

Data aktualizacji: 27.03.2017


Dostawa bronchofiberoskopu dla potrzeb OAiIT

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

data nadania 23.02.2017r

data aktualizacji 28.02.2017r.

Data aktualizacji 03.03.2017r.

Data aktualizacji 08.03.2017r.

Data aktualizacji 14.03.2017


Dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

data nadania: 20.02.2017

data aktualizacji 24.02.2017

data aktualizacji 28.02.2017

data aktualizacji 07.03.2017

Data aktualizacji 08.03.2017r.


Dostawy odczynników , materiałów zużywalnych i dzierżawa analizatorów dla potrzeb SOR i OITiA Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 2017.02.16

Data aktualizacji 2017.02.22

Data aktualizacji 2017.02.24

Data aktualizacji 2017.03.01

Data aktualizacji 2017.03.02


Świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów okresowych i konserwacji oraz napraw aparatury i sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 2017.01.20

Data aktualizacji 2017.01.26

Data aktualizacji 2017.01.31

Data aktualizacji: 09.02.2017

Data aktualizacji: 14.02.2017

---------------------------------

Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Inforamcja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 11.01.2017

Data aktualizacji: 18.01.2017

Data aktualizacji: 19.01.2017

Data aktualizacji 23.01.2017

Data aktualizacji 03.02.2017

Data atualizacji: 10.02.2017


Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora do analityki dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 13.12.2016r.

Data aktualizacji 19.12.2016

Data aktualizacji: 21.12.2016

Data aktualizacji 27.12.2016

Data aktualizacji: 28.12.2016


Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpwiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 2016.11.07

Data aktualizacji 02.12.2016

Data aktualizacji: 12.12.2016

Data aktualizacji: 15.12.2016

Data aktualizacji: 22.12.2016

Data aktualizacji: 29.12.2016


Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogloszenie

SIWZ

Pytania i Odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 01.12.2016

Data aktualizacji 06.12.2016

Data aktualizacji 09.12.2016

Data aktualizacji 15.12.2016

Data aktualizacji: 29.12.2016


Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 23.11.2016

Data aktualizacji: 29.11.2016

Data aktualizacji: 01.12.2016

Data aktualizacji: 12.12.2016

Data aktualizacji 20.12.2016

-------------------------------------

Dostawa materaca przeciwodleżynowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 09.11.2016

Data aktualizacji 14.11.2016

Data aktualizacji 17.11.2016

Data aktualizacji 02.12.2016

Data aktualizacji: 12.12.2016


Serwisowanie sprzętu komputerowego oraz obsługa informatyczna Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 16.11.2016

Data aktualizacji 24.11.2016

Data aktualizacji: 28.11.2016

Data aktualizacji: 01.12.2016

--------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi 1 

Pytania i odpowiedzi 2

Sprostowanie do odpowiedzi

Sprostowanie do odpowiedzi 2

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Informacja o zawarciu umowy

Data ogłoszenia 09.09.2016

Data aktualizacji: 23.09.2016

Data aktualizacji: 3.10.2016

Data aktualizacji: 06.10.2016

Data aktualizacji: 07.10.2016

Data aktualizacji: 13.10.2016

Data aktualizacji: 14.11.2016

Data aktualizacji: 25.11.2016


Dostawa pomp infuzyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Modyfikacja SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 25.10.2016

Data aktualizacji 2.11.2016

Data aktualizacji 02.11.2016

Data aktualizacji: 04.11.2016

Data aktualizacji: 10.11.2016

Data aktualizacji: 23.11.2016

-------------------------

O G Ł O S Z E N I E

DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW

OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA , ULICA DUBOISA 68

O G Ł A S Z A

pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanego środka trwałego - SAMOCHÓD SANITARNY-AMBULANS MARKI MERCEDES – BENZ.

Materiały w załączeniu

Rozstrzygnięcie

Data nadania 30.08.2016

Data aktualizacji 15.09.2016

-------------------------------

Dostawy odczynników i sprzętu jednorazowego do badań mikrobiologicznych dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

 

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 10.10.2016

Data aktualizacji: 13.10.2016

Data aktualizacji: 18.10.2016

Data aktualizacji 2016.10.24

Data aktualizacji: 25.10.2016

-------------------------------------------------

Dostawy gazów medycznych, technicznych i ciekłego azotu wraz z dzierżawą zbiorników dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 07.10.2016

Data aktualizacji: 13.10.2016

Data aktualizacji 2016.10.24

Data aktualizacji: 25.10.2016

Dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Zawarcie umowy 2

Data ogłoszenia 27.09.2016

Data ogłoszenia 3.10.2016

Data aktualizacji: 06.10.2016

Data aktualizacji: 13.10.2016

Data aktualizacji: 14.10.2016

Data aktualizacji 21.10.2016

--------------------------------------

OGŁOSZENIE

Ostrów Mazowiecka: Świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów okresowych i konserwacji oraz napraw aparatury i sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów i Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie
SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi. Modyfikacja SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data ogłoszenia 08.09.2016r

Data aktualizacji 09.09.2016r

Data aktualizacji: 13.09.2016

Data aktualizacji 16.06.2016

Data aktualizacji: 30.09.2016

Data aktualizacji: 11.10.2016

----------------------------

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanego środka trwałego - SAMOCHÓD SANITARNY-AMBULANS MARKI MERCEDES – BENZ.

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie

Data ogłoszenia 20.09.2016r

Data aktualizacji 30.09.2016r


Dostawy odczynników i sprzętu jednorazowego do badań mikrobiologicznych dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej 

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data ogłoszenia: 15.09.2016

Data aktualizacji 20.09.2016

Data aktualizacji: 23.09.2016

Data aktualizacji: 29.09.2016

Data aktualizacji: 05.10.2016

--------------------------------------------------

O G Ł O S Z E N I E

DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW

OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA , ULICA DUBOISA 68

O G Ł A S Z A

pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanego środka trwałego - SAMOCHÓD SANITARNY-AMBULANS MARKI MERCEDES – BENZ.

Materiały w załączeniu

Rozstrzygnięcie

Data nadania 30.08.2016

Data aktualizacji 15.09.2016


Wykonywanie usług w zakresie ochrony osób, mienia, obiektów oraz obsługa systemu sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja o otwarciu ofert

Rozstrzygnięcie

Data dodania: 24.08.2016

Data aktualizacji 1.09.2016

Data aktualizacji 12.09.2016


Dostawy odczynników wraz dzierżawą analizatora do biochemii dla Centralnego Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 11.08.2016

Data aktualizacji 16.08.2016

Data aktualizacji: 19.08.2016

Data aktualizacji 22.08.2016

Data aktualizacji 23.08.2016


Dostawy odczynników do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych oraz dzierżawa analizatora do tych posiewów dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 04.08.2016

Data aktualizacji: 09.08.2016

Data aktualizacji 12.08.2016

Data aktualizacji: 17.08.2016

Data aktualizacji 18.08.2016

------------------------------------------------------

Dostawy odczynników dla potrzeb Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

 

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 27.07.2016

Data aktualizacji 02.08.2016

Data aktualiazacji 10.08.2016

Data aktualizacji: 17.08.2016


Dostawy produktów leczniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 27.07.2016

Data aktualizacji: 08.08.2016

Data aktualizacji: 09.08.2016


Dostawy produktów leczniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 13.07.2016

Data aktualizacji: 18.07.2016

Data aktualizacji 19.07.2016

Data aktualizacji: 26.07.2016

Data aktualizacji: 27.07.2016


Dostawy odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Rozstrzygnięcie

Unieważnienie wyboru najkorzstniejszej oferty w zakresie pakietu nr 4

Zawarcie umowy

Unieważnienie postępowania w zakresie pakietu nr 4

Data dodania: 17.06.2016

Data aktualizacji: 23.06.2016

Data aktualizacji 24.06.2016

Data aktualizacji 04.07.2016

Data aktualizacji: 06.07.2016

Data aktualizacji: 11.07.2016

Data aktualizacji: 26.07.2016


Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badania morfologii krwi dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

 

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania:21.06.2016

Data aktualizacji: 27.06.2016

Data aktualizacji: 01.07.2016

Data aktualizacji: 07.07.2016


Dostawy produktów leczniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Rozstrzygnięcie

Druk ZP-12

Zawarcie umowy

Zawarcie umowy 2

Zmiana wyboru Wykonawcy w zakresie Pakietu nr 26

Zawarcie umowy w zakresie pakietu nr 26

Data dodania: 07.04.2016

Data aktualizacji: 27.04.2016

Data aktualizacji 06.05.2016

Data aktualizacji: 06.06.2016

Data aktualizacji: 08.06.2016

Data aktualizacji: 17.06.2016

Data aktualizacji: 22.06.2016

Data aktualizacji: 04.7.2016

----------------------------------

Dostawa aparatury medycznej i wyposażenia medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIZW

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 11.05.2016

Data aktualizacji: 17.05.2016

Data aktualizacji 25.05.2016

Data aktualizacji: 31.05.2016


Dostawy implantów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 10.05.2016

Data aktualizacji: 23.05.2016

Data aktualizacji 25.05.2016

-------------------------------------------------

Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do immunochemii dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 08.04.2016

Data aktualizacji 15.04.2016

Data aktualizacji: 26.04.2016

Data aktualizacji: 29.04.2016

----------------------------------------------------------

Dostawy implantów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Modyfikacja do odpowiedzi na pytanie

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 19.02.2016

Data aktualizacji: 03.03.2016

Data aktualizacji: 16.03.2016

Data aktualizacji: 24.03.2016

Data aktualizacji: 05.04.2016

Darta aktualizacji: 06.04.2016


Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora do koagulologii dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

data nadania 2016.03.09

data aktualizacji 2016.03.15

Data aktualizacji: 24.03.2016

-----------------------------------------------

Dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 08.02.2016

Data aktualizacji: 25.02.2016

Data aktualizacji: 02.03.2016

----------------------------------

Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do analizatorów ABL oraz AQT dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie 

SIWZ

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 26.01.2016

Data aktualizacji 03.02.2016

Data aktualizacji 04.02.2016


Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

Data dodania: 17.11.2015

--------------------------------------

Dostawy artykułów biurowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej W Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 08.12.2015

Data aktualizacji: 22.12.2015

Data aktualizacji: 29.12.2015

---------------------------------------------

Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla Centralnego Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 09.12.2015
Data aktualizacji 15.12.2015

Data aktualizacji 21.12.2015

Data aktualizacji: 29.12.2015


Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 08.12.2015

Data aktualizacji: 11.12.2015

Data aktualizacji: 18.12.2015

Data aktualizacji: 30.12.2015


Wykonanie dokumentacji projektowej dla lądowiska z podgrzewaną płytą wyniesionego nad budynkiem Administracji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i rejestracją w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego dla potrzeb SOR SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Mapa

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 2015.12.3

Data aktualizacji: 08.12.2015

Data aktualizacji 15.12.2015

Data aktulizacji: 22.12.2015


Wykonanie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data aktualizacji: 18.11.2015

Data aktualizacji: 24.11.2015

Data aktualizacji: 07.12.2015

Data aktualizacji: 14.12.2015

--------------------------------------------------

SPZZOZ.XII.381.24/2015 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Unieważnienie postępowania

Data ogłoszenia 25.11.2015

Data aktualizacji: 01.12.2015

Data aktualizacji: 04.12.2016

------------------------------------------------------------

Serwisowanie sprzętu komputerowego oraz obsługa informatyczna Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 29.10.2015

Data aktualizacji: 9.11.2015

Data aktualizacji: 12.11.2015


Świadczenie usług transportowych samochodem osobowym dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 21.10.2015

Data aktualizacji: 06.11.2015

Data aktualizacji: 17.11.2015

---------------------------------------------------

Dostawy materiałów opatrunkowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 09.10.2015

Data aktualizacji: 15.10.2015

Data aktualizacji: 16.10.2015

Data aktualizacji: 29.10.2015

Data aktualizacji: 04.11.2015

-------------------------

Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 07.10.2015

Data aktualizacji: 13.10.2015

Data aktualizacji 23.10.2015

Data aktualizacji: 03.11.2015


SPZZOZ.XII.381.18/2015 Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 08.10.2015

Data aktualizacji: 14.10.2015

Data aktualizacji: 22.10.2015

Data aktualizacji 23.10.2015

----------------------------

Świadczenie usług transportu samochodem osobowym dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedz

Unieważnienie postępowania

Data ogłoszenia 23.09.2015

Data aktualizacji: 28.09.2015

Data aktualizacja: 06.10.2015

------------------------

Dostawy materiałów opatrunkowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 2015.08.04

Data aktualizacji: 02.09.2015

Data aktualizacji 24.09.2015

Data aktualizacji: 07.10.2015

Dostawy wyrobów medycznych

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Modyfikacja zapisów SIWZ

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 30.07.2015

Data aktualizacji:28.08.2015

Data aktualizacji 01.09.2015

Data aktualizacji 22.09.2015

Data aktualziacji 05.10.2015


Dostawy implantów ortopedycznych

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 24.07.2015

Data aktualizacji: 20.08.2015

Data aktualizacji: 07.09.2015

Data aktualizacji: 09.09.2015

--------------------------------

Ostrów Mazowiecka: SPZZOZ.XII.381.15/2015 Dostawy materiałów diagnostycznych i odczynników dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania:18.08.2015

Data aktualizacji: 25.08.2015

Data aktualizacji: 03.09.2015

Data aktualizacji: 09.09.2015

-----------------------------

Dostawy materiałów szewnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

SIWZ

Ogłoszenie

Pytania

Pytania 2

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 2015.08.03

Data aktualizacji 2015.08.07

Data aktualizacji 2015.08.10

Data aktualizacji: 19.08.2015

Data aktualizacji: 26.08.2015

----------------------------

Dostawy produktów leczniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 2015.07.01

Data aktualizacji 14.07.2015

Data aktualizacji: 15.07.2015


 SPZZOZ.XII.381.9/2015 Dostawa sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 29.06.2015

Data aktualizacji: 03.07.2015

Data aktualizacji: 10.07.2015

Data aktualizacji: 28.07.2015


SPZZOZ.XII.381.8/2015 Dostawy odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 16.06.2015

Data aktualizacji 22.06.2015

Data aktualizacji: 30.06.2015

Data aktualizacji: 10.07.2015

-------------------------------------

SPZZOZ.XII.381.7/2015 Dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora mikrobiologicznego dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 26.05.2015

Data aktualizacji: 29.05.2015

Data aktualizacji: 08.09.2013

Data aktualizacji: 09.06.2015

----------------------------------------------

-------------------------------------

Dostawy produktów leczniczych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej .

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi 1

Pytania i odpowiedzi 2

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Zmiana do rozstrzygnięcia w zakresie Pakietu Nr 1 i Pakietu Nr 31

Zawarcie umowy 2

Zawarcie umowy 3

Data dodania: 17.03.2015

Data aktualizacji: 01.04.2015

Data aktualizacji: 15.04.2015

Data aktualizacji: 14.05.2015

Data aktualizacji: 20.05.2015

Data aktualizacji: 21.05.2015

Data aktualizacji: 26.05.2015

Data aktualizacji: 02.06.2015

-----------------------

Dostawy implantów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 20.04.2015

Data aktualizacji 5.05.2015

Data aktualizacji: 06.05.2015


Wykonanie systemu kontroli dostępu oraz punktów alarmowych w pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

data nadania 2015.04.09

Data aktualizacji: 30.04.2015

Data aktualizacji: 06.05.2015

-----------------------------------------------

Dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 12.02.2015

Data dodania: 16.12.2015

Data aktualizacji: 27.02.2015

Data aktualizacji: 27.02.2015

--------------------------------------------------------------------

Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do analizatorów ABL oraz AQT dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 22.01.2015

Data aktualizacji: 02.02.2015

Data aktualizacji 04.02.2015

--------------------------------

Dostawa zintegrowanego systemu zarządzania lekami z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 10 cz1.do SIWZ

Załącznik nr 10 cz2.do SIWZ

Odpowiedzi na pytania i modyfikacjia SIWZ

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 19.12.2014r.

Data aktualizacji: 20.01.2015

Data aktualizacji: 02.02.2015

Data aktualizacji 04.02.2015


-------------------------------------------

Dostawy implantów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data ogłoszenia 14-01-2015

Data aktualizacji 19-01-2015

Data aktualizacji 28-01-2015

Data aktualizacji: 29.01.2015


Modernizacja i rozbudowa struktury teleinformatycznej
w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej
.

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Zawarcie umowy 2

 Data dodania: 14.11.2014

Data aktualizacji: 12.12.2014

Data aktualizacji: 08.01.2015

Data aktualizacji: 14.01.2015

Data aktualizacji: 20.01.2015

---------------------------------------

Dostawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora do analiz parametrów krytycznych dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data ogłoszenia 2014.12.16

Data aktualizacji: 19.12.2014

Data aktualizacji: 30.12.2014

Data aktualizacji: 30.12.2014

-------------------------------------------

Dostawy artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data dodania: 24.11.2014

Data aktualizacji: 28.11.2014

Data aktualizacji: 10.12.2014

Data aktualizacji: 16.12.2014

--------------------------------------------------------

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 2014.11.27

Data aktualizacji: 02.12.2014

Data aktualizacji: 08.12.2014

Data aktualizacji: 12.12.204

--------------------------------------------------

Wykonanie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 2014.10.17

Data aktualizacji 2014.10.28

Data aktualizacji: 18.11.2014

Data aktualizacji 27.11.2014

-------------------------- 

Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie

Zawarcie umowy

Data nadania 2014.10.08

Data aktualizacji: 15.10.2014

Data aktualizacji: 27.10.2014

Data aktualizacji: 03.11.2014

-------------------------

Dostawa aparatu echokardiograficznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Ogłoszenie

SIWZ

Najlepszym i najprostszym sposobem wygenerowania znaczników HTML w Twojej witrynie jest uzycie arkusza klauzuli HTML.